Historie řešených projektů

A Critical Approach to Public International Law and International Investment Law and Arbitration

Období řešení1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
ŘešitelMgr. Zdeněk Nový, Ph. D., LL. M.
InvestorMasarykova univerzita

Adjustace specifických procesních otázek a koncepce trestního řízení

Období řešení1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
ŘešitelJUDr. Jan Provazník, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Adjustace specifických procesních otázek lidskoprávním požadavkům

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
ŘešitelJUDr. Jan Provazník, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Aktuální judikatura k trestnímu řízení

Období řešení1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
Řešiteldoc. JUDr. Marek Fryšták, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Aktuální otázky mezinárodního rozhodčího řízení

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
ŘešitelJUDr. Klára Drličková, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Aktuální problémy postihu daňové kriminality v ČR ve srovnání s trestním zákonodárstvím v německy mluvících zemích.

Období řešení1. 1. 2012 – 31. 12. 2012
Řešiteldoc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.
InvestorMasarykova univerzita

Alokace právní odpovědnosti v propojených systémech

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
ŘešitelMgr. Veronika Žolnerčíková
InvestorMasarykova univerzita

Alternativní způsoby financování NNO

Období řešení1. 1. 2012 – 31. 12. 2012
ŘešitelMgr. Miloslav Hrdlička
InvestorMasarykova univerzita

Alternativy v trestném právu hmotném a procesním fyzických a právnických osob

Období řešení1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
Řešitelprof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
InvestorMasarykova univerzita

Alternativy v trestním právu

Období řešení1. 1. 2012 – 31. 12. 2012
Řešitelprof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
InvestorMasarykova univerzita

Analýza judikatury v oblasti zdravotnického práva

Období řešení1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
ŘešitelMgr. Zuzana Candigliota
InvestorMasarykova univerzita

Analýza nadačního práva ve vybraných evropských zemích v proměnách času

Období řešení11. 12. 2013 – 31. 12. 2014
Řešiteldoc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph. D.
InvestorNadace/fond - tuzemské

Aplikace vylučující klauzule dle čl. 1F(c) Ženevské úmluvy o právním postavení uprchlíků na osoby podezřelé z terorismu

Období řešení1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
ŘešitelMgr. et Mgr. Linda Janků, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Aplikace znalostí procesních obstrukčních taktik vyskytujících se zejména v řízení o dopravních přestupcích za účelem zvýšení efektivity řízení před správními orgány a zvýšení vymahatelnosti práva silničního provozu

Období řešení1. 3. 2018 – 29. 2. 2020
Řešiteldoc. JUDr. Soňa Skulová, Ph. D.
InvestorTechnologická agentura ČR

Argumentation 2012 – Formal Methods in Legal Reasoning

Období řešení1. 1. 2012 – 31. 12. 2012
ŘešitelJUDr. Bc. Jaromír Šavelka
InvestorMasarykova univerzita

Argumentation 2012 – Law and Literature

Období řešení1. 1. 2012 – 31. 12. 2012
Řešiteldoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Argumentation 2013: Formal Methods in Legal Reasoning

Období řešení1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
ŘešitelJUDr. Matěj Myška, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

ARGUMENTATION 2013 - Law and Literature

Období řešení1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
Řešiteldoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Argumentation 2015

Období řešení1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
ŘešitelJUDr. Michal Malaník, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Argumentation 2019

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
ŘešitelJUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Art právo

Období řešení1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
ŘešitelJUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Autonomie vůle zůstavitele – historická a komparativní východiska a jejich uplatnění při aplikaci Nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.)

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
Řešiteldoc. JUDr. Pavel Salák, Ph. D.
InvestorGrantová agentura ČR

Axiologické základy právního myšlení

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
ŘešitelJUDr. Martin Hapla, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Beyond Compliance - Implementace rozhodnutí mezinárodních lidskoprávních těles na národní úrovni

Období řešení1. 1. 2016 – 31. 12. 2018
Řešiteldoc. JUDr. David Kosař, Ph. D., LL. M., J. S. D.
InvestorGrantová agentura ČR

Borders of Europe

Období řešení1. 9. 2011 – 31. 12. 2012
ŘešitelJUDr. Kateřina Uhlířová, Ph. D., LL. M.
InvestorEvropská unie

Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci

Období řešení1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
ŘešitelMgr. et Mgr. Helena Bončková, LL. M.
InvestorMasarykova univerzita

Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci

Období řešení1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
ŘešitelMgr. Lenka Píčová
InvestorMasarykova univerzita

Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci

Období řešení1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
ŘešitelMgr. Martina Grochová, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci

Období řešení1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
ŘešitelMgr. Miroslav Knob
InvestorMasarykova univerzita

Celní právo

Období řešení1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
ŘešitelJUDr. Dana Šramková, Ph. D., MBA
InvestorMasarykova univerzita

Celní právo v prostředí globalizace

Období řešení1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
ŘešitelJUDr. Dana Šramková, Ph. D., MBA
InvestorGrantová agentura ČR

Celní správa v organizačním a funkčním pojetí

Období řešení17. 2. 2011 – 31. 12. 2011
ŘešitelJUDr. Dana Šramková, Ph. D., MBA
InvestorMasarykova univerzita

Civilní status člověka

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Řešitelprof. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

COFOLA INTERNATIONAL 2017

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
ŘešitelJUDr. Klára Drličková, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

COFOLA INTERNATIONAL 2018

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
ŘešitelJUDr. Klára Drličková, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

COFOLA INTERNATIONAL 2019

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
Řešiteldoc. JUDr. David Sehnálek, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

COFOLA 2010

Období řešení1. 1. 2010 – 31. 12. 2010
ŘešitelJUDr. Eva Brucknerová, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

COFOLA 2018

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
ŘešitelJUDr. Michal Janovec, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

COFOLA 2019

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
ŘešitelJUDr. Michal Janovec, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Consumer sentiment regarding privacy on user generated content services in the digital economy

Období řešení1. 5. 2010 – 30. 4. 2013
Řešiteldoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Consumer sentiment regarding privacy on user generated content (UGC) services in the digital economy - CONSENT

Období řešení1. 5. 2010 – 30. 4. 2013
Řešiteldoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorEvropská unie

Crimen repetundarum

Období řešení1. 1. 2010 – 31. 12. 2010
ŘešitelJUDr. Miroslav Frýdek, Ph. D. et Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Critical infrastructure in cyber security

Období řešení1. 4. 2015 – 31. 12. 2015
ŘešitelJUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph. D.
InvestorNadace/fond - zahraniční

