Aktuálně řešené projekty

Aplikace znalostí procesních obstrukčních taktik vyskytujících se zejména v řízení o dopravních přestupcích za účelem zvýšení efektivity řízení před správními orgány a zvýšení vymahatelnosti práva silničního provozu

Období řešení1. 3. 2018 – 28. 2. 2020
Řešiteldoc. JUDr. Soňa Skulová, Ph. D.
InvestorTechnologická agentura ČR

Autonomie vůle zůstavitele – historická a komparativní východiska a jejich uplatnění při aplikaci Nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.)

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
Řešiteldoc. JUDr. Pavel Salák, Ph. D.
InvestorGrantová agentura ČR

Cross-border litigation in Central-Europe: EU private international law before national courts

Období řešení1. 9. 2018 – 31. 8. 2020
ŘešitelJUDr. Jiří Valdhans, Ph. D.
InvestorEvropská unie

Diversity of Enforcement titles in cross-border debt collection in the EU - "EU_En4s"

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2021
ŘešitelJUDr. Jiří Valdhans, Ph. D.
InvestorEvropská unie

Dopravní právo

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
ŘešitelMgr. Anna Chamráthová
InvestorMasarykova univerzita

Exaktní hodnocení aplikační relevance judikatury

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
Řešiteldoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorGrantová agentura ČR

InDiv-EU: Integrating Diversity in the EU

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2021
Řešiteldoc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph. D.
InvestorEvropská unie

INFORM - European Academy of ICT law

Období řešení1. 10. 2017 – 31. 3. 2019
Řešiteldoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorEvropská unie

Inovace předmětů zaměřených na právo duševního vlastnictví

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
ŘešitelJUDr. Matěj Myška, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

InterLex - Advisory and Training system for Internet-related Private International Law

Období řešení1. 9. 2018 – 31. 8. 2020
Řešiteldoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorEvropská unie

JUDI-ARCH - The Rise of Judicial Self-Government in Europe: Changing the Architecture of Separation of Powers without an Architect

Období řešení1. 9. 2016 – 31. 8. 2021
Řešiteldoc. JUDr. David Kosař, Ph. D., LL. M., J. S. D.
InvestorEvropská unie

Legislative Drafting and Implementation of EU Law

Období řešení1. 9. 2018 – 31. 8. 2021
Řešiteldoc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph. D.
InvestorEvropská unie

Metodologie empirického zjišťování využití interpretačních metod v tvorbě práva

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
Řešiteldoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorGrantová agentura ČR

Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví - kolizní otázky

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
ŘešitelJUDr. Tereza Kyselovská, Ph. D.
InvestorGrantová agentura ČR

Mimoprávní vlivy na rozhodování Ústavního soudu

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
ŘešitelJUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph. D., LL. M.
InvestorGrantová agentura ČR

Nahrazování směrnic nařízeními v Evropské unii

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2021
Řešiteldoc. JUDr. Filip Křepelka, Ph. D.
InvestorGrantová agentura ČR

Podmínky výkonu mediace v České republice dle zákona o mediaci

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2020
Řešiteldoc. PhDr. Martina Urbanová, Ph. D.
InvestorGrantová agentura ČR

Právní a technické prostředky pro ochranu soukromí v kyberprostoru

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2021
Řešiteldoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorTechnologická agentura ČR

Právo v literatuře: kvalitativní analýza obrazu práva v krásné literatuře přelomu 19. a 20. století

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2021
Řešiteldoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorGrantová agentura ČR

Přizpůsobení výjimek a omezení autorského práva, práv souvisejících a zvláštních práv pořizovatele databáze prostředí digitálních sítí

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
ŘešitelJUDr. Matěj Myška, Ph. D.
InvestorGrantová agentura ČR

Transitional Jurisprudence

Období řešení1. 5. 2017 – 30. 9. 2021
Řešiteldoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Vytvoření elektronického studijního materiálu pro předmět International Commercial Arbitration a posílení praktické výuky tohoto předmětu

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
ŘešitelJUDr. Klára Drličková, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012