Přehled aktuálních konferencí

Spotřebitelský kodex:Ano či ne?

31. 5. 2018 – 1. 6. 2018

Mezinárodní vědecká konference Zásady evropského soukromého práva v aplikační praxi na téma Spotřebitelský kodex: ano či ne? je realizována v reakci na přípravu spotřebitelského kodexu, který reaguje na současnou nejednotnost právní úpravy ochrany spotřebitele a slibuje její sjednocení do jediného zákona. Cílem konference věnované spotřebitelskému kodexu je poskytnout nejen informace o připravované úpravě, ale rovněž vyhodnotit pozitiva a negativa kodexu a také umožnit nahlédnout do právní úpravy států, ve kterých je spotřebitelský kodex součástí právní úpravy. Výstupem této konference bude recenzovaný sborník příspěvků.

Webové stránky

Weyrovy dny právní teorie 2018

7. 6. 2018 – 8. 6. 2018

Konference je určena zejména pro právní vědce a doktorské studenty z oboru teorie práva. Vítáni jsou však i právní teoretici (včetně doktorandů) a praktici věnující se příbuzným oborům. Jejími tématy jsou: "Právo, ideologie a politická kultura" a "Aktuální problémy právní teorie". Písemným výstupem z konference je recenzovaný sborník.

Webové stránky

První rok činnosti Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

15. 6. 2018 – 15. 6. 2018
Webové stránky

Církev a stát 2018

13. 9. 2018 – 13. 9. 2018

Konference se zaměří na ústavněprávní, konfesněprávní i soukromoprávní otázky spojené se vztahem náboženství a vězeňství. Od konference očekáváme jak zhodnocení stávajícího právního stavu, tak úvahy de lege ferenda.

Přihláška | Webové stránky

RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012