Czech Private International Law

Období řešení1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
Řešitelprof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
InvestorMasarykova univerzita

Česko-polská právní komparatistika

Období řešení1. 1. 2012 – 31. 12. 2012
Řešiteldoc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Česko-polská právní komparatistika 2013

Období řešení1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
Řešiteldoc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Česko-slovenská doktorandská konference o teorii práva

Období řešení1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
ŘešitelJUDr. Martin Hapla, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Český konstitucionalimus (CZE-CON): Odkud jdeme a kam kráčíme

Období řešení1. 5. 2014 – 30. 4. 2015
Řešiteldoc. JUDr. David Kosař, Ph. D., LL. M., J. S. D.
InvestorNadace/fond - tuzemské

Činnost právní komise ÚV KSČ a její vliv na podobu právních předpisů v období socialismu

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
ŘešitelMgr. Magdalena Petrů
InvestorMasarykova univerzita

Databáze Celex - základní informační zdroj o právu EU

Období řešení1. 3. 2001 – 31. 12. 2003
ŘešitelMgr. Marie Zejdová
InvestorMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Dědictví v přeshraničním kontextu pohledem evropské unifikované úpravy

Období řešení1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
ŘešitelJUDr. Klára Drličková, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Delikty z pohledu mezinárodního práva soukromého

Období řešení3. 3. 2008 – 31. 12. 2010
Řešiteldoc. JUDr. Jiří Valdhans, Ph. D.
InvestorGrantová agentura ČR

Derivativní žaloby (o náhradu škody vůči členům statutárního orgánu)

Období řešení1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
ŘešitelIng. Mgr. Radek Ruban, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Determinace daňového práva

Období řešení1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
Řešiteldoc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Digitální platformy, velká (a jiná) data a jejich soutěžně-právní regulace

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
ŘešitelMgr. Bc. Jan Kupčík
InvestorMasarykova univerzita

Dimensions of Evidence in European Civil Procedure

Období řešení1. 3. 2013 – 30. 9. 2015
Řešiteldoc. JUDr. Jiří Valdhans, Ph. D.
InvestorEvropská unie

Dlouhodobé partnerství výzkumu, praxe a výuky práva

Období řešení1. 9. 2011 – 31. 8. 2014
ŘešitelJUDr. Kateřina Šimáčková, Ph. D.
InvestorMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Dohled nad kapitálovým trhem

Období řešení1. 1. 2011 – 31. 12. 2011
Řešiteldoc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Dokazování v přípravném řízení

Období řešení1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
Řešiteldoc. JUDr. Marek Fryšták, Ph. D.
InvestorGrantová agentura ČR

Domácí násilí a jeho řešení. Filosoficko-právní analýza problému.

Období řešení1. 1. 2012 – 31. 12. 2012
ŘešitelMgr. Veronika Kozlová
InvestorMasarykova univerzita

Domácí násilí a jeho řešení. Filosoficko-právní analýza problému.

Období řešení1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
ŘešitelMgr. Veronika Kozlová
InvestorMasarykova univerzita

Dopravní právo

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
ŘešitelJUDr. Anna Chamráthová
InvestorMasarykova univerzita

Důsledky subsidiarity nového občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích

Období řešení1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
ŘešitelJUDr. Jaroslav Stránský, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

ECTS Label

Období řešení1. 1. 2007 – 31. 12. 2007
Řešiteldoc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph. D.
InvestorMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Efektivita činnosti ústavních soudů a její měření

Období řešení1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
ŘešitelIng. Mgr. Jaroslav Benák, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Efektivní právní zastupování lékařů a pacientů v medicínských sporech - dynamika vztahů, předcházení a řešení sporů, komunikace

Období řešení1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
ŘešitelMgr. Lucie Atkinsová, LL. M.
InvestorMasarykova univerzita

Efektivnost návrhových prostředků ochrany proti nepravomocným správním aktům

Období řešení1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
ŘešitelJUDr. David Hejč, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Efektivnost ochrany práv osob dotčených stavebními záměry nejen z pohledu Veřejného ochránce práv

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
ŘešitelJUDr. Anna Chamráthová
InvestorMasarykova univerzita

Ekonomizace substantivního přezkumu fúzí v ČR – iluze či realita?

Období řešení1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
ŘešitelMgr. Ing. Kamil Nejezchleb, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Elektronické důkazy

Období řešení1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
Řešiteldoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Elektronizace a její vliv na unifikované unijní kolizní a procesní předpisy pro řešení soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem

Období řešení1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
ŘešitelJUDr. Tereza Kyselovská, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Empower - Cooperation for Employees with Changed Working Abilities”.

Období řešení1. 2. 2013 – 31. 7. 2013
ŘešitelJUDr. Jana Komendová, Ph. D.
InvestorMezinárodní visegrádský fond (IVF)

Energetická unie: právní a institucionální rámec

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
ŘešitelMgr. Martin Švec
InvestorMasarykova univerzita

Enhancing Social Characteristics and Public Responsibility of Israeli Teaching through an HEI/Student Alliance

Období řešení1. 12. 2013 – 30. 11. 2016
ŘešitelJUDr. Veronika Smutná, Ph. D.
InvestorEvropská unie

Environmentální a sociologické aspekty kvality života v právní perspektivě

Období řešení1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
ŘešitelJUDr. Jana Dudová, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

European Constitutional Law and Politics

Období řešení1. 9. 2014 – 31. 8. 2017
Řešiteldoc. JUDr. David Kosař, Ph. D., LL. M., J. S. D.
InvestorEvropská unie

European Union Regulation of Financial Services online

Období řešení1. 1. 2011 – 31. 8. 2013
Řešitelprof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
InvestorEvropská unie

Evoluce právních souvislostí veřejných financí ve vybraných zemích

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
ŘešitelIng. Eva Tomášková, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Evropské daňové právo

Období řešení7. 1. 2009 – 31. 12. 2009
Řešiteldoc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph. D.
InvestorMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Evropské insolvenční právo - aktuální trendy, výzvy a budoucnost

Období řešení1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
ŘešitelMgr. Silvie Mahdalová
InvestorMasarykova univerzita

Evropský justiční prostor

Období řešení1. 1. 2000 – 31. 1. 2002
Řešitelprof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
InvestorGrantová agentura ČR

Evropský kontext vývoje českého práva pro roce 2004

Období řešení1. 1. 2005 – 31. 12. 2011
Řešitelprof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
InvestorMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Exaktní hodnocení aplikační relevance judikatury

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
Řešiteldoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorGrantová agentura ČR

