Archív konferencí

V následujícím seznamu jsou uvedeny pouze ty konference, na které se účastníci přihlašovali přes fakultní konferenční systém. Úplný seznam konferencí naleznete zde.

Cofola 2020 - zrušeno

23. 4. 2020 – 25. 4. 2020

Mezinárodní konference pro mladé vědce, kteří nezískali titul doc., nabízí jednání v českých a anglickou sekcích. Příspěvky budou publikovány ve formě elektornického sborníku.

Webové stránky

Nové jevy v ekonomické kriminalitě

12. 2. 2020 – 12. 2. 2020

Katedra trestního práva Právnické fakulty MU pořádá tradiční konferenci věnující se novým jevům v hospodářské kriminalitě, tentokrát se zaměřením na finanční kriminalitu. Konference nabízí tradiční možnost setkání akademiků s odborníky z praxe a představuje tak vhodnou příležitost výměny informací mezi oběma těmito skupinami. Výstupem z konference bude recenzovaný sborník příspěvků v tištěné podobě, který bude rovněž přístupný z fakultních webových stránek.

Webové stránky

Dny práva 2019

21. 11. 2019 – 22. 11. 2019
Webové stránky

Autumn School of Legal Writing and Related Global Legal Skills 2019

14. 10. 2019 – 17. 10. 2019
Webové stránky

České právo a informační technologie 2019

26. 9. 2019 – 27. 9. 2019

Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity pořádá XI. českou konferenci věnovanou právu informačních a komunikačních technologií a právní informatice České právo a informační technologie ve dnech 26. – 27. září 2019 v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Veveří 70, 611 80 Brno.

Webové stránky

Letní škola Katedry dějin státu a práva 2019

24. 9. 2019 – 26. 9. 2019

Letní škola katedry dějin.

Webové stránky

Letní škola práva životního prostředí 2019

16. 9. 2019 – 19. 9. 2019
Webové stránky

Církev a stát 2019

5. 9. 2019 – 5. 9. 2019

Konference se zaměří na ústavněprávní, konfesněprávní i soukromoprávní otázky spojené se vztahem náboženství a vězeňství. Od konference očekáváme jak zhodnocení stávajícího právního stavu, tak úvahy de lege ferenda.

Webové stránky

Weyrovy dny právní teorie 2019

6. 6. 2019 – 7. 6. 2019

Konference je určena zejména pro právní vědce a doktorské studenty z oboru teorie práva. Vítáni jsou však i právní teoretici (včetně doktorandů) a praktici věnující se příbuzným oborům. Jejími tématy jsou: "Právo, ideologie a politická kultura" a "Aktuální problémy právní teorie". Písemným výstupem z konference je recenzovaný sborník.

Webové stránky

IUS HONORARIUM - římské magistratury a jejich činnost

23. 5. 2019 – 24. 5. 2019
Webové stránky

Cofola 2019

4. 4. 2019 – 6. 4. 2019

Mezinárodní konference pro mladé vědce, kteří nezískali titul doc., nabízí jednání v českých a anglickou sekcích. Příspěvky budou publikovány ve formě elektornického sborníku.

Webové stránky

Cofola International 2019

4. 4. 2019 – 6. 4. 2019

Mezinárodní konference pro mladé vědce, kteří nezískali titul doc., nabízí jednání v anglické sekci. Příspěvky budou publikovány ve formě tištěného sborníku.

Webové stránky

Nezávislost soudnictví v zemích Visegrádu na křižovatce?

27. 2. 2019 – 27. 2. 2019
Webové stránky

Dny práva 2018

15. 11. 2018 – 16. 11. 2018
Webové stránky

Qualitative Research in Law Conference

26. 10. 2018 – 26. 10. 2018
Webové stránky

Autumn School of Legal Writing and Related Global Legal Skills 2018

15. 10. 2018 – 19. 10. 2018
Webové stránky

Právnická povolání v proměnách věků

25. 9. 2018 – 27. 9. 2018

Letní škola katedry dějin.

Webové stránky

Letní škola práva životního prostředí

24. 9. 2018 – 27. 9. 2018
Webové stránky

České právo a informační technologie 2018

20. 9. 2018 – 21. 9. 2018

Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity pořádá X. českou konferenci věnovanou právu informačních a komunikačních technologií a právní informatice České právo a informační technologie ve dnech 20. – 21. září 2018 v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Veveří 70, 611 80 Brno.

Webové stránky

Církev a stát 2018

13. 9. 2018 – 13. 9. 2018

Konference se zaměří na ústavněprávní, konfesněprávní i soukromoprávní otázky spojené se vztahem náboženství a vězeňství. Od konference očekáváme jak zhodnocení stávajícího právního stavu, tak úvahy de lege ferenda.

Webové stránky

První rok činnosti Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

15. 6. 2018 – 15. 6. 2018
Webové stránky

Weyrovy dny právní teorie 2018

7. 6. 2018 – 8. 6. 2018

Konference je určena zejména pro právní vědce a doktorské studenty z oboru teorie práva. Vítáni jsou však i právní teoretici (včetně doktorandů) a praktici věnující se příbuzným oborům. Jejími tématy jsou: "Právo, ideologie a politická kultura" a "Aktuální problémy právní teorie". Písemným výstupem z konference je recenzovaný sborník.

