Přehled aktuálních konferencí

Cofola International 2019

4. 4. 2019 – 6. 4. 2019

Mezinárodní konference pro mladé vědce, kteří nezískali titul doc., nabízí jednání v anglické sekci. Příspěvky budou publikovány ve formě tištěného sborníku.

Webové stránky

Cofola 2019

4. 4. 2019 – 6. 4. 2019

Mezinárodní konference pro mladé vědce, kteří nezískali titul doc., nabízí jednání v českých a anglickou sekcích. Příspěvky budou publikovány ve formě elektornického sborníku.

Webové stránky

Weyrovy dny právní teorie 2019

6. 6. 2019 – 7. 6. 2019

Konference je určena zejména pro právní vědce a doktorské studenty z oboru teorie práva. Vítáni jsou však i právní teoretici (včetně doktorandů) a praktici věnující se příbuzným oborům. Jejími tématy jsou: "Právo, ideologie a politická kultura" a "Aktuální problémy právní teorie". Písemným výstupem z konference je recenzovaný sborník.

Přihláška | Webové stránky

RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012