Přehled aktuálních konferencí

Cofola 2017

27. 4. 2017 – 29. 4. 2017

Mezinárodní konference pro mladé vědce, kteří nezískali titul doc., nabízí jednání v českých a anglickou sekcích. Příspěvky budou publikovány ve formě elektornického sborníku.

Webové stránky

Law and literature conference 2017

31. 5. 2017 – 2. 6. 2017

The Law and Literature movement is still quite new in the Central Europe but its importance is growing lately. A unique legal and cultural experience of this area can provide a new inspiration to the Law and Literature discussions so the ambition of the conference is to provide a new platform to explore current possibilities and spaces of the Law and Literature field. It is thus our intention to bring new stimuli to the traditional approach to the mainly West-oriented Law and Literature movement.

Přihláška | Webové stránky

Weyrovy dny právní teorie 2017

1. 6. 2017 – 2. 6. 2017

Konference je určena zejména pro právní vědce a doktorské studenty z oboru teorie práva. Vítáni jsou však i právní teoretici (včetně doktorandů) a praktici věnující se příbuzným oborům. Jejími tématy jsou: "Právo a politika" a "Aktuální problémy právní teorie". Písemným výstupem z konference je recenzovaný sborník. Poznámka: Kapacita večerního společenského programu dne 1. 6. 2017 již byla vyčerpána.

Přihláška | Webové stránky

Církev a stát 2017

14. 9. 2017 – 14. 9. 2017
Přihláška | Webové stránky

RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012