FakT

Období řešení1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
ŘešitelMgr. Vlastimil Vitoul
InvestorMasarykova univerzita

FAKT

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
ŘešitelMgr. Martina Grochová, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Finance územní samosprávy

Období řešení1. 3. 2014 – 31. 12. 2014
ŘešitelJUDr. Ivana Pařízková, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Finančněprávní apeskty úpadku

Období řešení1. 1. 2011 – 31. 12. 2011
ŘešitelJUDr. Ing. Kristýna Fronc Chalupecká, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Finanční právo procesní

Období řešení1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
ŘešitelJUDr. Dana Šramková, Ph. D., MBA
InvestorMasarykova univerzita

Finanční vztahy a úpadek

Období řešení1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
ŘešitelJUDr. Ing. Kristýna Fronc Chalupecká, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Francouzština pro studium a stáže v zahraničí

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Řešitelprof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
InvestorMasarykova univerzita

Harmonizace práva ČR s právem ES v oblasti odpovědnosti za výrobek a v oblasti všeobecné bezpečnosti výrobků

Období řešení1. 1. 2000 – 31. 1. 2001
ŘešitelJUDr. Radka Labíková, Ph. D.
InvestorGrantová agentura ČR

Harmonizace práva ČR s právem ES v oblasti odpovědnosti za výrobek a v oblasti všeobecné bezpečnosti výrobků

Období řešení1. 1. 2000 – 31. 1. 2001
ŘešitelJUDr. Radka Labíková, Ph. D.
InvestorGrantová agentura ČR

Harmonizace práva ČR s právem ES (vybrané problémy spojené s právním zajištěním vstupu ČR do Evropské unie)

Období řešení1. 1. 1996 – 31. 1. 1997
Řešitelprof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
InvestorGrantová agentura ČR

Hmotné zdroje pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Období řešení1. 1. 2012 – 31. 12. 2012
Řešiteldoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Hmotné zdroje pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Období řešení1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
Řešiteldoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Hmotné zdroje pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Období řešení1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
Řešiteldoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Hmotné zdroje pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity 2015

Období řešení1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
Řešiteldoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Hmotné zdroje pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity 2016

Období řešení1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
Řešiteldoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Hmotné zdroje pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity 2017

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
Řešiteldoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Hmotné zdroje pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity 2018

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Řešiteldoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Hranice odškodňovacího nároku v soukromoprávním vymáhání kartelového práva

Období řešení1. 2. 2017 – 31. 12. 2017
ŘešitelMgr. Bc. Jan Kupčík
InvestorMasarykova univerzita

Charta místní samosprávy vs. financování obcí

Období řešení1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
ŘešitelDr Mgr. Damian Czudek, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

I. československé setkání doktorských studentů oboru právní historie

Období řešení1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
Řešitelprof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.
InvestorMasarykova univerzita

III. československé setkání doktorských studentů oboru právní historie a římského práva

Období řešení1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
Řešiteldoc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph. D., LL. M. Eur. Int.
InvestorMasarykova univerzita

Informace o rozhodovací činnosti soudů v trestních věcech: teorie a praxe

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
ŘešitelMgr. Bc. John Altair Gealfow
InvestorMasarykova univerzita

Informace ve finanční správě

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
ŘešitelDr Mgr. Damian Czudek, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Informační elektronické a hmotné zdroje pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Období řešení1. 1. 2011 – 31. 12. 2011
Řešiteldoc. JUDr. Josef Kotásek, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Informační elektronické a hmotné zdroje pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Období řešení1. 1. 2010 – 31. 12. 2010
Řešiteldoc. JUDr. Josef Kotásek, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Informační systém pro výzkum Evropské unie - databáze KnowEurope

Období řešení1. 7. 2000 – 31. 12. 2003
ŘešitelMgr. Marie Zejdová
InvestorMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

INFORM - European Academy of ICT law

Období řešení1. 10. 2017 – 31. 3. 2019
Řešiteldoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorEvropská unie

Inovace a transformace předmětu MV816K na "PRÁVNICKÉ OSOBY CIVILNÍHO PRÁVA"

Období řešení1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
Řešiteldoc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Inovace doktorských kurzů „Společenstevní právo (obecná problematika právních subjektů)“

Období řešení1. 3. 2014 – 31. 12. 2014
ŘešitelJUDr. Jaromír Kožiak, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Inovace povinných předmětů bakalářského studia Základy správního práva procesního I a Základy správního práva procesního II

Období řešení1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
ŘešitelJUDr. Alena Kliková, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Inovace práva - vytvoření nového povinně volitelného předmětu pro magisterské studium s názvem "Postih ekonomické kriminality"

Období řešení1. 3. 2014 – 31. 12. 2014
Řešiteldoc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.
InvestorMasarykova univerzita

Inovace předmětu MVV7916K Katastr nemovitostí

Období řešení1. 3. 2014 – 31. 12. 2014
Řešiteldoc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.
InvestorMasarykova univerzita

Inovace předmetu navazujícího magisterského studia NV302K Veřejné stavební právo

Období řešení1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
ŘešitelMgr. Michal Matouš, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Inovace předmětu Řízení před Ústavním soudem

Období řešení1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
ŘešitelIng. Mgr. Jaroslav Benák, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Inovace předmětů zaměřených na právo duševního vlastnictví

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
ŘešitelJUDr. Matěj Myška, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Inovace seminární výuky Filosofie pro právníky

Období řešení1. 1. 2004 – 12. 12. 2004
Řešiteldoc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.
InvestorMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Inovace studijních programů v oborech správního práva a správní vědy

Období řešení1. 1. 2001 – 31. 12. 2001
Řešitelprof. JUDr. Petr Průcha, CSc.
InvestorMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Inovace výuky práva cenných papírů

Období řešení1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
Řešiteldoc. JUDr. Josef Kotásek, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Inovace výuky zdravotnického práva na Masarykově univerzitě

Období řešení1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
Řešiteldoc. JUDr. Filip Křepelka, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

InovaCom

Období řešení1. 3. 2012 – 28. 2. 2014
Řešiteldoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Instituty správy majetku v NOZ a jejich specifika

Období řešení1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
ŘešitelMgr. Vlastimil Vitoul
InvestorMasarykova univerzita

Interakce práva a ekonomie

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
ŘešitelJUDr. Ivana Pařízková, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Interception of Electronic Communication in the Czech Republic and Slovakia

Období řešení1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
Řešiteldoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

International Public Law in Action: The Application Phase (Mezinárodní právo veřejné v akci: aplikační fáze)

Období řešení1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
ŘešitelJUDr. Kateřina Uhlířová, Ph. D., LL. M.
InvestorMasarykova univerzita