Webové stránky

Spotřebitelský kodex:Ano či ne?

31. 5. 2018 – 1. 6. 2018

Mezinárodní vědecká konference Zásady evropského soukromého práva v aplikační praxi na téma Spotřebitelský kodex: ano či ne? je realizována v reakci na přípravu spotřebitelského kodexu, který reaguje na současnou nejednotnost právní úpravy ochrany spotřebitele a slibuje její sjednocení do jediného zákona. Cílem konference věnované spotřebitelskému kodexu je poskytnout nejen informace o připravované úpravě, ale rovněž vyhodnotit pozitiva a negativa kodexu a také umožnit nahlédnout do právní úpravy států, ve kterých je spotřebitelský kodex součástí právní úpravy. Výstupem této konference bude recenzovaný sborník příspěvků.

Webové stránky

Cofola International 2018

19. 4. 2018 – 21. 4. 2018

Mezinárodní konference pro mladé vědce, kteří nezískali titul doc., nabízí jednání v anglické sekci. Příspěvky budou publikovány ve formě tištěného sborníku.

Webové stránky

Cofola 2018

19. 4. 2018 – 21. 4. 2018

Mezinárodní konference pro mladé vědce, kteří nezískali titul doc., nabízí jednání v českých a anglickou sekcích. Příspěvky budou publikovány ve formě elektornického sborníku.

Webové stránky

Dny práva 2017

9. 11. 2017 – 10. 11. 2017
Webové stránky

Argumentation 2017

27. 10. 2017 – 27. 10. 2017
Webové stránky

Autumn School of Legal Writing and Related Global Legal Skills 2017

16. 10. 2017 – 19. 10. 2017
Webové stránky

České právo a informační technologie 2017

21. 9. 2017 – 22. 9. 2017

Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity pořádá IX. českou konferenci věnovanou právu informačních a komunikačních technologií a právní informatice České právo a informační technologie ve dnech 21. – 22. září 2017 v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Veveří 70, 611 80 Brno.

Webové stránky

Věc v právu v proměnách věků

19. 9. 2017 – 21. 9. 2017

Letní škola katedry dějin.

Webové stránky

Církev a stát 2017

14. 9. 2017 – 14. 9. 2017

Konference se zaměří na ústavněprávní, konfesněprávní i soukromoprávní otázky spojené se vztahem náboženství a zdravotnictví. Od konference očekáváme jak zhodnocení stávajícího právního stavu, tak úvahy de lege ferenda.

Webové stránky

Novela zákona o vysokých školách: rok poté

7. 9. 2017 – 8. 9. 2017

Konference je realizována v reakci na změny, které s sebou přinesl zákon č. 137/2016 Sb., který je dosud největší novelou současného zákona o vysokých školách. Přestože zákon nabyl účinnosti k 1. září 2016, je zřejmé, že implementace změn s rokem 2016 neskončila a lze předpokládat, že přesáhne i do roku 2018. Proto je cílem druhého ročníku konference věnované vybraným změnám poskytnout akademické veřejnosti, zejména pak zástupcům vedení vysokých škol a fakult, pokračující informace o dopadech novely, a to zejména v oblasti právní a v oblasti zajišťování kvality vysokoškolského vzdělávání.

Webové stránky

18. ročník česko-polsko-slovenské konference práva životního prostředí

6. 9. 2017 – 8. 9. 2017

Ochrana přírody při rozvojoých činnostech a jiné střety zájmů při využití území

Webové stránky

Konference Moderní veřejná správa

1. 6. 2017 – 2. 6. 2017

Sekce veřejné správy Ministerstva vnitra ve dnech 1. a 2. června 2017 pořádá v Brně v prostorách kampusu Bohunice Masarykovy univerzity na adrese Kamenická 753/5 II. výroční konferenci Moderní veřejná správa. V rámci konference Moderní veřejná správa proběhne taktéž program 12. národní konference kvality ve veřejné správě.

Webové stránky

Weyrovy dny právní teorie 2017

1. 6. 2017 – 2. 6. 2017

Konference je určena zejména pro právní vědce a doktorské studenty z oboru teorie práva. Vítáni jsou však i právní teoretici (včetně doktorandů) a praktici věnující se příbuzným oborům. Jejími tématy jsou: "Právo a politika" a "Aktuální problémy právní teorie". Písemným výstupem z konference je recenzovaný sborník. Poznámka: Kapacita večerního společenského programu dne 1. 6. 2017 již byla vyčerpána.

Webové stránky

Law and literature conference 2017

31. 5. 2017 – 2. 6. 2017

The Law and Literature movement is still quite new in the Central Europe but its importance is growing lately. A unique legal and cultural experience of this area can provide a new inspiration to the Law and Literature discussions so the ambition of the conference is to provide a new platform to explore current possibilities and spaces of the Law and Literature field. It is thus our intention to bring new stimuli to the traditional approach to the mainly West-oriented Law and Literature movement.

