Aktuálně řešené projekty

Analýza návrhu nového stavebního zákona z pohledu požadavků na ochranu životního prostředí

Období řešení1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
ŘešitelJUDr. Jakub Hanák, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Automatické zpracování soudních rozhodnutí: experiment s uživateli

Období řešení1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
ŘešitelMgr. Tereza Novotná
InvestorMasarykova univerzita

COFOLA International 2020

Období řešení1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
Řešiteldoc. JUDr. Jiří Valdhans, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

COFOLA 2020

Období řešení1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
ŘešitelJUDr. Michal Janovec, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Contemporary Challenges to International and European Law - Czech and Polish Perspective

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2020
Řešiteldoc. JUDr. Filip Křepelka, Ph. D.
InvestorMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Cross-border litigation in Central-Europe: EU private international law before national courts

Období řešení1. 11. 2018 – 31. 8. 2021
Řešiteldoc. JUDr. Jiří Valdhans, Ph. D.
InvestorEvropská unie

Diversity of Enforcement titles in cross-border debt collection in the EU - "EU_En4s"

Období řešení1. 6. 2019 – 31. 5. 2021
Řešiteldoc. JUDr. Jiří Valdhans, Ph. D.
InvestorEvropská unie

Fiskální odpovědnost státu

Období řešení1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
ŘešitelJUDr. Johan Schweigl, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

InDiv-EU: Integrating Diversity in the EU

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2021
Řešiteldoc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph. D.
InvestorEvropská unie

Inovace výuky Základy akademického psaní pro bakaláře

Období řešení1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
Řešiteldoc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.
InvestorMasarykova univerzita

InterLex - Advisory and Training system for Internet-related Private International Law

Období řešení1. 9. 2018 – 31. 8. 2020
Řešiteldoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorEvropská unie

JUDI-ARCH - The Rise of Judicial Self-Government in Europe: Changing the Architecture of Separation of Powers without an Architect

Období řešení1. 9. 2016 – 31. 8. 2021
Řešiteldoc. JUDr. David Kosař, Ph. D., LL. M., J. S. D.
InvestorEvropská unie

Judikatura, nebo precedens: Podobnost citovaných rozhodnutí při citacích judikatury

Období řešení1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
ŘešitelJUDr. Bc. Terezie Smejkalová, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Konference Církev a stát - 26. ročník

Období řešení1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
ŘešitelIng. Mgr. Jaroslav Benák, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Konference Zemědělské hospodaření v době klimatické krize

Období řešení1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
ŘešitelJUDr. Jakub Hanák, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Kontextuální vazby justifikace lidských práv jako problém právní filosofie

Období řešení1. 1. 2020 – 31. 12. 2022
ŘešitelJUDr. Martin Hapla, Ph. D.
InvestorGrantová agentura ČR

Legislative Drafting and Implementation of EU Law

Období řešení1. 9. 2018 – 31. 8. 2021
Řešiteldoc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph. D.
InvestorEvropská unie

Morální argumenty v interpretaci lidských práv

Období řešení1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
ŘešitelJUDr. Martin Hapla, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Nahrazování směrnic nařízeními v Evropské unii

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2021
Řešiteldoc. JUDr. Filip Křepelka, Ph. D.
InvestorGrantová agentura ČR

Nástroje ochrany archeologického dedičstva

Období řešení1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
ŘešitelMgr. et Mgr. Róbert Antal
InvestorMasarykova univerzita

Novelizace právní úpravy poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb

Období řešení1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
ŘešitelMgr.Štěpán Richter
InvestorMasarykova univerzita

Odborné právnické databáze pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity 2020

Období řešení1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
ŘešitelJUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Odpovědnost za škodu ve veřejné správě

Období řešení1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
ŘešitelMgr. Tomáš Svoboda, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Ochrana spotřebitele u smluv uzavřených se zprostředkovateli a dodavateli energií mimo obchodní prostory

Období řešení1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
ŘešitelMgr. Bc. Svatava Veverková
InvestorMasarykova univerzita

Pobytová oprávnění studentů v České republice

Období řešení1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
ŘešitelMgr. Eva Lásková
InvestorMasarykova univerzita

Podmínky výkonu mediace v České republice dle zákona o mediaci

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2020
Řešiteldoc. PhDr. Martina Urbanová, Ph. D.
InvestorGrantová agentura ČR

