Aktuálně řešené projekty

Aplikace znalostí procesních obstrukčních taktik vyskytujících se zejména v řízení o dopravních přestupcích za účelem zvýšení efektivity řízení před správními orgány a zvýšení vymahatelnosti práva silničního provozu

Období řešení1. 3. 2018 – 28. 2. 2020
Řešiteldoc. JUDr. Soňa Skulová, Ph. D.
InvestorTechnologická agentura ČR

Contemporary Challenges to International and European Law - Czech and Polish Perspective

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2020
Řešiteldoc. JUDr. Filip Křepelka, Ph. D.
InvestorMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Cross-border litigation in Central-Europe: EU private international law before national courts

Období řešení1. 9. 2018 – 31. 8. 2020
ŘešitelJUDr. Jiří Valdhans, Ph. D.
InvestorEvropská unie

Diversity of Enforcement titles in cross-border debt collection in the EU - "EU_En4s"

Období řešení1. 6. 2019 – 31. 5. 2021
ŘešitelJUDr. Jiří Valdhans, Ph. D.
InvestorEvropská unie

InDiv-EU: Integrating Diversity in the EU

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2021
Řešiteldoc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph. D.
InvestorEvropská unie

Inovace výuky Základy akademického psaní pro bakaláře

Období řešení1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
Řešiteldoc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.
InvestorMasarykova univerzita

InterLex - Advisory and Training system for Internet-related Private International Law

Období řešení1. 9. 2018 – 31. 8. 2020
Řešiteldoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorEvropská unie

JUDI-ARCH - The Rise of Judicial Self-Government in Europe: Changing the Architecture of Separation of Powers without an Architect

Období řešení1. 9. 2016 – 31. 8. 2021
Řešiteldoc. JUDr. David Kosař, Ph. D., LL. M., J. S. D.
InvestorEvropská unie

Kontextuální vazby justifikace lidských práv jako problém právní filosofie

Období řešení1. 1. 2020 – 31. 12. 2022
ŘešitelJUDr. Martin Hapla, Ph. D.
InvestorGrantová agentura ČR

Legislative Drafting and Implementation of EU Law

Období řešení1. 9. 2018 – 31. 8. 2021
Řešiteldoc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph. D.
InvestorEvropská unie

Nahrazování směrnic nařízeními v Evropské unii

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2021
Řešiteldoc. JUDr. Filip Křepelka, Ph. D.
InvestorGrantová agentura ČR

Odpovědnost za škodu ve veřejné správě

Období řešení1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
ŘešitelMgr. Tomáš Svoboda
InvestorMasarykova univerzita

Podmínky výkonu mediace v České republice dle zákona o mediaci

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2020
Řešiteldoc. PhDr. Martina Urbanová, Ph. D.
InvestorGrantová agentura ČR

Právní a technické prostředky pro ochranu soukromí v kyberprostoru

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2021
Řešiteldoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorTechnologická agentura ČR

Právo v literatuře: kvalitativní analýza obrazu práva v krásné literatuře přelomu 19. a 20. století

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2021
Řešiteldoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorGrantová agentura ČR

Předmět Verwaltungsgerichtsbarkeit in Mitteleuropa

Období řešení1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
ŘešitelJUDr. Radislav Bražina, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Rozvoj pedagogických schopností doktorandských studentů – Právo do základních škol

Období řešení1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
ŘešitelJUDr. Jana Jurníková, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Transitional Jurisprudence

Období řešení1. 5. 2017 – 30. 9. 2021
Řešiteldoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Veřejný zájem v právu

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2020
Řešiteldoc. JUDr. Filip Křepelka, Ph. D.
InvestorMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Využití metod sociální reprezentace v analýze právních konceptů

Období řešení1. 1. 2020 – 31. 12. 2022
ŘešitelJUDr. Bc. Terezie Smejkalová, Ph. D.
InvestorGrantová agentura ČR

Zpracování studijních podpor pro kurzy právní informatiky

Období řešení1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
ŘešitelJUDr. Jakub Harašta, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012