Webové stránky

Beyond Compliance: Implementace judikatury mezinárodních lidskoprávních těles – výzvy a jejich reflexe v České republice a na Slovensku

29. 5. 2017 – 29. 5. 2017

Ústav pro otázky soudnictví Masarykovy univerzity si Vás dovoluje pozvat na konferenci organizovanou v rámci projektu GAČR „Beyond Compliance – Implementace rozhodnutí mezinárodních lidskoprávních těles na národní úrovni“, která se uskuteční v pondělí 29. května 2017 v aule Fakulty sociálních studií MU v Brně. Hlavní příspěvek konference prosloví soudce Soudního dvora EU prof. Jiří Malenovský. Mezi další řečníky budou patřit experti z ústavních soudů České republiky a Slovenska a odborníci na obecné soudy a legislativní orgány v obou zemích.

Webové stránky

Cofola 2017

27. 4. 2017 – 29. 4. 2017

Mezinárodní konference pro mladé vědce, kteří nezískali titul doc., nabízí jednání v českých a anglickou sekcích. Příspěvky budou publikovány ve formě elektornického sborníku.

Webové stránky

First Brno Arbitration Conference

17. 2. 2017 – 17. 2. 2017
Webové stránky

Nové jevy v hospodářské kriminalitě se zaměřením na kriminalitu finanční 2017

2. 2. 2017 – 2. 2. 2017

Katedra trestního práva Právnické fakulty MU pořádá tradiční konferenci věnující se novým jevům v hospodářské kriminalitě, tentokrát se zaměřením na finanční kriminalitu. Konference nabízí tradiční možnost setkání akademiků s odborníky z praxe a představuje tak vhodnou příležitost výměny informací mezi oběma těmito skupinami. Výstupem z konference bude recenzovaný sborník příspěvků v tištěné podobě, který bude rovněž přístupný z fakultních webových stránek.

Webové stránky

Cyberspace 2016

25. 11. 2016 – 26. 11. 2016
Webové stránky

Dny práva 2016

10. 11. 2016 – 11. 11. 2016
Webové stránky

Transpozice směrnice 2014/17/EU o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení

20. 10. 2016 – 20. 10. 2016

Workshop je věnován problematice transpozice směrnice 2014/17/EU o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení. Vystoupení na workshopu se zaměří na porovnání ochrany spotřebitele u těchto smluv ve vybraných členských státech EU a dále pak na praxi v českém právním prostředí.

Webové stránky

Autumn School of Legal Writing 2016

17. 10. 2016 – 21. 10. 2016
Webové stránky

České právo a informační technologie 2016

22. 9. 2016 – 23. 9. 2016

Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci s partnery pořádá VII. českou konferenci věnovanou právu informačních a komunikačních technologií a právní informatice České právo a informační technologie ve dnech 22. – 23. září 2016 v budově Právnické fakulty Masarykovu univerzity.

Webové stránky

Odpovědnost v právu v proměnách věků

20. 9. 2016 – 22. 9. 2016
Webové stránky

Konference personalistů

20. 9. 2016 – 22. 9. 2016
Webové stránky

Církev a stát 2016

15. 9. 2016 – 15. 9. 2016
Webové stránky

Evropské soukromé právo v čase a prostoru

15. 9. 2016 – 15. 9. 2016

Právnická fakulta Masarykovy univerzity si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci EVROPSKÉ SOUKROMÉ PRÁVO V ČASE A PROSTORU , pořádaná v rámci stejnojmenného projektu a která se uskuteční dne 15. září 2016 v Brně na Právnické fakultě MU, učebna 038 – Veveří 70, Brno

Webové stránky

Konference zdravotnického práva lidé, zdravotnictví a právo

8. 9. 2016 – 9. 9. 2016

Jedná se o akci, která je pořádána ve spolupráci mezi MU a VZP, probíhá v univerzitním kampusu Bohunice, pod záštitou děkana LF MU a děkanky PrF MU. Po odborné stránce konferenci koordinuje především doc. Křepelka, na konferenci vystoupí několik akademických pracovníků a doktorandů právnické fakulty.

Webové stránky

Novela zákona o vysokých školách

8. 9. 2016 – 9. 9. 2016
Webové stránky

Logika v právu versus právnický pragmatismus: problémy ve výuce a právní praxi (aneb Moderní metody výuky logiky a právní teorie)

24. 6. 2016 – 24. 6. 2016
Webové stránky

Společný evropský azylový systém v kontextu uprchlické krize

22. 6. 2016 – 22. 6. 2016

Společný evropský azylový systém v současnosti čelí četným problémům s ohledem na uprchlickou krizi, cílem konference je proto reagovat na dané problémy a na diskuzi rezonující napříč celou Evropskou unií. Konference poskytne prostor pro multidisciplinární pohled na problémy a funkčnost společného evropského azylového systému doktorským studentům a mladým vědeckým pracovníkům právních a sociálním věd nejenom z České republiky. Na příspěvky doktorských studentů a mladých vědeckých pracovníků budou reagovat odborníci z akademického prostředí i praxe.

Webové stránky

Dotčené osoby a zastupování ve veřejné správě 2016

9. 6. 2016 – 10. 6. 2016

Obecná (teoretická, historická a ústavněprávní) východiska problematiky dotčených osob, účastníků a jejich zastupování ve veřejné správě, jejich specifika, problémy a perspektivy. Správněprávní i správněvědní pohledy na postavení, práva a povinnosti dotčených osob, účastníků a jejich zástupce ve veřejné správě. Aktuální otázky z praxe vztahující se k dané problematice.

