Přehled aktuálních konferencí

Symposium energetického práva - ONLINE

25. 5. 2020 – 29. 5. 2020

Po několika letech se podařilo obnovit tradiční akci energetického práva na Masarykově Univerzitě, a to letos v online formě prostřednictvím platformy Teams. Akce se koná ve 3 panelech, které proběhnou v jednotlivých dnech 25., 27. a 29.5.2020.

Přihláška | Webové stránky

Weyrovy dny právní teorie 2020 - ONLINE

11. 6. 2020 – 12. 6. 2020

Konference je určena zejména pro právní vědce a doktorské studenty z oboru teorie práva. Vítáni jsou však i akademičtí pracovníci, doktorandi a praktici věnující se příbuzným oborům. Jejími tématy jsou: "Právní stát a lidská práva" a "Aktuální problémy právní teorie". S ohledem na epidemii koronaviru bude letošní zasedání probíhat distančně na platformě MS Teams. Písemným výstupem z konference bude recenzovaný sborník.

Přihláška | Webové stránky

VIII. česko-slovenské právněhistorické setkání doktorandů a postdoktorandů

16. 9. 2020 – 16. 9. 2020

Plánované setkání doktorandů a postdoktorandů v oboru právních dějin má začínajícím vědeckým pracovníkům umožnit výměnu zkušeností z jejich dosavadního studia a akademického života a vzájemnou prezentaci dílčích výsledků bádání, vycházejících především z témat jejich disertací.

Přihláška | Webové stránky

Best Practices in Legal Educating for International Students

24. 6. 2021 – 25. 6. 2021
Webové stránky

RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012