Pojem a výklad práva ČLR - otázka konfliktu mezinárodního a vnitrostátního práva

Období řešení1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
ŘešitelMgr. Ondřej Benc
InvestorMasarykova univerzita

Právní aspekty sdílení dat v rámci informačních technologií konceptu Smart City v dopravě a jejich dopady do práva veřejných zakázek

Období řešení1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
ŘešitelJUDr. Kamil Jelínek
InvestorMasarykova univerzita

Právní a technické prostředky pro ochranu soukromí v kyberprostoru

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2021
Řešiteldoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorTechnologická agentura ČR

Právní nástroje ochrany biodiverzity v zemědělsky obhospodařované krajině

Období řešení1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
ŘešitelMgr. Nikola Chábová
InvestorMasarykova univerzita

Právo a technologie VIII

Období řešení1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
ŘešitelJUDr. Matěj Myška, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Právo v literatuře: kvalitativní analýza obrazu práva v krásné literatuře přelomu 19. a 20. století

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2021
Řešiteldoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorGrantová agentura ČR

PrF - Příspěvek na InstP 2020

Období řešení1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
Řešiteldoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Principy a metodika pro vytvoření českého Kodexu správy a řízení nadací a nadačních fondů s veřejně prospěšným účelem

Období řešení1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
ŘešitelMgr. Jana Polášková
InvestorMasarykova univerzita

Projevy digitalizace v daňovém právu

Období řešení1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
ŘešitelDr Mgr. Damian Czudek, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Pronikání trestního práva do ostatních právních odvětví

Období řešení1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
ŘešitelJUDr. Jan Malý
InvestorMasarykova univerzita

Předmět Verwaltungsgerichtsbarkeit in Mitteleuropa

Období řešení1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
ŘešitelJUDr. Radislav Bražina, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Přechodný pobyt zletilého rodinného příslušníka občana EU pohledem unijního, českého a německého práva

Období řešení1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
ŘešitelMgr. Anna Katerina Vintrová, LL. M.
InvestorMasarykova univerzita

Publikace vědeckých monografií VIII

Období řešení1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
Řešiteldoc. JUDr. Marek Fryšták, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Rozvoj pedagogických schopností doktorandských studentů – Právo do základních škol

Období řešení1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
ŘešitelJUDr. Jana Jurníková, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Transitional Jurisprudence

Období řešení1. 5. 2017 – 30. 9. 2021
Řešiteldoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Trendy ve smírném řešení civilních sporů

Období řešení1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
ŘešitelMgr. Jan Holas
InvestorMasarykova univerzita

Účast v korporaci ve smluvních a korporátních souvislostech

Období řešení1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
Řešiteldoc. JUDr. Josef Kotásek, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Věcná práva ve srovnání DCFR a českého občanského zákoníku

Období řešení1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
ŘešitelMgr. Lucie Mrázková
InvestorMasarykova univerzita

Veřejný pořádek a statusové otázky v právu obchodních korporací

Období řešení1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
ŘešitelMgr. Ondřej Málek
InvestorMasarykova univerzita

Veřejný zájem v právu

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2020
Řešiteldoc. JUDr. Filip Křepelka, Ph. D.
InvestorMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

VIII. československé setkání doktorských studentů oboru právní historie a římského práva

Období řešení1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
Řešiteldoc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph. D., LL. M. Eur. Int.
InvestorMasarykova univerzita

Vybrané aspekty trestního práva hmotného a procesního v komparativním pohledu II

Období řešení1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
ŘešitelMgr. Adam Coufal
InvestorMasarykova univerzita

Výhled definice relevantních trhů v technologické a digitální sféře

Období řešení1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
ŘešitelMgr. Bc. Jan Kupčík
InvestorMasarykova univerzita

Využití metod sociální reprezentace v analýze právních konceptů

Období řešení1. 1. 2020 – 31. 12. 2022
ŘešitelJUDr. Bc. Terezie Smejkalová, Ph. D.
InvestorGrantová agentura ČR

Weyrovy dny právní teorie 2020

Období řešení1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
ŘešitelJUDr. Martin Hapla, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Závislá práce a výkon umělecké činnosti

Období řešení1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
ŘešitelJUDr. Jan Horecký, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Zdroje pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity 2020

Období řešení1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
ŘešitelJUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Zpracování studijních podpor pro kurzy právní informatiky

Období řešení1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
ŘešitelJUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012