Webové stránky

Weyrovy dny právní teorie 2016

2. 6. 2016 – 3. 6. 2016

Konference je určena zejména pro právní vědce a doktorské studenty z oboru teorie práva. Vítáni jsou však i právní teoretici (včetně doktorandů) a praktici věnující se příbuzným oborům. Jejími tématy jsou: "Ústavněprávní hodnoty a metafyzika" a "Aktuální problémy právní teorie". Účastníci konference mohou písemné verze svých příspěvků uveřejnit v tematickém čísle ČPVP nebo recenzovaném sborníku. Poznámka: Vzhledem k velkému zájmu ze strany vystupujících byl již uzavřen příjem přihlášek účastníků vyžadujících vystoupení v sekci "Ústavněprávní hodnoty a metafyzika" dne 2. června 2016. V tomto dni tak zůstává připuštěna už pouze účast divácká. Dalším zájemcům o ústní přednes příspěvků bude umožněno vystoupit dne 3. června 2016.

Webové stránky

Symposium Poznej svého klienta 2016

1. 6. 2016 – 1. 6. 2016

Katedra financí Vysoké školy finanční a správní, z. ú. ve spolupráci s Katedrou finančního práva a národního hospodářství Právnické fakulty Masarykovy univerzity pořádají čtvrtý ročník symposia na téma „Poznej svého klienta (Know Your Customer) 2016“ Místo konání: Kongresové centrum Vysoké školy finanční a správní, Estonská 500, 101 00 Praha 10 Datum konání: středa 1. června 2016. Aktivní i pasivní účast na symposiu je bezplatná. Záštitu nad symposiem převzal ředitel Finančního analytického útvaru Ministerstva financí ČR pan Ing. Libor Kazda, odbornou podporu poskytuje Česká bankovní asociace. oto vědecké fórum bude zaměřeno na princip "Poznej svého klienta" u povinných subjektů v rámci opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (AML), na opatření proti financování terorismu (CTF) a na související úpravu právního postihu hospodářské kriminality. Opatření CTF v současné době ve svém Akčním plánu pro zintenzivnění boje proti financování terorismu zdůrazňuje Evropská komise, očekává se tedy výraznější promítnutí těchto povinností do různých oblastí práva. Uvítáme též příspěvky týkající se související právní regulace finančního trhu a finančních služeb, finančního práva, evropského práva, tuzemského i mezinárodního obchodu a také trestního práva.

Webové stránky

Majetkové a hospodářské trestné činy včera a dnes

1. 6. 2016 – 1. 6. 2016

Letošní konference se bude věnovat dvěma souvisejícím skupinám trestných činů, a to trestným činům proti majetku a hospodářským trestným činům. Majetkové delikty provázejí lidstvo od samého počátku jeho existence a náleží k těm trestným činům, které byly postihovány od pradávna. Tento postih se však v průběhu věků samozřejmě měnil. Konference se dále dotkne fenoménu trestných činů, které jistým způsobem narušují ekonomický či hospodářský život společnosti. Půjde nám o jednání, jež ohrožují daný hospodářský řád nebo – snad přesněji řečeno – stanovená pravidla fungování jednotlivých subjektů v tomto řádu. Účastníci připravované konference by se tedy měli zamýšlet nad nejrůznějšími jevy spojenými s právní úpravou postihu trestné činnosti zasahující do vlastnického práva a narušující ekonomický a hospodářský život od počátků až do současnosti.

Webové stránky

symposium Energetické právo 2016

25. 5. 2016 – 25. 5. 2016

VI. národní symposium Energetické právo proběhne v konferenčních prostorách polygonu CERIT SC Masarykovy univerzity dne 25. května 2016.

Webové stránky

Cofola 2016

28. 4. 2016 – 30. 4. 2016

Mezinárodní konference pro mladé vědce, kteří nezískali titul doc., nabízí jednání v 5 českých sekcích a 1 anglickou. Příspěvky budou publikovány v recenzovaném sborníku na CD.

Webové stránky

Právní prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě, jejich systém a efektivnost

28. 4. 2016 – 29. 4. 2016
Webové stránky

IV. kriminologické dny

25. 1. 2016 – 26. 1. 2016

Česká kriminologická společnost a Právnická fakulta Masarykovy Univerzity pořádají již čtvrtý ročník úspěšné konference KRIMINOLOGICKÉ DNY. Stejně jako ve všech předchozích ročnících se tato konference zaměřuje na aktuální otázky, vztahující se k problematice kriminality a sociální prevence v širokém kontextu nejrůznějších vědních odvětví. Kriminologické dny jsou již tradičně místem pro šíření nových poznatků a myšlenek v rámci přednášek a diskusí odborníků z teorie a praxe, mezi nimiž nechybí kriminologové, sociologové, kriminalisté, právníci, sociální pracovníci a další.

