Aktuálně řešené projekty

Autonomie vůle zůstavitele – historická a komparativní východiska a jejich uplatnění při aplikaci Nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.)

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
Řešiteldoc. JUDr.Pavel Salák, Ph.D.
InvestorGrantová agentura ČR

Beyond Compliance - Implementace rozhodnutí mezinárodních lidskoprávních těles na národní úrovni

Období řešení1. 1. 2016 – 31. 12. 2018
Řešiteldoc. JUDr.David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D.
InvestorGrantová agentura ČR

Exaktní hodnocení aplikační relevance judikatury

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
Řešiteldoc. JUDr.Radim Polčák, Ph.D.
InvestorGrantová agentura ČR

Francouzština pro studium a stáže v zahraničí

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Řešitelprof. JUDr.Jan Hurdík, DrSc.
InvestorMasarykova univerzita

Informace ve finanční správě

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
ŘešitelDr Mgr.Damian Czudek, Ph.D.
InvestorMasarykova univerzita

INFORM - European Academy of ICT law

Období řešení1. 10. 2017 – 31. 3. 2019
Řešiteldoc. JUDr.Radim Polčák, Ph.D.
InvestorEvropská unie

Metodologie empirického zjišťování využití interpretačních metod v tvorbě práva

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
Řešiteldoc. JUDr. Mgr.Martin Škop, Ph.D.
InvestorGrantová agentura ČR

Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví - kolizní otázky

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
ŘešitelJUDr.Tereza Kyselovská, Ph.D.
InvestorGrantová agentura ČR

Mimoprávní vlivy na rozhodování Ústavního soudu

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
ŘešitelJUDr.Ladislav Vyhnánek, Ph.D., LL.M.
InvestorGrantová agentura ČR

Obhájce v trestním řízení

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
ŘešitelMgr.Jan Provazník, Ph.D.
InvestorMasarykova univerzita

Podmínky výkonu mediace v České republice dle zákona o mediaci

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2020
Řešiteldoc. PhDr.Martina Urbanová, Ph.D.
InvestorGrantová agentura ČR

Politická teorie

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
ŘešitelJUDr.Martin Hapla, Ph.D.
InvestorMasarykova univerzita

Přizpůsobení výjimek a omezení autorského práva, práv souvisejících a zvláštních práv pořizovatele databáze prostředí digitálních sítí

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
ŘešitelJUDr.Matěj Myška, Ph.D.
InvestorGrantová agentura ČR

The Rise of Judicial Self-Government in Europe: Changing the Architecture of Separation of Powers without an Architect

Období řešení1. 9. 2016 – 31. 8. 2021
Řešiteldoc. JUDr.David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D.
InvestorEvropská unie

Transitional Jurisprudence

Období řešení1. 5. 2017 – 30. 9. 2021
Řešiteldoc. JUDr. Mgr.Martin Škop, Ph.D.
InvestorMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Verbatim divadlo pro právníky

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
ŘešitelJUDr. Bc.Markéta Štěpáníková, Ph.D.
InvestorMasarykova univerzita

RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012