Přehled aktuálních konferencí

18. ročník česko-polsko-slovenské konference práva životního prostředí

6. 9. 2017 – 8. 9. 2017

Ochrana přírody při rozvojoých činnostech a jiné střety zájmů při využití území

Webové stránky

Novela zákona o vysokých školách: rok poté

7. 9. 2017 – 8. 9. 2017

Konference je realizována v reakci na změny, které s sebou přinesl zákon č. 137/2016 Sb., který je dosud největší novelou současného zákona o vysokých školách. Přestože zákon nabyl účinnosti k 1. září 2016, je zřejmé, že implementace změn s rokem 2016 neskončila a lze předpokládat, že přesáhne i do roku 2018. Proto je cílem druhého ročníku konference věnované vybraným změnám poskytnout akademické veřejnosti, zejména pak zástupcům vedení vysokých škol a fakult, pokračující informace o dopadech novely, a to zejména v oblasti právní a v oblasti zajišťování kvality vysokoškolského vzdělávání.

Přihláška | Webové stránky

Církev a stát 2017

14. 9. 2017 – 14. 9. 2017

Konference se zaměří na ústavněprávní, konfesněprávní i soukromoprávní otázky spojené se vztahem náboženství a zdravotnictví. Od konference očekáváme jak zhodnocení stávajícího právního stavu, tak úvahy de lege ferenda.

Přihláška | Webové stránky

Věc v právu v proměnách věků

19. 9. 2017 – 21. 9. 2017

Letní škola katedry dějin.

Webové stránky

České právo a informační technologie 2017

21. 9. 2017 – 22. 9. 2017

Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity pořádá IX. českou konferenci věnovanou právu informačních a komunikačních technologií a právní informatice České právo a informační technologie ve dnech 21. – 22. září 2017 v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Veveří 70, 611 80 Brno.

Přihláška | Webové stránky

RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012