Webové stránky

Cyberspace 2015

27. 11. 2015 – 28. 11. 2015
Webové stránky

Dny práva 2015

18. 11. 2015 – 19. 11. 2015
Webové stránky

Argumentation 2015

16. 10. 2015 – 16. 10. 2015
Webové stránky

Autumn School of Legal Writing 2015

5. 10. 2015 – 9. 10. 2015
Webové stránky

České právo a informační technologie 2015

24. 9. 2015 – 25. 9. 2015

Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci s partnery pořádá VII. českou konferenci věnovanou právu informačních a komunikačních technologií a právní informatice České právo a informační technologie ve dnech 24. – 25. září 2015 v budově Právnické fakulty Masarykovu univerzity.

Webové stránky

Dědické právo v proměnách věků

15. 9. 2015 – 17. 9. 2015

Letní škola se zaměřuje na jednotlivé instituty, zásady dědického práva a vývojové tendence v dědickém právu od antiky po současnost. Pozornost bude věnována otázkám aktuálním zejména ve vztahu k novému českému občanskému zákoníku, nicméně cílem jsou i středoevropské souvislosti. Na letní škole vystoupí převážně mladí akademičtí pracovníci z PrF MU (Brno),  PrF UK (Praha), PrF UPOL (Olomouc), PrF ZČU (Plzeň). Jedná se i o vystoupení hostů ze zahraničí.

Webové stránky

Aktuální problémy právní metodologie

13. 9. 2015 – 16. 9. 2015
Webové stránky

Církev a stát 2015

9. 9. 2015 – 9. 9. 2015
Webové stránky

Nové trendy v soudcovské tvorbě práva

26. 6. 2015 – 26. 6. 2015

Vědecké sympozium navazující na projekt stejnojmenné monografie připravované k vydání následující rok. Aktivně vystoupí účastnící projektu a čestní hosté. Ostatním účastníkům bude umožněna účast diskuzní.

Webové stránky

III. česko-slovenské právněhistorické setkání doktorandů a postdoktorandů

10. 6. 2015 – 10. 6. 2015

Plánované setkání doktorandů a postdoktorandů v oboru právních dějin má začínajícím vědeckým pracovníkům umožnit výměnu zkušeností z jejich dosavadního studia a akademického života a vzájemnou prezentaci dílčích výsledků bádání, vycházejících především z témat jejich disertací.

Webové stránky

Weyrův den právní teorie

5. 6. 2015 – 5. 6. 2015

Konference je určena zejména pro právní vědce a doktorské studenty z oboru teorie práva. Vítáni jsou však i vědci, doktorandi a postdoktorandi z příbuzných oborů a jakékoliv příspěvky, které budou tematicky spjaté s oblastí právní teorie. Výstupem z konference bude recenzovaná publikace vydaná v elektronické podobě.

Webové stránky

Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes

27. 5. 2015 – 27. 5. 2015

Trestné činy proti životu a zdraví jsou bezpochyby jedněmi z nejzávaznějších skutkových podstat, neboť se dotýkají těch nejzákladnějších životních hodnot. Náleží k těm trestným činům, které byly pro jejich vysokou nebezpečnost od pradávna trestněprávně postihovány, tento postih se však v průběhu věků měnil. Naše konference volně navazuje na naši velice úspěšnou loňskou konferenci „Sexuální trestné činy včera a dnes“ a má vytvořit tak určitou tradici setkávání právních historiků, specialistů na trestní právo z České a Slovenské republiky, jakož i odborníků z trestněprávní praxe (vyšetřovatelů, soudních znalců či lékařů) u vybraných otázek trestního práva. Připravovaná konference se tedy zamyslí nad nejrůznějšími jevy spojenými s právní úpravou postihování trestné činnosti směřující proti životu a zdraví člověka od počátků až do současnosti

Webové stránky

25 LET OD TRANSFORMACE

16. 4. 2015 – 17. 4. 2015

Před čtvrt stoletím, na přelomu let 1989 a 1990, zažila střední a východní Evropy - také známá jako "sovětskéhy blok" nebývalou socio-ekonomickou a politickou transformaci. Do té doby existující systém, známý jako "reálný socialismus", se rozpadl, a země regionu začaly přechod na modely kapitalistického tržního hospodářství a politické demokracie.

Webové stránky

Cofola 2015

16. 4. 2015 – 18. 4. 2015

Mezinárodní konference pro mladé vědce, kteří nezískali titul doc., nabízí jednání v 5 českých sekcích a 1 anglickou. Příspěvky budou publikovány v recenzovaném sborníku na CD.

Webové stránky

Symposium Poznej svého klienta III

17. 2. 2015 – 17. 2. 2015

Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Vysoké školy finanční a správní, o. p. s. ve spolupráci s Katedrou finančního práva a národního hospodářství Právnické fakulty Masarykovy univerzity pořádají symposium na téma „Poznej svého klienta (Know Your Customer)“.

Webové stránky

Cyberspace 2014

28. 11. 2014 – 29. 11. 2014
Webové stránky

Dny práva 2014

19. 11. 2014 – 20. 11. 2014
Webové stránky

Kreativita v právu

10. 10. 2014 – 10. 10. 2014
Webové stránky

Systém finančního práva

28. 9. 2014 – 1. 10. 2014

Name: System of Financial Law - Date: 28 September - 1 October, 2014 - Venue: Hotel Galant Mikulov - Conference fee: 200 EUR incl. VAT (upon request, without accommodation) - The organizers of the conference do NOT provide the accommodation. The delegates are advised to book their rooms at http://www.galant.cz/accommodation-booking-form/. The accommodation will be paid directly to the hotel.