Interpretace antidiskriminačního zákona v podmínkách českého právního řádu

Období řešení1. 1. 2011 – 31. 12. 2011
ŘešitelMgr. Petr Bouda
InvestorMasarykova univerzita

Interpretační činnost SD EU k problematice mezinárodní příslušnosti - pravomoci

Období řešení1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
Řešitelprof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
InvestorMasarykova univerzita

Interpretační činnost SD EU k problematice uznávání a výkonu soudních rozhodnutí a k problematice kolizní (Nařízení Brusel I, Řím I a Řím II)

Období řešení1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
Řešiteldoc. JUDr. Jiří Valdhans, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

IUS HONORARIUM - římské magistratury a jejich činnost

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
Řešiteldoc. JUDr. Pavel Salák, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

JANE - Judicial Accountability in New Europe

Období řešení1. 9. 2012 – 31. 8. 2014
Řešiteldoc. JUDr. David Kosař, Ph. D., LL. M., J. S. D.
InvestorEvropská unie

Komparace české a polské finančněprávní regulace

Období řešení1. 1. 2011 – 31. 12. 2011
ŘešitelDr Mgr. Damian Czudek, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Komparativní studie angloamerického práva korporací se zaměřením na private limited company

Období řešení1. 1. 2010 – 31. 12. 2010
ŘešitelJUDr. Jaromír Kožiak, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Komparativní studie firemního práva

Období řešení17. 2. 2011 – 31. 12. 2011
ŘešitelJUDr. Eva Večerková, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Komparativní studie postavení statutárních orgánů obchodních společností v Evropě

Období řešení1. 1. 2011 – 31. 12. 2011
ŘešitelJUDr. Jaromír Kožiak, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Komplexní analýza aplikace ekonomických metod v soutěžním právu (příprava monografie)

Období řešení1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
ŘešitelIng. Mgr. Zuzana Hajná, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Koncepční, systémové a institucionální změny soukromého práva a civilního práva procesního ve světle rekodifikace soukromého práva

Období řešení1. 1. 2013 – 31. 12. 2014
Řešitelprof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
InvestorMasarykova univerzita

Konference Argumentation 2017

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
ŘešitelMgr. Bc. Monika Hanych, Ph. D., LL. M.
InvestorMasarykova univerzita

Konference Církev a stát - 19. ročník

Období řešení1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
ŘešitelIng. Mgr. Jaroslav Benák, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Konference Církev a stát - 20. ročník

Období řešení1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
ŘešitelIng. Mgr. Jaroslav Benák, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Konference Církev a stát - 21. ročník

Období řešení1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
ŘešitelMgr. Martina Grochová, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Konference Církev a stát - 22. ročník

Období řešení1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
ŘešitelIng. Mgr. Jaroslav Benák, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Konference Církev a stát - 23. ročník

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
ŘešitelIng. Mgr. Jaroslav Benák, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Konference Církev a stát - 24. ročník

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
ŘešitelIng. Mgr. Jaroslav Benák, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Konference Církev a stát - 25. ročník

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
ŘešitelIng. Mgr. Jaroslav Benák, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Konference COFOLA INTERNATIONAL 2013

Období řešení1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
ŘešitelMgr. Zdeněk Nový, Ph. D., LL. M.
InvestorMasarykova univerzita

Konference COFOLA INTERNATIONAL 2014

Období řešení1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
ŘešitelJUDr. Klára Drličková, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Konference COFOLA INTERNATIONAL 2015

Období řešení1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
ŘešitelJUDr. Klára Drličková, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Konference COFOLA INTERNATIONAL 2016

Období řešení1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
ŘešitelJUDr. Klára Drličková, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

KONFERENCE COFOLA 2011

Období řešení1. 1. 2011 – 31. 12. 2011
ŘešitelJUDr. Eva Brucknerová, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

KONFERENCE COFOLA 2011 Sekce Ústavu práva a technologií

Období řešení1. 1. 2011 – 31. 12. 2011
ŘešitelJUDr. Matěj Myška, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

KONFERENCE COFOLA 2012

Období řešení1. 1. 2012 – 31. 12. 2012
ŘešitelJUDr. Eva Brucknerová, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Konference COFOLA 2013

Období řešení1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
ŘešitelJUDr. Eva Brucknerová, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Konference COFOLA 2014

Období řešení1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
ŘešitelJUDr. Eva Brucknerová, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Konference COFOLA 2015

Období řešení1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
ŘešitelJUDr. Tereza Kyselovská, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Konference COFOLA 2016

Období řešení1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
ŘešitelJUDr. Tereza Kyselovská, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Konference Diskurs a právo 2011

Období řešení17. 2. 2011 – 31. 12. 2011
ŘešitelJUDr. Bc. Jaromír Šavelka
InvestorMasarykova univerzita

Konference "Hospodářské trestné činy včera a dnes"

Období řešení1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
Řešiteldoc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph. D., LL. M. Eur. Int.
InvestorMasarykova univerzita

Konference pro doktorandy a mladé právní vědce COFOLA 2017

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
ŘešitelJUDr. Tereza Kyselovská, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Konference Společný evropský azylový systém v kontextu uprchlické krize

Období řešení1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
ŘešitelMgr. Bc. Alžbeta Králová, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Konstituování bakalářského studijního oboru Právo a finance s dílčím využitím materie pro postgraduální studia v rámci CŽV

Období řešení1. 1. 2006 – 31. 12. 2006
Řešitelprof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
InvestorMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Kontinuita a diskontinuita v soudních a právních profesích

Období řešení1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
ŘešitelJUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Kontinuita právních institucí

Období řešení1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
ŘešitelJUDr. Michal Malaník, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Kritická edice tzv. Rožmberské knihy

Období řešení1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
ŘešitelMgr. et Mgr. Naďa Fiedlerová, Ph. D.
InvestorGrantová agentura ČR

LAPSI 2.0 - Legal aspects of public sector information 2.0

Období řešení1. 1. 2013 – 31. 12. 2014
Řešiteldoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorEvropská unie

Legal Aspects of Public Sector Information

Období řešení1. 3. 2010 – 22. 9. 2012
Řešiteldoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorEvropská unie

Legislating from Strasbourg: How International Human Rights Law Influences Domestic Legislation

Období řešení1. 1. 2017 – 30. 4. 2017
Řešiteldoc. JUDr. David Kosař, Ph. D., LL. M., J. S. D.
InvestorMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Legitimita soudního rozhodování

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
ŘešitelJUDr. Martin Hapla, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Letní škola práva životního prostředí

