Projektová podpora

Vzhledem k tomu, že vědeckovýzkumná činnost je nedílně spjata s projekty a nutností projektového řízení, je součástí agendy oddělení pro vědu a výzkum také agenda projektové podpory.

Projektová podpora se v obecném vyjádření orientuje na následující na sebe navázané aktivity:

 1. Informační iniciativa a zásobník projektů
  • Vyhledávání vhodných dotačních programů pro PrF
  • Diseminace informací (aktuality, souhrn aktuálních výzev, snaha o cílené informování jednotlivých pracovníků)
  • Zásobník projektů
 2. Pomoc při přípravě
  • Podpora při zpracování návrhu projektu (formulace cílů, výstupů, charakteristika souvisejících činností, finanční rozvaha, soulad s výzvou)
  • Podpora při přípravě projektové žádosti a příloh
 3. Podpora při realizaci
  • Správa projektů
  • Metodická podpora
  • Koncentrace informací a komunikace s poskytovateli (tzn. silnější vyjednávací pozice)
 4. Administrativní zajištění udržitelnosti
  • Podpora s vykazováním v období udržitelnosti po ukončení projekt

Dokumenty


Formulář projektového návrhu slouží jako základní podklad, který je možný vložit do Zásobníku projektů. Zajistí se tak, že členové projektové podpory budou aktivně vyhledávat možnosti na uplatnění projektového zámětu.


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012