Aktuálně řešené projekty

Aplikace znalostí procesních obstrukčních taktik vyskytujících se zejména v řízení o dopravních přestupcích za účelem zvýšení efektivity řízení před správními orgány a zvýšení vymahatelnosti práva silničního provozu

Období řešení1. 3. 2018 – 28. 2. 2020
Řešiteldoc. JUDr. Soňa Skulová, Ph. D.
InvestorTechnologická agentura ČR

Autonomie vůle zůstavitele – historická a komparativní východiska a jejich uplatnění při aplikaci Nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.)

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
Řešiteldoc. JUDr. Pavel Salák, Ph. D.
InvestorGrantová agentura ČR

Beyond Compliance - Implementace rozhodnutí mezinárodních lidskoprávních těles na národní úrovni

Období řešení1. 1. 2016 – 31. 12. 2018
Řešiteldoc. JUDr. David Kosař, Ph. D., LL. M., J. S. D.
InvestorGrantová agentura ČR

Civilní status člověka

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Řešitelprof. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

COFOLA INTERNATIONAL 2018

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
ŘešitelJUDr. Klára Drličková, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

COFOLA 2018

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
ŘešitelJUDr. Michal Janovec, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Cross-border litigation in Central-Europe: EU private international law before national courts

Období řešení1. 9. 2018 – 31. 8. 2020
ŘešitelJUDr. Jiří Valdhans, Ph. D.
InvestorEvropská unie

Činnost právní komise ÚV KSČ a její vliv na podobu právních předpisů v období socialismu

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
ŘešitelMgr. Magdalena Petrů
InvestorMasarykova univerzita

Exaktní hodnocení aplikační relevance judikatury

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
Řešiteldoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorGrantová agentura ČR

Francouzština pro studium a stáže v zahraničí

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Řešitelprof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
InvestorMasarykova univerzita

Hmotné zdroje pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity 2018

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Řešiteldoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Informace o rozhodovací činnosti soudů v trestních věcech: teorie a praxe

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
ŘešitelMgr. John Altair Gealfow
InvestorMasarykova univerzita

Informace ve finanční správě

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
ŘešitelDr Mgr. Damian Czudek, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

INFORM - European Academy of ICT law

Období řešení1. 10. 2017 – 31. 3. 2019
Řešiteldoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorEvropská unie

InterLex - Advisory and Training system for Internet-related Private International Law

Období řešení1. 9. 2018 – 31. 8. 2020
Řešiteldoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorEvropská unie

JUDI-ARCH - The Rise of Judicial Self-Government in Europe: Changing the Architecture of Separation of Powers without an Architect

Období řešení1. 9. 2016 – 31. 8. 2021
Řešiteldoc. JUDr. David Kosař, Ph. D., LL. M., J. S. D.
InvestorEvropská unie

Konference Církev a stát - 24. ročník

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
ŘešitelIng. Mgr. Jaroslav Benák, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Legislative Drafting and Implementation of EU Law

Období řešení1. 9. 2018 – 31. 8. 2021
Řešiteldoc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph. D.
InvestorEvropská unie

Mediace v teorii a praxi

Období řešení1. 4. 2018 – 31. 12. 2018
ŘešitelMgr. Jan Holas
InvestorMasarykova univerzita

Metodologie empirického zjišťování využití interpretačních metod v tvorbě práva

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
Řešiteldoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorGrantová agentura ČR

Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví - kolizní otázky

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
ŘešitelJUDr. Tereza Kyselovská, Ph. D.
InvestorGrantová agentura ČR

Mimoprávní vlivy na rozhodování Ústavního soudu

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
ŘešitelJUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph. D., LL. M.
InvestorGrantová agentura ČR

Nepůvodní a invazivní druhy zvířat - problematika jejich usmrcování.

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
ŘešitelMgr. Radek Dřevěný
InvestorMasarykova univerzita

Nové teorie dělby moci

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
ŘešitelJUDr. Martin Hapla, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Obhájce v trestním řízení

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
ŘešitelJUDr. Jan Provazník, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Odborné právnické databáze pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity 2018

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Řešiteldoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Podmínky výkonu mediace v České republice dle zákona o mediaci

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2020
Řešiteldoc. PhDr. Martina Urbanová, Ph. D.
InvestorGrantová agentura ČR

Politická teorie

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
ŘešitelJUDr. Martin Hapla, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Právní a ekonomické apekty financování neziskových organizací

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
ŘešitelJUDr. Ivana Pařízková, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Právní a ekonomické aspekty devizových intervencí ČNB

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
ŘešitelJUDr. Johan Schweigl, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Právní prostředky udržitelného rozvoje obce

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
ŘešitelJUDr. Jana Dudová, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Právo a technologie VI

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
ŘešitelJUDr. Matěj Myška, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

PrF - Příspěvek na IP 2018

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Řešiteldoc. JUDr. Markéta Selucká, Ph. D.
InvestorMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Přizpůsobení výjimek a omezení autorského práva, práv souvisejících a zvláštních práv pořizovatele databáze prostředí digitálních sítí

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
ŘešitelJUDr. Matěj Myška, Ph. D.
InvestorGrantová agentura ČR

Publikace vědeckých monografií VI

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Řešiteldoc. JUDr. Josef Kotásek, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Recentní překážky efektivního naplňování cílů trestního řízení

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
ŘešitelMgr. David Čep
InvestorMasarykova univerzita

Riešenie sporov dotknutých korupciou v medzinárodnej obchodnej arbitráži

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
ŘešitelMgr. Michaela Garajová
InvestorMasarykova univerzita

Součinnost třetích osob při dokazování v civilním soudním řízení

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Řešiteldoc. JUDr. Petr Lavický, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Soutěžní právo v digitálním věku

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
ŘešitelMgr. Bc. Jan Kupčík
InvestorMasarykova univerzita

Teoretické a praktické problémy přeshraničního vymáhání soukromoprávních nároků z nekalosoutěžního jednání a neoprávněných zásahů do práv k duševnímu vlastnictví

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
ŘešitelJUDr. Tereza Kyselovská, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Transitional Jurisprudence

Období řešení1. 5. 2017 – 30. 9. 2021
Řešiteldoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Umělá inteligence jako technologická výzva autorskému právu

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
ŘešitelJUDr. Matěj Myška, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Verbatim divadlo pro právníky

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
ŘešitelJUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Vnější systémové vazby regulace obchodních korporací II

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
ŘešitelIng. Mgr. Radek Ruban, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Vybrané aspekty přímých daní a jejich interpretace a aplikace v judikatuře II

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Řešiteldoc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Vývojové tendence trestní politiky II

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
ŘešitelMgr. Katarína Kandová
InvestorMasarykova univerzita

Weyrovy dny právní teorie 2018

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
ŘešitelJUDr. Martin Hapla, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Zdraví a práce

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
ŘešitelJUDr. Jan Horecký, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

6th Annual European and Comparative Law PhD Workshop

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Řešiteldoc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012