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
ŘešitelJUDr. Vojtěch Vomáčka, Ph. D., LL. M.
InvestorMasarykova univerzita

Liberalizace individuálního a kolektivního pracovního práva a její nástroje v současném období

Období řešení1. 1. 2011 – 31. 12. 2011
Řešiteldoc. JUDr. Milan Galvas, CSc.
InvestorMasarykova univerzita

Limity principu proporcionality

Období řešení1. 1. 2010 – 31. 12. 2010
ŘešitelJUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph. D., LL. M.
InvestorMasarykova univerzita

Loterie online

Období řešení1. 1. 2011 – 31. 12. 2011
ŘešitelMgr. Alena Salinková, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Mediace v teorii a praxi

Období řešení1. 4. 2018 – 31. 12. 2018
ŘešitelMgr. Jan Holas
InvestorMasarykova univerzita

MENU FOR JUSTICE - towards an european curriculum studiorum on judicial studies

Období řešení1. 10. 2009 – 30. 9. 2012
ŘešitelJUDr. Stanislav Kadečka, Ph. D.
InvestorEvropská unie

Metoda a ekonomické limity regulace ve finančním právu

Období řešení1. 1. 2012 – 31. 12. 2012
ŘešitelJUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Metoda a ekonomické limity regulace ve finančním právu II

Období řešení1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
ŘešitelJUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Metodologický seminář římského práva

Období řešení1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
Řešiteldoc. JUDr. Michaela Židlická, Dr.
InvestorMasarykova univerzita

Metodologie citační analýzy judikatury

Období řešení1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
ŘešitelJUDr. Matěj Myška, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Metodologie empirického zjišťování využití interpretačních metod v tvorbě práva

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
Řešiteldoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorGrantová agentura ČR

Metody právní argumentace

Období řešení1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
Řešiteldoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Mezinárodní a evropské právní a etické standardy zdravotnického výzkumu v České republice

Období řešení1. 9. 2002 – 31. 12. 2004
Řešiteldoc. JUDr. Filip Křepelka, Ph. D.
InvestorGrantová agentura ČR

Mezinárodní licenční smlouva - kolizní otázky

Období řešení1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
ŘešitelJUDr. Tereza Kyselovská, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Mezinárodní lidskoprávní závazky České republiky: trendy, praxe, příčiny a důsledky

Období řešení1. 2. 2013 – 31. 12. 2016
Řešitelprof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
InvestorGrantová agentura ČR

Mezinárodní právo procesní a internet

Období řešení1. 1. 2011 – 31. 12. 2011
Řešitelprof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
InvestorMasarykova univerzita

Mezinárodní právo soukromé a internet

Období řešení1. 1. 2010 – 31. 12. 2010
Řešitelprof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
InvestorMasarykova univerzita

Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví – kolizní a procesní aspekty

Období řešení1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
ŘešitelJUDr. Tereza Kyselovská, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví - kolizní otázky

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
ŘešitelJUDr. Tereza Kyselovská, Ph. D.
InvestorGrantová agentura ČR

Mezinárodní trestní právo

Období řešení1. 1. 2011 – 31. 12. 2011
ŘešitelJUDr. Kateřina Červinková, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Mezinárodní trestní právo v anglosaském právním systému

Období řešení1. 1. 2012 – 31. 12. 2012
ŘešitelJUDr. Kateřina Červinková, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Mezinárodní trestní soudnictví

Období řešení1. 1. 2010 – 31. 12. 2010
ŘešitelJUDr. Kateřina Červinková, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Mezinárodní vědecká konference „Ochrana přírody při rozvojových činnostech“.

Období řešení1. 3. 2017 – 31. 12. 2017
ŘešitelJUDr. Jana Dudová, Ph. D.
InvestorJihomoravský kraj

Mimoprávní vlivy na rozhodování Ústavního soudu

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
ŘešitelJUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph. D., LL. M.
InvestorGrantová agentura ČR

Místní poplatky v teorii a praxi

Období řešení1. 1. 2012 – 31. 12. 2012
ŘešitelJUDr. Ivana Pařízková, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Místní poplatky v teorii a praxi II

Období řešení1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
ŘešitelJUDr. Ivana Pařízková, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Možnosti adjustace trestního řízení specifické kriminalitě

Období řešení1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
ŘešitelJUDr. Jan Provazník, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Možnosti a omezení ekonomické analýzy v soutěžním právu

Období řešení1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
ŘešitelIng. Mgr. Zuzana Hajná, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Možnosti liberalizace kolektivního pracovního práva v současném období, nástroje

Období řešení1. 1. 2012 – 31. 12. 2012
Řešiteldoc. JUDr. Milan Galvas, CSc.
InvestorMasarykova univerzita

Možnosti prieskumu arbitrážnych nálezov

Období řešení31. 1. 2011 – 31. 12. 2011
ŘešitelMgr. Ivan Cisár, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

MUNI Law Working Paper Series

Období řešení1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
ŘešitelMgr. Bc. Martin Bobák
InvestorMasarykova univerzita

MUNI Law Working Paper Series

Období řešení1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
ŘešitelMgr. Bc. Martin Bobák
InvestorMasarykova univerzita

MUNI Law Working Paper Series

Období řešení1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
ŘešitelMgr. Bc. Martin Bobák
InvestorMasarykova univerzita

MUNI Law Working Paper Series

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
ŘešitelMgr. Adam Blisa
InvestorMasarykova univerzita

Národní zprávy pro Mezinárodní akademii srovnávacího práva

Období řešení1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
Řešiteldoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Nástroje ochrany kulturního, přírodního a smíšeného dědictví

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
ŘešitelJUDr. Jana Dudová, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Naturalizace v České republice

Období řešení1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
ŘešitelMgr. Pavel Kandalec, Ph. D., LL. M.
InvestorGrantová agentura ČR

Návrat k zásadě superficies solo cedit a související instituty

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
ŘešitelMgr. Anna Pekařová
InvestorMasarykova univerzita

Německé právní normy upravující státní občanství na území okupovaných českých zemí v letech 1938 až 1945

Období řešení1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
ŘešitelJUDr. František Emmert, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Neplatnost právního jednání a její koncepce v občanském zákoníku

Období řešení1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
ŘešitelJUDr. Lukáš Hadamčík, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Nepůvodní a invazivní druhy zvířat - problematika jejich usmrcování.

