Aktuálně řešené projekty

Alokace právní odpovědnosti v propojených systémech

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
ŘešitelMgr. Veronika Žolnerčíková
InvestorMasarykova univerzita

Aplikace znalostí procesních obstrukčních taktik vyskytujících se zejména v řízení o dopravních přestupcích za účelem zvýšení efektivity řízení před správními orgány a zvýšení vymahatelnosti práva silničního provozu

Období řešení1. 3. 2018 – 28. 2. 2020
Řešiteldoc. JUDr. Soňa Skulová, Ph. D.
InvestorTechnologická agentura ČR

Argumentation 2019

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
ŘešitelJUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Autonomie vůle zůstavitele – historická a komparativní východiska a jejich uplatnění při aplikaci Nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.)

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
Řešiteldoc. JUDr. Pavel Salák, Ph. D.
InvestorGrantová agentura ČR

COFOLA INTERNATIONAL 2019

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
Řešiteldoc. JUDr. David Sehnálek, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

COFOLA 2019

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
ŘešitelJUDr. Michal Janovec, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Contemporary Challenges to International and European Law - Czech and Polish Perspective

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2020
Řešiteldoc. JUDr. Filip Křepelka, Ph. D.
InvestorMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Cross-border litigation in Central-Europe: EU private international law before national courts

Období řešení1. 9. 2018 – 31. 8. 2020
ŘešitelJUDr. Jiří Valdhans, Ph. D.
InvestorEvropská unie

Digitální platformy, velká (a jiná) data a jejich soutěžně-právní regulace

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
ŘešitelMgr. Bc. Jan Kupčík
InvestorMasarykova univerzita

Diversity of Enforcement titles in cross-border debt collection in the EU - "EU_En4s"

Období řešení1. 6. 2019 – 31. 5. 2021
ŘešitelJUDr. Jiří Valdhans, Ph. D.
InvestorEvropská unie

Dopravní právo

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
ŘešitelJUDr. Anna Chamráthová
InvestorMasarykova univerzita

Evoluce právních souvislostí veřejných financí ve vybraných zemích

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
ŘešitelIng. Eva Tomášková, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Exaktní hodnocení aplikační relevance judikatury

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
Řešiteldoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorGrantová agentura ČR

InDiv-EU: Integrating Diversity in the EU

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2021
Řešiteldoc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph. D.
InvestorEvropská unie

Inovace předmětů zaměřených na právo duševního vlastnictví

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
ŘešitelJUDr. Matěj Myška, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

InterLex - Advisory and Training system for Internet-related Private International Law

Období řešení1. 9. 2018 – 31. 8. 2020
Řešiteldoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorEvropská unie

IUS HONORARIUM - římské magistratury a jejich činnost

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
Řešiteldoc. JUDr. Pavel Salák, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

JUDI-ARCH - The Rise of Judicial Self-Government in Europe: Changing the Architecture of Separation of Powers without an Architect

Období řešení1. 9. 2016 – 31. 8. 2021
Řešiteldoc. JUDr. David Kosař, Ph. D., LL. M., J. S. D.
InvestorEvropská unie

Konference Církev a stát - 25. ročník

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
ŘešitelIng. Mgr. Jaroslav Benák, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Legislative Drafting and Implementation of EU Law

Období řešení1. 9. 2018 – 31. 8. 2021
Řešiteldoc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph. D.
InvestorEvropská unie

Legitimita soudního rozhodování

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
ŘešitelJUDr. Martin Hapla, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Metodologie empirického zjišťování využití interpretačních metod v tvorbě práva

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
Řešiteldoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorGrantová agentura ČR

Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví - kolizní otázky

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
ŘešitelJUDr. Tereza Kyselovská, Ph. D.
InvestorGrantová agentura ČR

Mimoprávní vlivy na rozhodování Ústavního soudu

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
ŘešitelJUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph. D., LL. M.
InvestorGrantová agentura ČR

Nahrazování směrnic nařízeními v Evropské unii

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2021
Řešiteldoc. JUDr. Filip Křepelka, Ph. D.
InvestorGrantová agentura ČR

Obchodní jméno jako předmět práva průmyslového vlastnictví

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
Řešiteldoc. JUDr. Pavel Koukal, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Odborné právnické databáze pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity 2019

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
ŘešitelJUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Podmínky výkonu mediace v České republice dle zákona o mediaci

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2020
Řešiteldoc. PhDr. Martina Urbanová, Ph. D.
InvestorGrantová agentura ČR

Polsko-czeskie forum akademickie: Efektywny Model Transgranicznej Współpracy Biznesowej i Partnerstwa

Období řešení1. 9. 2019 – 31. 12. 2019
Řešiteldoc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph. D.
InvestorJiná zahraniční nadace/fond

Právní a technické prostředky pro ochranu soukromí v kyberprostoru

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2021
Řešiteldoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorTechnologická agentura ČR

Právo a Technologie VII

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
ŘešitelJUDr. Matěj Myška, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Právo v literatuře: kvalitativní analýza obrazu práva v krásné literatuře přelomu 19. a 20. století

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2021
Řešiteldoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorGrantová agentura ČR

PrF - Příspěvek na IP 2019

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
Řešiteldoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Přizpůsobení výjimek a omezení autorského práva, práv souvisejících a zvláštních práv pořizovatele databáze prostředí digitálních sítí

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
ŘešitelJUDr. Matěj Myška, Ph. D.
InvestorGrantová agentura ČR

Publikace vědeckých monografií VII

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
Řešiteldoc. JUDr. Marek Fryšták, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Správní trestání na úseku životního prostředí

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
ŘešitelMgr. Barbora Mitášová
InvestorMasarykova univerzita

Správní vyhoštění s důrazem na správní uvážení a neurčité právní pojmy

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
ŘešitelJUDr. Radislav Bražina, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Transitional Jurisprudence

Období řešení1. 5. 2017 – 30. 9. 2021
Řešiteldoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Umělá inteligence jako technologická výzva autorskému právu II

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
ŘešitelJUDr. Matěj Myška, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Universal, regional, national - ways of the development of private international law in 21th century

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
Řešitelprof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
InvestorMasarykova univerzita

Veřejný zájem v právu

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2020
Řešiteldoc. JUDr. Filip Křepelka, Ph. D.
InvestorMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Vnější systémové vazby regulace obchodních korporací III

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
ŘešitelIng. Mgr. Radek Ruban, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Vybrané aspekty trestního práva hmotného a procesního v komparativním pohledu

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
ŘešitelMgr. Adam Coufal
InvestorMasarykova univerzita

Vytvoření elektronického studijního materiálu pro předmět International Commercial Arbitration a posílení praktické výuky tohoto předmětu

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
ŘešitelJUDr. Klára Drličková, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Weyrovy dny právní teorie 2019

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
ŘešitelJUDr. Martin Hapla, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Zdroje pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity 2019

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
ŘešitelJUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012