Přehled aktuálních konferencí

Cofola 2018

19. 4. 2018 – 21. 4. 2018

Mezinárodní konference pro mladé vědce, kteří nezískali titul doc., nabízí jednání v českých a anglickou sekcích. Příspěvky budou publikovány ve formě elektornického sborníku.

Webové stránky

Cofola International 2018

19. 4. 2018 – 21. 4. 2018

Mezinárodní konference pro mladé vědce, kteří nezískali titul doc., nabízí jednání v anglické sekci. Příspěvky budou publikovány ve formě tištěného sborníku.

Přihláška | Webové stránky

Spotřebitelský kodex:Ano či ne?

31. 5. 2018 – 1. 6. 2018

Mezinárodní vědecká konference Zásady evropského soukromého práva v aplikační praxi na téma Spotřebitelský kodex: ano či ne? je realizována v reakci na přípravu spotřebitelského kodexu, který reaguje na současnou nejednotnost právní úpravy ochrany spotřebitele a slibuje její sjednocení do jediného zákona. Cílem konference věnované spotřebitelskému kodexu je poskytnout nejen informace o připravované úpravě, ale rovněž vyhodnotit pozitiva a negativa kodexu a také umožnit nahlédnout do právní úpravy států, ve kterých je spotřebitelský kodex součástí právní úpravy. Výstupem této konference bude recenzovaný sborník příspěvků.

Přihláška | Webové stránky

Weyrovy dny právní teorie 2018

7. 6. 2018 – 8. 6. 2018

Konference je určena zejména pro právní vědce a doktorské studenty z oboru teorie práva. Vítáni jsou však i právní teoretici (včetně doktorandů) a praktici věnující se příbuzným oborům. Jejími tématy jsou: "Právo, ideologie a politická kultura" a "Aktuální problémy právní teorie". Písemným výstupem z konference je recenzovaný sborník.

Přihláška | Webové stránky

RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012