Přehled aktuálních konferencí

Církev a stát 2018

13. 9. 2018 – 13. 9. 2018

Konference se zaměří na ústavněprávní, konfesněprávní i soukromoprávní otázky spojené se vztahem náboženství a vězeňství. Od konference očekáváme jak zhodnocení stávajícího právního stavu, tak úvahy de lege ferenda.

Přihláška | Webové stránky

České právo a informační technologie 2018

20. 9. 2018 – 21. 9. 2018

Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity pořádá X. českou konferenci věnovanou právu informačních a komunikačních technologií a právní informatice České právo a informační technologie ve dnech 20. – 21. září 2018 v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Veveří 70, 611 80 Brno.

Přihláška | Webové stránky

Letní škola práva životního prostředí

24. 9. 2018 – 27. 9. 2018
Přihláška | Webové stránky

Právnická povolání v proměnách věků

25. 9. 2018 – 27. 9. 2018

Letní škola katedry dějin.

Webové stránky

RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012