Přehled aktuálních konferencí

Církev a stát 2019

5. 9. 2019 – 5. 9. 2019

Konference se zaměří na ústavněprávní, konfesněprávní i soukromoprávní otázky spojené se vztahem náboženství a vězeňství. Od konference očekáváme jak zhodnocení stávajícího právního stavu, tak úvahy de lege ferenda.

Přihláška | Webové stránky

Letní škola práva životního prostředí 2019

16. 9. 2019 – 19. 9. 2019
Přihláška | Webové stránky

Letní škola Katedry dějin státu a práva 2019

24. 9. 2019 – 26. 9. 2019

Letní škola katedry dějin.

Webové stránky

České právo a informační technologie 2019

26. 9. 2019 – 27. 9. 2019

Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity pořádá XI. českou konferenci věnovanou právu informačních a komunikačních technologií a právní informatice České právo a informační technologie ve dnech 26. – 27. září 2019 v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Veveří 70, 611 80 Brno.

Přihláška | Webové stránky

Dny práva 2019

21. 11. 2019 – 22. 11. 2019
Přihláška | Webové stránky

RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012