Webové stránky

Letní škola - Právo a jeho inspirační zdroje v proměnách

23. 9. 2014 – 25. 9. 2014
Webové stránky

České právo a informační technologie 2014

11. 9. 2014 – 12. 9. 2014

Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci s partnery pořádá VI. českou konferenci věnovanou právu informačních a komunikačních technologií a právní informatice České právo a informační technologie ve dnech 11. – 12. září 2014 v Hotelu Santon, Přístavní 38, Brno-Bystrc 635 00.

Webové stránky

Církev a stát 2014

11. 9. 2014 – 11. 9. 2014
Webové stránky

Summer School of Legal Writing 2014

11. 8. 2014 – 15. 8. 2014
Webové stránky

Jde to i jinak? Konference o vzdělávání právníků v ČR (16.-18.6.2014)

16. 6. 2014 – 18. 6. 2014

závěrečná konference projektu "Dlouhodobé partnerství výzkumu, praxe a výuky práva

Webové stránky

Česko-slovenská doktorandská konference o teorii práva

6. 6. 2014 – 6. 6. 2014

Konference je určena zejména pro české a slovenské doktorské studenty, jejich školitele a postdoktorandy z oboru teorie práva. Vítáni jsou však i doktorandi a postdoktorandi z příbuzných oborů a jakékoliv příspěvky, které budou tematicky spjaté s oblastí právní teorie. Výstupem z konference bude recenzovaná publikace vydaná v elektronické podobě.

Webové stránky

Sexuální trestné činy včera a dnes

16. 4. 2014 – 16. 4. 2014
Webové stránky

Cofola 2014

10. 4. 2014 – 12. 4. 2014

Mezinárodní konference pro mladé vědce, kteří nezískali titul doc., nabízí jednání v 5 českých sekcích a 1 anglickou. Příspěvky budou publikovány v recenzovaném sborníku na CD.

Webové stránky

Legal and Economic Aspects of the Business in V4 Countries

14. 3. 2014 – 16. 3. 2014

Konference "Legal and Economic Aspects of the Business in V4 Countries" byla organizována občanským sdružením Centrum Prawa Polskiego/Centrum polského práva, které působí při Právnické fakultě MU. Jednalo se o jeden z výstupů stejnojmenného projektu financovaného z Visegrádského fondu. Konference se uskutečnila ve dnech 14.-16.3.2014 v Rožnově pod Radhoštěm a zúčastnili se jí zástupci všech partnerských institucí (Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Wydział Prawa, Universytet w Białymstoku, Ekonomická fakulta, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam és Jogt udományi Kar Eseménynaptára).

Webové stránky

Nové jevy v hospodářské kriminalitě 2014

5. 2. 2014 – 5. 2. 2014

Katedra trestního práva Právnické fakulty MU pořádá tradiční konferenci věnující se novým jevům v hospodářské kriminalitě, tentokrát z pohledu juristického, kriminalistického a kriminologického. Konference nabízí tradiční možnost setkání akademiků s odborníky z praxe a představuje tak vhodnou příležitost výměny informací mezi oběma těmito skupinami. Výstupem z konference bude recenzovaný sborník příspěvků v tištěné podobě a v elektronické podobě (na CD), který bude přístupný z fakultních webových stránek.

Webové stránky

Profesinálové v právu – Závěrečná konference projektu " Teorie - dovednosti - praxe: inovace studia práva"

27. 11. 2013 – 27. 11. 2013
Webové stránky

Cyberspace 2013

22. 11. 2013 – 23. 11. 2013

Veškeré informace o konferenci Cyberspace 2013 jsou k dispozici na http://cyberspace.muni.cz (pouze anglicky).

Webové stránky

Dny práva 2013

13. 11. 2013 – 14. 11. 2013
Webové stránky

Argumentation 2013

8. 11. 2013 – 8. 11. 2013
Webové stránky

Autumn School of Legal Writing 2013

14. 10. 2013 – 17. 10. 2013
Webové stránky

Letní škola - Konflikty, spory a jejich řešení v proměnách věků

24. 9. 2013 – 26. 9. 2013
Webové stránky

České právo a informační technologie 2013

19. 9. 2013 – 20. 9. 2013

Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci s partnery pořádá V. českou konferenci věnovanou právu informačních a komunikačních technologií a právní informatice České právo a informační technologie ve dnech 19. – 20. září 2013 v Hotelu Atlantis, Rozdrojovice 177, 664 34, okres Brno-venkov.

Webové stránky

Církev a stát

10. 9. 2013 – 10. 9. 2013
Webové stránky

Kolegiální orgány ve veřejné správě

24. 6. 2013 – 25. 6. 2013
Webové stránky

I. česko-slovenské setkání doktorských studentů a postdoktorandů oboru právní historie a římského práva

19. 6. 2013 – 19. 6. 2013

Plánované setkání doktorandů a postdoktorandů v oboru právních dějin má začínajícím vědeckým pracovníkům umožnit výměnu zkušeností z jejich dosavadního studia a akademického života a vzájemnou prezentaci dílčích výsledků bádání, vycházejících především z témat jejich disertací.

