Aktuálně řešené projekty

Adjustace specifických procesních otázek lidskoprávním požadavkům

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
ŘešitelMgr.Jan Provazník, Ph.D.
InvestorMasarykova univerzita

Aktuální otázky mezinárodního rozhodčího řízení

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
ŘešitelJUDr.Klára Drličková, Ph.D.
InvestorMasarykova univerzita

Autonomie vůle zůstavitele – historická a komparativní východiska a jejich uplatnění při aplikaci Nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.)

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
ŘešitelJUDr.Pavel Salák, Ph.D.
InvestorGrantová agentura ČR

Axiologické základy právního myšlení

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
ŘešitelJUDr.Martin Hapla, Ph.D.
InvestorMasarykova univerzita

Beyond Compliance - Implementace rozhodnutí mezinárodních lidskoprávních těles na národní úrovni

Období řešení1. 1. 2016 – 31. 12. 2018
Řešiteldoc. JUDr.David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D.
InvestorGrantová agentura ČR

COFOLA INTERNATIONAL 2017

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
ŘešitelJUDr.Klára Drličková, Ph.D.
InvestorMasarykova univerzita

Efektivnost ochrany práv osob dotčených stavebními záměry nejen z pohledu Veřejného ochránce práv

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
ŘešitelMgr.Anna Chamráthová,
InvestorMasarykova univerzita

Energetická unie: právní a institucionální rámec

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
ŘešitelMgr.Martin Švec,
InvestorMasarykova univerzita

Exaktní hodnocení aplikační relevance judikatury

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
Řešiteldoc. JUDr.Radim Polčák, Ph.D.
InvestorGrantová agentura ČR

FAKT

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
ŘešitelMgr.Martina Grochová,
InvestorMasarykova univerzita

Hmotné zdroje pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity 2017

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
Řešiteldoc. JUDr. Mgr.Martin Škop, Ph.D.
InvestorMasarykova univerzita

Hranice odškodňovacího nároku v soukromoprávním vymáhání kartelového práva

Období řešení1. 2. 2017 – 31. 12. 2017
ŘešitelMgr. Bc.Jan Kupčík,
InvestorMasarykova univerzita

INFORM - European Academy of ICT law

Období řešení1. 10. 2017 – 31. 3. 2019
Řešiteldoc. JUDr.Radim Polčák, Ph.D.
InvestorEvropská unie

Interakce práva a ekonomie

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
ŘešitelJUDr.Ivana Pařízková, Ph.D.
InvestorMasarykova univerzita

Konference Argumentation 2017

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
ŘešitelMgr. Bc.Monika Hanych,
InvestorMasarykova univerzita

Konference Církev a stát - 23. ročník

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
ŘešitelIng. Mgr.Jaroslav Benák, Ph.D.
InvestorMasarykova univerzita

Konference pro doktorandy a mladé právní vědce COFOLA 2017

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
ŘešitelJUDr.Tereza Kyselovská, Ph.D.
InvestorMasarykova univerzita

Letní škola práva životního prostředí

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
ŘešitelMgr.Vojtěch Vomáčka, Ph.D., LL.M.
InvestorMasarykova univerzita

Metodologie empirického zjišťování využití interpretačních metod v tvorbě práva

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
Řešiteldoc. JUDr. Mgr.Martin Škop, Ph.D.
InvestorGrantová agentura ČR

Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví - kolizní otázky

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
ŘešitelJUDr.Tereza Kyselovská, Ph.D.
InvestorGrantová agentura ČR

Mezinárodní vědecká konference „Ochrana přírody při rozvojových činnostech“.

Období řešení1. 3. 2017 – 31. 12. 2017
ŘešitelJUDr.Jana Dudová, Ph.D.
InvestorJihomoravský kraj

Mimoprávní vlivy na rozhodování Ústavního soudu

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
ŘešitelJUDr.Ladislav Vyhnánek, Ph.D., LL.M.
InvestorGrantová agentura ČR

MUNI Law Working Paper Series

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
ŘešitelMgr.Adam Blisa,
InvestorMasarykova univerzita

Nástroje ochrany kulturního, přírodního a smíšeného dědictví

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
ŘešitelJUDr.Jana Dudová, Ph.D.
InvestorMasarykova univerzita

Naturalizace v České republice

Období řešení1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
ŘešitelMgr.Pavel Kandalec, Ph.D., LL.M.
InvestorGrantová agentura ČR

Návrat k zásadě superficies solo cedit a související instituty

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
ŘešitelMgr.Anna Lebedová,
InvestorMasarykova univerzita

Nové soukromé právo v komparativních souvislostech

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
Řešiteldoc. JUDr.Kateřina Ronovská, Ph.D.
InvestorMasarykova univerzita

Odborné právnické databáze pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity 2017

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
Řešiteldoc. JUDr. Mgr.Martin Škop, Ph.D.
InvestorMasarykova univerzita

Praktické aspekty aplikace Nařízení o dědictví v mezinárodním, unijním a vnitrostátním kontextu

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
ŘešitelJUDr.Tereza Kyselovská, Ph.D.
InvestorMasarykova univerzita