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
ŘešitelMgr. Radek Dřevěný
InvestorMasarykova univerzita

Nestátní původci pronásledování

Období řešení1. 1. 2006 – 31. 1. 2007
Řešiteldoc. JUDr. David Kosař, Ph. D., LL. M., J. S. D.
InvestorMasarykova univerzita

Nové alternativní tresty v českém trestním zákoníku

Období řešení17. 2. 2011 – 31. 12. 2011
Řešitelprof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
InvestorMasarykova univerzita

Nové soukromé právo v komparativních souvislostech

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
Řešiteldoc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Nové teorie dělby moci

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
ŘešitelJUDr. Martin Hapla, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Nové trendy v soudcovské tvorbě práva

Období řešení1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
ŘešitelJUDr. Martin Hapla, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Nově vzniklý stát Kosovo a jeho státní občané

Období řešení1. 1. 2010 – 31. 12. 2010
ŘešitelMgr. Pavel Kandalec, Ph. D., LL. M.
InvestorMasarykova univerzita

Nutnost konsenzu stran jako předpokladu rozhodčího řízení - skutečnost nebo fikce?

Období řešení1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
ŘešitelJUDr. Klára Drličková, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Obhájce v trestním řízení

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
ŘešitelJUDr. Jan Provazník, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Obchodní jméno jako předmět práva průmyslového vlastnictví

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
Řešiteldoc. JUDr. Pavel Koukal, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Obchodní podmínky

Období řešení1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
ŘešitelMgr. Monika Příkazská, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Odborné právnické databáze pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity v roce 2011

Období řešení17. 2. 2011 – 31. 12. 2011
Řešiteldoc. JUDr. Josef Kotásek, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Odborné právnické databáze pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity v roce 2012

Období řešení1. 1. 2012 – 31. 12. 2012
Řešiteldoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Odborné právnické databáze pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity v roce 2013

Období řešení1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
Řešiteldoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Odborné právnické databáze pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity v roce 2014

Období řešení1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
Řešiteldoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Odborné právnické databáze pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity v roce 2015

Období řešení1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
Řešiteldoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Odborné právnické databáze pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity 2016

Období řešení1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
Řešiteldoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Odborné právnické databáze pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity 2017

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
Řešiteldoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Odborné právnické databáze pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity 2018

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Řešiteldoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Odborné právnické databáze pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity 2019

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
ŘešitelJUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Odklony v trestním řízení

Období řešení1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
ŘešitelJUDr. Jan Provazník, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Odpovednost v právu životního prostředí - současný stav a perspektivy

Období řešení1. 1. 2011 – 31. 12. 2013
Řešiteldoc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph. D.
InvestorGrantová agentura ČR

Odůvodnění správního orgánu při ukládání sankcí

Období řešení1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
ŘešitelMgr. Nikola Jílková
InvestorMasarykova univerzita

Odvody pojistného na sociální a zdravotní pojištění v členských zemích Evropské unie

Období řešení1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
ŘešitelJUDr. Kristýna Eichmeierová
InvestorMasarykova univerzita

Ochrana hospodářské soutěže z pohledu práva a ekonomie

Období řešení1. 1. 2010 – 31. 12. 2012
Řešiteldoc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph. D.
InvestorGrantová agentura ČR

Ochrana lidských práv před všemi formami rasismu- filozoficko -právní analýza problému

Období řešení1. 1. 2001 – 31. 12. 2003
Řešiteldoc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.
InvestorGrantová agentura ČR

Ochrana slabší smluvní strany a důsledky na její postavení ve spolku

Období řešení1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
ŘešitelJUDr. Michal Janoušek, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Ochrana soukromí versus svoboda projevu médií

Období řešení1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
ŘešitelJUDr. Lucia Hudecová, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Ochrana spotřebitele v Návrhu Společného referenčního rámce a ve směrnici o právech spotřebitelů ve vztahu k českému soukromému právu

Období řešení1. 1. 2012 – 31. 12. 2012
ŘešitelJUDr. Eva Dobrovolná, Ph. D., LL. M.
InvestorMasarykova univerzita

Ochrana spotřebitele v soukromém právu

Období řešení1. 1. 2006 – 31. 1. 2007
Řešiteldoc. JUDr. Markéta Selucká, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Ochrana, transfer a uplatnění výsledků VaV na národní a mezinárodní úrovni

Období řešení1. 9. 2011 – 31. 8. 2014
Řešitelprof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
InvestorMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Ochrana veřejného zdraví v kontextu ochrany lidských práv

Období řešení1. 1. 2012 – 31. 12. 2012
ŘešitelJUDr. Jana Dudová, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Ochrana zaměstnance ve světle mezinárodního práva soukromého a procesního

Období řešení1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
ŘešitelMgr. Kateřina Remsová, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Období řešení1. 1. 2010 – 31. 12. 2010
ŘešitelJUDr. Ing. Michaela Dražková, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Organizace správy na úseku regionálního rozvoje

Období řešení1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
ŘešitelMgr. Jiří Venclíček
InvestorMasarykova univerzita

Pedagogické dovednosti při výuce práva

Období řešení1. 3. 2014 – 31. 12. 2014
ŘešitelJUDr. Simona Trávníčková, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Podpora tvůrčí činnosti talentovaných studentů

Období řešení1. 1. 2009 – 31. 12. 2009
Řešiteldoc. JUDr. Josef Kotásek, Ph. D.
InvestorMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Podvody s finančními prostředky Evropské unie a ochrana těchto prostředků

Období řešení1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
Řešiteldoc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.
InvestorMasarykova univerzita

Politická teorie

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
ŘešitelJUDr. Martin Hapla, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Politický proces se slovenskými příslušníky StB v roce 1953

Období řešení1. 1. 2012 – 31. 12. 2012
ŘešitelMgr. et Mgr. Michal Škerle
InvestorMasarykova univerzita

Politologický časopis

Období řešení1. 1. 2000 – 31. 1. 2002
Řešiteldoc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph. D.
InvestorGrantová agentura ČR

Politologický časopis

Období řešení1. 1. 1997 – 31. 1. 1999
Řešiteldoc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph. D.
InvestorGrantová agentura ČR

Polsko-czeskie forum akademickie: Efektywny Model Transgranicznej Współpracy Biznesowej i Partnerstwa

Období řešení1. 9. 2019 – 31. 12. 2019
Řešiteldoc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph. D.
InvestorNadace/fond - zahraniční

Poskytování informací ve veřejné správě se zaměřením na správu daní a elektronizaci výkonu veřejné správy

Období řešení1. 9. 2009 – 31. 5. 2011
ŘešitelDr Mgr. Damian Czudek, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Postavení a role veřejné žaloby v nadnárodním kontextu