Webové stránky

Symposium Poznej svého klienta 2013

23. 5. 2013 – 24. 5. 2013

Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Vysoké školy finanční a správní, o. p. s. ve spolupráci s Katedrou finančního práva a národního hospodářství Právnické fakulty Masarykovy univerzity pořádají symposium na téma „Poznej svého klienta (Know Your Customer)“.

Webové stránky

Cofola 2013

18. 4. 2013 – 20. 4. 2013

Mezinárodní konference pro mladé vědce, kteří nezískali titul doc., nabízí jednání v 5 českých sekcích a 1 anglickou. Možnost diskuze na aktuální témata spojená s přijetím nového občanského zákoníku a jeho dopady na další odvětví práva. Příspěvky budou publikovány v recenzovaném sborníku na CD.

Webové stránky

Online Privacy: Consenting to Your Future

21. 3. 2013 – 22. 3. 2013

The internet has provided individuals with a virtually unlimited choice for communication and content-sharing services. The social network and user-generated content services (SNS/UGC) get users to quickly connect to wider networks, providing certain personal details and agreement to terms of service. However, when consent can be given as fast as a click of the mouse, the question arises are to whether this remains an effective and fair way of protecting the individual. Do individuals understand the agreements into which they are entering? Is the law adequate and effective in its current state?

Webové stránky

Cyberspace 2012

30. 11. 2012 – 1. 12. 2012
Webové stránky

Finanční ústava

29. 11. 2012 – 29. 11. 2012
Webové stránky

Dny celního práva

15. 11. 2012 – 16. 11. 2012
Webové stránky

Dny práva 2012

14. 11. 2012 – 15. 11. 2012
Webové stránky

Argumentation 2012

26. 10. 2012 – 26. 10. 2012
Webové stránky

Autumn School of Legal Writing

21. 10. 2012 – 25. 10. 2012
Webové stránky

Státoprávní vztahy českého státu a římskoněmecké říše ve středověku a jejich důslledky pro další vývoj

17. 10. 2012 – 17. 10. 2012
Webové stránky

Právní a daňové aspekty podnikání v Rusku pro české a slovenské podnikatele. Zkušenosti a praxe.

9. 10. 2012 – 9. 10. 2012
Webové stránky

Odpovědnost v právu životního prostředí

26. 9. 2012 – 26. 9. 2012
Webové stránky

České právo a informační technologie 2012

20. 9. 2012 – 21. 9. 2012
Webové stránky

Právní povinnosti a etika advokáta

18. 9. 2012 – 18. 9. 2012
Webové stránky

Symposium Poznej svého klienta

23. 5. 2012 – 23. 5. 2012

Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Vysoké školy finanční a správní, o. p. s. ve spolupráci s Katedrou finančního práva a národního hospodářství Právnické fakulty Masarykovy univerzity pořádají symposium na téma „Poznej svého klienta (Know Your Customer)“.

Webové stránky

Cofola 2012

17. 5. 2012 – 19. 5. 2012
Webové stránky

Metody výuky, metody zkoušení

12. 4. 2012 – 12. 4. 2012

Správní řád v praxi krajských úřadů

2. 2. 2012 – 3. 2. 2012

Zveme Vás na 6. zimní konferenci/workshop "SPRÁVNÍ ŘÁD V PRAXI KRAJSKÝCH ÚŘADŮ", jež se - pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka a za osobní účasti Veřejného ochránce práv JUDr. Pavla Varvařovského - tentokrát v Jihlavě uskuteční ve dnech 2.-3. února 2012.

Ochrana duševního vlastnictví v rámci ochrany zahraničních investic - Modul Duševní vlastnictví

8. 12. 2011 – 8. 12. 2011
Webové stránky

Ochrana duševního vlastnictví v rámci ochrany zahraničních investic - Modul Duševní vlastnictví

8. 12. 2011 – 8. 12. 2011
Webové stránky

prof. JUDr. KAREL ENGLIŠ – státník, vědec, pedagog

7. 12. 2011 – 7. 12. 2011

Konference se koná k 50. výročí úmrtí prof. JUDr. Karla Engliše.

Mimosoudní řešení sporů v podmínkách EU a ČR - Modul Ochrana spotřebitele

28. 11. 2011 – 28. 11. 2011
Webové stránky

Cyberspace 2011

25. 11. 2011 – 26. 11. 2011
Webové stránky

Dny práva 2011

23. 11. 2011 – 24. 11. 2011
Webové stránky

Symposium Právo a energetická bezpečnost

4. 11. 2011 – 4. 11. 2011
Webové stránky

Argumentation 2011

7. 10. 2011 – 7. 10. 2011
Webové stránky

Letní škola - Soukromé právo v proměnách věků

20. 9. 2011 – 23. 9. 2011
Webové stránky

Vývoj soukromého práva na území České republiky

15. 9. 2011 – 15. 9. 2011

České právo a informační technologie 2011

15. 9. 2011 – 16. 9. 2011
Webové stránky

Mezinárodní letní škola zdravotnického práva

4. 9. 2011 – 10. 9. 2011
Webové stránky

Nečinnost ve veřejné správě

23. 6. 2011 – 24. 6. 2011
Webové stránky

Československé právnické dni

25. 5. 2011 – 25. 5. 2011
Webové stránky

Setkání právních romanistů České a Slovenské republiky

13. 5. 2011 – 15. 5. 2011

Tradiční setkání právních romanistů ČR a SR , jeho tématem je: „Actiones, condictiones, exceptiones“