Právní a ekonomické souvislosti veřejných výdajů s akcentem na mandatorní výdaje

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
ŘešitelIng.Eva Tomášková, Ph.D.
InvestorMasarykova univerzita

Právní a sociologický rozměr interkulturní mediace v ČR

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
Řešiteldoc. PhDr.Martina Urbanová, Ph.D.
InvestorMasarykova univerzita

Právni rámec sběru, zpracování, uchovávání a užívání výzkumných dat

Období řešení1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
Řešiteldoc. JUDr.Radim Polčák, Ph.D.
InvestorGrantová agentura ČR

Právo a technologie V

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
Řešiteldoc. JUDr.Radim Polčák, Ph.D.
InvestorMasarykova univerzita

Právo být slyšen ve správním a daňovém řízení

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
ŘešitelJUDr.Radislav Bražina,
InvestorMasarykova univerzita

Právo civilního letectví

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
ŘešitelMgr. Bc.Terezie Smejkalová, Ph.D.
InvestorMasarykova univerzita

PrF - Příspěvek na IP 2017

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
Řešiteldoc. JUDr.Markéta Selucká, Ph.D.
InvestorMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Private International Law and Intellectual Property Rights

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
ŘešitelJUDr.Tereza Kyselovská, Ph.D.
InvestorMasarykova univerzita

Prohloubení praktických aspektů ve výuce předmětů NP201Zk Činnost veřejné správy a MV923K Diskreční pravomoc veřejné správy

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
Řešiteldoc. JUDr.Soňa Skulová, Ph.D.
InvestorMasarykova univerzita

Proměny institutu kolektivní správy ve světle směrnice č. 2014/26/EU

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
ŘešitelMgr. Bc.Lucie Straková,
InvestorMasarykova univerzita

Přizpůsobení výjimek a omezení autorského práva, práv souvisejících a zvláštních práv pořizovatele databáze prostředí digitálních sítí

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
ŘešitelJUDr.Matěj Myška, Ph.D.
InvestorGrantová agentura ČR

Publikace vědeckých monografií V

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
Řešiteldoc. JUDr.Josef Kotásek, Ph.D.
InvestorMasarykova univerzita

Reforma důchodových daní

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
Řešiteldoc. JUDr. Ing.Michal Radvan, Ph.D.
InvestorMasarykova univerzita

Remedies against Enforcement of Foreign Titles according to Brussels I Recast

Období řešení1. 10. 2015 – 31. 1. 2018
ŘešitelJUDr.Jiří Valdhans, Ph.D.
InvestorEvropská unie

Repozitář judikatury práva informačních a komunikačních technologií

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
ŘešitelJUDr.Matěj Myška, Ph.D.
InvestorMasarykova univerzita

Role veřejného zájmu v mezinárodní obchodní a investiční arbitráži

Období řešení1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
ŘešitelMgr.Zdeněk Nový, Ph.D., LL.M.
InvestorGrantová agentura ČR

Rozvoj vědecko-výzkumných kompetencí doktorských studentů

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
Řešitelprof. JUDr.Věra Kalvodová, Dr.
InvestorMasarykova univerzita

Sociologické aspekty veřejné správy

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
Řešiteldoc. PhDr.Martina Urbanová, Ph.D.
InvestorMasarykova univerzita

Soudní ochrana dotčené veřejnosti v teorii a v praxi

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
ŘešitelMgr.Vojtěch Vomáčka, Ph.D., LL.M.
InvestorMasarykova univerzita

Stabilizace ve finančním a daňovém právu

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
Řešiteldoc. JUDr. Ing.Michal Radvan, Ph.D.
InvestorMasarykova univerzita

The Rise of Judicial Self-Government in Europe: Changing the Architecture of Separation of Powers without an Architect

Období řešení1. 9. 2016 – 31. 8. 2021
Řešiteldoc. JUDr.David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D.
InvestorEvropská unie

Transitional Jurisprudence

Období řešení1. 5. 2017 – 30. 9. 2021
Řešiteldoc. JUDr. Mgr.Martin Škop, Ph.D.
InvestorMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Veřejné finance a fiskální právo

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
ŘešitelJUDr.Ivana Pařízková, Ph.D.
InvestorMasarykova univerzita

Vnější systémové vazby regulace obchodních korporací

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
Řešiteldoc. JUDr.Josef Kotásek, Ph.D.
InvestorMasarykova univerzita

Vytvoření předmětu International Commercial Arbitration

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
ŘešitelJUDr.Klára Drličková, Ph.D.
InvestorMasarykova univerzita

Vývojové tendence trestní politiky

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
ŘešitelMgr.Katarína Kandová,
InvestorMasarykova univerzita

Weyrovy dny právní teorie 2017

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
ŘešitelJUDr.Martin Hapla, Ph.D.
InvestorMasarykova univerzita

Workshopy pro akademickou průpravu účastníků SVOČ

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
ŘešitelJUDr.Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.
InvestorMasarykova univerzita

2017 Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
ŘešitelMgr.Kamila Abbasi,
InvestorMasarykova univerzita

RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012