Drobečková navigace

Titulní strana || Open Access > Strategie Open Access

Strategie Open Access1

Zveřejňování a šíření výsledků je přirozenou součástí výzkumného procesu. Otevřený přístup k výsledkům výzkumu financovaného z veřejných zdrojů zajišťuje šíření a výměnu poznatků, podporuje inovace, konkurenceschopnost, internacionalizaci i kvalitu výzkumu, a tím přináší hospodářský, sociální a kulturní prospěch také podnikové sféře (zejména malým a středním podnikům), veřejnému sektoru a obecně celé společnosti.

Otevřený přístup neboli Open Access, je tedy chápán jako poskytnutí bezplatného a neomezeného on-line přístupu koncovému uživateli k vědeckým informacím s možností dalšího využití těchto informací. V kontextu výzkumu a inovací se pojmem „vědecká informace“ primárně rozumí recenzované vědecké články a výzkumná data sloužící k ověření výsledků prezentovaných v publikaci.

Právně závazná definice pojmu „otevřený přístup“ v naznačených souvislostech neexistuje, ale v klíčových politických dokumentech bylo již určité vymezení pojmu „otevřený přístup“ použito. Toto vymezení nevychází pouze ze základních prvků, jako jsou právo číst, stahovat a tisknout, ale také právo vytvářet kopie, právo šířit, vyhledávat, propojovat, využívat a vytěžovat.

Východiskem pro strategii otevřeného přístupu k vědeckým publikacím jsou:

 

¹Otevřený přístup (Open Access) k publikovaným výsledkům výzkumu financovaného z veřejných zdrojů v ČR [online]. Rady pro výzkum, vývoj a inovace [cit.26.5.2014]. Dostupné z: http://vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=708836


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012