Období řešení1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
ŘešitelMgr. Petr Zarivnij, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Postavení daňového práva v systému práva finančního a jejich vztah k ostatním odvětvím práva

Období řešení1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
ŘešitelJUDr. Ivana Pařízková, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Postavení poškozeného a oběti v českém trestním řízení v porovnání se sousedními státy

Období řešení1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
Řešiteldoc. JUDr. Marek Fryšták, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Povaha právní vědy a obecná metodologie právní vědy (Legal Science 2016)

Období řešení1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
Řešiteldoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Poválečné pracovní právo (1945-1948)

Období řešení1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
ŘešitelJUDr. Veronika Steinová, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Pozemkové vlastnictví v ČR

Období řešení1. 1. 1998 – 31. 1. 2000
Řešiteldoc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.
InvestorGrantová agentura ČR

Pozitivní povinnosti státu v mezinárodním právu

Období řešení1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
ŘešitelMgr. Lucie Nechvátalová
InvestorMasarykova univerzita

Pracovní podmínky ve školství s akcentem na odměňování

Období řešení1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
ŘešitelJUDr. Jan Horecký, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Praktické aspekty aplikace Nařízení o dědictví v mezinárodním, unijním a vnitrostátním kontextu

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
ŘešitelJUDr. Tereza Kyselovská, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Praní špinavých peněz

Období řešení1. 1. 2011 – 31. 12. 2011
ŘešitelJUDr. Ing. Michaela Dražková, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Práva dítěte v dokumentech rady Evropy a v právním řádu České republiky

Období řešení1. 1. 2003 – 31. 12. 2003
ŘešitelJUDr. Monika Bayerová, Ph. D.
InvestorGrantová agentura ČR

Pravidlo podnikatelského úsudku po rekodifikaci soukromého práva

Období řešení1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
ŘešitelJUDr. Jaromír Kožiak, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Právně teoretický náhled na interpretaci mezinárodního práva

Období řešení1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
ŘešitelMgr. Zdeněk Nový, Ph. D., LL. M.
InvestorMasarykova univerzita

Právní a ekonomické apekty financování neziskových organizací

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
ŘešitelJUDr. Ivana Pařízková, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Právní a ekonomické aspekty devizových intervencí ČNB

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
ŘešitelJUDr. Johan Schweigl, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Právní a ekonomické souvislosti veřejných výdajů s akcentem na mandatorní výdaje

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
ŘešitelIng. Eva Tomášková, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Právní a sociologický rozměr interkulturní mediace v ČR

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
Řešiteldoc. PhDr. Martina Urbanová, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Právní aspekty fundraisingu NNO

Období řešení1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
ŘešitelMgr. Vlastimil Vitoul
InvestorMasarykova univerzita

Právní aspekty postavení obcí v oblasti bydlení

Období řešení1. 12. 2004 – 30. 9. 2005
ŘešitelJUDr. Stanislav Kadečka, Ph. D.
InvestorMinisterstvo pro místní rozvoj ČR

Právní aspekty regulace dopravy v teorii a v praxi územních samosprávných celků/ Legal aspects of transportation regulation within theory and praxis of local governments

Období řešení1. 1. 2012 – 31. 12. 2012
ŘešitelJUDr. David Hejč, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Právnické osoby veřejného práva z perspektivy veřejnoprávní a soukromoprávní

Období řešení1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
Řešiteldoc. JUDr. Petr Havlan, CSc.
InvestorMasarykova univerzita

Právnické osoby veřejného práva z perspektivy veřejnoprávní a soukromoprávní II

Období řešení1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
Řešiteldoc. JUDr. Petr Havlan, CSc.
InvestorMasarykova univerzita

Právní fenomenologie

Období řešení1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
Řešiteldoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Právní postavení osob alieni iuris v římském právu

Období řešení1. 1. 2012 – 31. 12. 2012
ŘešitelMgr. Ivana Stará, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Právní postoje a hodnotové orientace deliktních žen se zřetelem na mladistvé ženy a ženy rómského původu

Období řešení1. 1. 2002 – 31. 12. 2004
Řešiteldoc. PhDr. Martina Urbanová, Ph. D.
InvestorGrantová agentura ČR

Právní problémy kybernetické bezpečnosti

Období řešení1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
Řešiteldoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Právní prostředky a cesty k řešení starých ekologických zátěží

Období řešení1. 1. 2006 – 31. 12. 2008
Řešiteldoc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph. D.
InvestorGrantová agentura ČR

Právní prostředky ochrany před hlukem

Období řešení1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
ŘešitelJUDr. Jana Dudová, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Právní prostředky udržitelného rozvoje obce

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
ŘešitelJUDr. Jana Dudová, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Právni rámec sběru, zpracování, uchovávání a užívání výzkumných dat

Období řešení1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
Řešiteldoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorGrantová agentura ČR

Právní rámec využívání strukturálních fondů EU územními samosprávnými celky

Období řešení1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
ŘešitelMgr. Tomáš Svoboda, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Právní regulace financí a majetku územních samosprávných celků

Období řešení1. 1. 2001 – 31. 1. 2004
Řešiteldoc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph. D.
InvestorAkademie věd ČR

Právní regulace místní samosprávy v České republice

Období řešení1. 1. 2006 – 31. 12. 2008
ŘešitelJUDr. Stanislav Kadečka, Ph. D.
InvestorGrantová agentura ČR

Právo a ICT

Období řešení1. 1. 2012 – 31. 12. 2012
Řešiteldoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Právo a řeč

Období řešení1. 3. 2014 – 31. 12. 2014
Řešiteldoc. PhDr. Martina Urbanová, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Právo a technologie

Období řešení1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
Řešiteldoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Právo a technologie II

Období řešení1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
Řešiteldoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Právo a technologie III

Období řešení1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
Řešiteldoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Právo a technologie IV

Období řešení1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
Řešiteldoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Právo a technologie V

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
Řešiteldoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Právo a technologie VI

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
ŘešitelJUDr. Matěj Myška, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Právo a Technologie VII

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
ŘešitelJUDr. Matěj Myška, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Právo být slyšen ve správním a daňovém řízení

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
ŘešitelJUDr. Radislav Bražina, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Právo civilního letectví

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
ŘešitelJUDr. Bc. Terezie Smejkalová, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Právo do praxe, praxe do práva - partnerství pro užší sepětí výzkumu a praxe

Období řešení1. 1. 2013 – 31. 12. 2014
Řešiteldoc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph. D.
InvestorMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Právo jako systém/Systém of Law

