Přehled aktuálních konferencí

Nové jevy v ekonomické kriminalitě

12. 2. 2020 – 12. 2. 2020

Katedra trestního práva Právnické fakulty MU pořádá tradiční konferenci věnující se novým jevům v hospodářské kriminalitě, tentokrát se zaměřením na finanční kriminalitu. Konference nabízí tradiční možnost setkání akademiků s odborníky z praxe a představuje tak vhodnou příležitost výměny informací mezi oběma těmito skupinami. Výstupem z konference bude recenzovaný sborník příspěvků v tištěné podobě, který bude rovněž přístupný z fakultních webových stránek.

Přihláška | Webové stránky

Best Practices in Legal Educating for International Students

25. 6. 2020 – 26. 6. 2020
Přihláška | Webové stránky

RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012