Cofola 2011

29. 4. 2011 – 1. 5. 2011
Webové stránky

Metody dovednostní výuky práva

24. 2. 2011 – 24. 2. 2011
Webové stránky

Cyberspace 2010

26. 11. 2010 – 28. 11. 2010

Jedná se o 8. mezinárodní konferenci Cyberspace 2010, které se zúčastní každoročně přibližně 160 účastníků z více než 20 zemí celého světa. Jednacím jazykem je angličtina. Organizátory této multioborové konference jsou Právnická fakulta a Fakulta sociálních studií MU spolu s Fakultou sociálních věd UK Praha. Hlavními tématy pro letošní rok jsou Cyberlaw, Psychology and Sociology of Cyberspace, Philosophy of Cyberspace, Religion in Cyberspace a Information Security. Příspěvky z konference budou publikovány v časopise Masaryk University Journal of Law and Technology.

Webové stránky

Dny práva 2010

10. 11. 2010 – 11. 11. 2010
Webové stránky

Letní škola Katedry dějin

21. 9. 2010 – 24. 9. 2010
Webové stránky

České právo a informační technologie 2010

9. 9. 2010 – 10. 9. 2010

Ústav práva a technologií PrF MU ve spolupráci s partnery v rámci projektu č. 0701 operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pořádá II. českou konferenci věnovanou právu informačních a komunikačních technologií a právní informatice ve dnech 9. - 10. 9. 2010 ve SPORT-V-HOTELU Hrotovice.

Webové stránky

Manželství, děti a rodinný život v nábožensky pluralitním státě

7. 9. 2010 – 7. 9. 2010

Summer School of Tax Law

6. 9. 2010 – 10. 9. 2010

Summer School of Tax Law is determinated to all students of law studying in Ph.D., MA and BA programs. The aim of the Summer School is to provide new information on tax systems in selected European countries, especially the Czech Republic, Poland, Russia, etc. It deals with topics on international taxation, too. Lecturers are both theoretics teaching at law faculties, and practitioners working for tax administration.

Webové stránky

Zdravotníci a právo

11. 7. 2010 – 14. 7. 2010
Webové stránky

Ekonomické nástroje v právu životního prostředí

22. 6. 2010 – 22. 6. 2010
Webové stránky

Cofola 2010

26. 5. 2010 – 28. 5. 2010
Webové stránky

Dny práva 2009

4. 11. 2009 – 4. 11. 2009

Československé trestní právo v proměnách věků

22. 9. 2009 – 25. 9. 2009

Letní škola vedená pedagogickými pracovníky a doktorskými studenty PrF MU Brno a ZČU Plzeň, s cílem poskytnout ucelený přehled o vývoji našeho trestního práva do r. 1989

Setkání kateder dějin práva

31. 7. 2009 – 31. 7. 2009
Webové stránky

Správní trestání

5. 6. 2009 – 5. 6. 2009
Webové stránky

COFOLA 2009

27. 5. 2009 – 29. 5. 2009

III. ročník mezinárodní konference doktorských studentů a mladých vědců. Cílem konference je prezentace výsledků vědecké činnosti doktorandů a mladých vědců

Dny práva 2008

4. 11. 2008 – 5. 11. 2008

Veřejná žaloba v ústavním systému

15. 10. 2008 – 15. 10. 2008

Mezinárodní konference o postavení prokuratury.

Workshop Historie mezinárodního práva soukromého

30. 9. 2008 – 30. 9. 2008

Proměny evropského právního myšlení K odkazu prof. Vladimíra Kubeše

11. 9. 2008 – 12. 9. 2008

Konference pořádána u příležitosti 100. výročí narození prof. Vladimíra Kubeše, který patřil k výrazným představitelům brněnské školy právní teorie. Cílem konference je připomenout význam jeho díla v kontextu současného vývoje právní vědy a filosofie.

Výuka ekonomických předmětů na právnických fakultách 2008

19. 6. 2008 – 19. 6. 2008

Právní regulace místní samosprávy

18. 6. 2008 – 19. 6. 2008

4. ročník letního mezinárodního workshopu z oblasti správního práva a veřejné správy.

Webové stránky

COFOLA 2008

13. 5. 2008 – 14. 5. 2008

Konference zaměřená na prezentaci výsledků vědecké práce doktorandů a mladých vědců.

Nové jevy v hospodářské a finanční kriminalitě

20. 1. 2008 – 20. 1. 2008

Nový správní řád a místní samospráva II

18. 6. 2007 – 19. 6. 2007

3. ročník letního mezinárodního workshopu z oblasti správního práva a veřejné správy.

PFAMEI 2007

8. 5. 2007 – 9. 5. 2007

I. ročník mezinárodní konference s cílem prezentovat výsledky vědecké práce doktorandů a mladých vědců.


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012