Období řešení17. 2. 2011 – 31. 12. 2011
Řešiteldoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Právo na spravedlivý proces při zápisu a výmazu (údajných) teroristů

Období řešení1. 1. 2012 – 31. 12. 2012
ŘešitelMgr. Lucie Nechvátalová
InvestorMasarykova univerzita

Právo politických stran

Období řešení1. 1. 1995 – 31. 1. 1996
Řešitelprof. JUDr. Jan Filip, CSc.
InvestorGrantová agentura ČR

Právo proti domácímu násilí

Období řešení1. 1. 2010 – 31. 12. 2010
Řešitelprof. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph. D.
InvestorMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Právo vysokých škol

Období řešení1. 1. 2012 – 31. 12. 2012
ŘešitelJUDr. Veronika Smutná, Ph. D.
InvestorMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

PrF - Příspěvek IP 2015

Období řešení1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
Řešiteldoc. JUDr. Markéta Selucká, Ph. D.
InvestorMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

PrF - Příspěvek IP 2016

Období řešení1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
Řešiteldoc. JUDr. Markéta Selucká, Ph. D.
InvestorMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

PrF - Příspěvek na IP 2017

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
Řešiteldoc. JUDr. Markéta Selucká, Ph. D.
InvestorMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

PrF - Příspěvek na IP 2018

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Řešiteldoc. JUDr. Markéta Selucká, Ph. D.
InvestorMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

PrF - Příspěvek na IP 2019

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
Řešiteldoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Princip rovnosti a ochrana tzv. slabší strany v podmínkách ekonomické nerovnováhy a informační asymetrie podnikatelů prostředky veřejného práva

Období řešení1. 2. 2013 – 31. 12. 2015
Řešitelprof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
InvestorGrantová agentura ČR

Principy správního práva v teorii a praxi

Období řešení1. 1. 2010 – 31. 12. 2010
ŘešitelMgr. Marta Vrbová
InvestorMasarykova univerzita

Private International Law and Intellectual Property Rights

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
ŘešitelJUDr. Tereza Kyselovská, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Proces výběru soudců

Období řešení1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
ŘešitelJUDr. Stanislav Kadečka, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Procesy ve věcech spotřebních daní a cel

Období řešení1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
ŘešitelMgr. Lubomír Kučera
InvestorMasarykova univerzita

Prohloubení praktických aspektů ve výuce předmětů NP201Zk Činnost veřejné správy a MV923K Diskreční pravomoc veřejné správy

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
Řešiteldoc. JUDr. Soňa Skulová, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Projekt integrace veřejných licencí

Období řešení1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
Řešiteldoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorGrantová agentura ČR

Proměny a střetávání právních kultur ve středověku

Období řešení1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
ŘešitelMgr. et Mgr. Naďa Fiedlerová, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Proměny institutu kolektivní správy ve světle směrnice č. 2014/26/EU

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
ŘešitelMgr. Bc. Lucie Straková, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Proposal for a Regulation on a Common European Sales Law - a new legal regime for domestic and cross-borde trade

Období řešení1. 1. 2013 – 30. 6. 2013
Řešitelprof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
InvestorMezinárodní visegrádský fond (IVF)

Prosazování environmentálních aspektů udržitelného rozvoje

Období řešení1. 1. 2010 – 31. 12. 2010
ŘešitelJUDr. Jana Dudová, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Prosazování ochrany životního prostředí prostřednictvím trestního práva

Období řešení1. 1. 2010 – 31. 12. 2010
ŘešitelMgr. et Mgr. Lenka Bahýľová, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě, jejich systém a efektivnost

Období řešení1. 2. 2013 – 31. 12. 2016
Řešiteldoc. JUDr. Soňa Skulová, Ph. D.
InvestorGrantová agentura ČR

Předsmluvní odpovědnost a její východiska

Období řešení1. 1. 2011 – 31. 12. 2011
ŘešitelJUDr. Miroslav Frýdek, Ph. D. et Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Převod vlastnického práva v kontextu zásady superficies solo cedit

Období řešení1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
ŘešitelJUDr. Eva Dobrovolná, Ph. D., LL. M.
InvestorMasarykova univerzita

Přínos Karla Engliše k rozvoji ekonomických a právnických disciplín

Období řešení17. 2. 2011 – 31. 12. 2011
Řešiteldoc. Ing. Jiří Blažek, CSc.
InvestorMasarykova univerzita

Přístupy k účinkům práva EU v judikatuře vrcholných soudů v ČR, Polsku a na Slovensku

Období řešení1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
ŘešitelMgr. et Mgr. Helena Bončková, LL. M.
InvestorMasarykova univerzita

Přizpůsobení výjimek a omezení autorského práva, práv souvisejících a zvláštních práv pořizovatele databáze prostředí digitálních sítí

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
ŘešitelJUDr. Matěj Myška, Ph. D.
InvestorGrantová agentura ČR

Publikace vědeckých monografií

Období řešení1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
Řešiteldoc. JUDr. Josef Kotásek, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Publikace vědeckých monografií II

Období řešení1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
Řešiteldoc. JUDr. Josef Kotásek, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Publikace vědeckých monografií III

Období řešení1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
Řešiteldoc. JUDr. Josef Kotásek, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Publikace věděckých monografiií IV

Období řešení1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
Řešiteldoc. JUDr. Josef Kotásek, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Publikace vědeckých monografií V

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
Řešiteldoc. JUDr. Josef Kotásek, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Publikace vědeckých monografií VI

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Řešiteldoc. JUDr. Josef Kotásek, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Publikace vědeckých monografií VII

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
Řešiteldoc. JUDr. Marek Fryšták, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Působení evropských principů správního práva v podmínkách ČR

Období řešení17. 2. 2011 – 31. 12. 2011
ŘešitelMgr. Bc. Klára Malaníková, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Působení mezinárodního práva v horizontálních vztazích mezi jednotlivci

Období řešení1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
ŘešitelMgr. Zdeněk Nový, Ph. D., LL. M.
InvestorMasarykova univerzita

Realizace působnosti zástupců zaměstnanců a zaměstnavatele v procesu kolektivního vyjednávání

Období řešení1. 1. 2012 – 31. 12. 2012
ŘešitelJUDr. Jan Horecký, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Recentní překážky efektivního naplňování cílů trestního řízení

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
ŘešitelMgr. David Čep, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Reforma důchodových daní

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
Řešiteldoc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Remedies against Enforcement of Foreign Titles according to Brussels I Recast

Období řešení1. 10. 2015 – 31. 1. 2018
Řešiteldoc. JUDr. Jiří Valdhans, Ph. D.
InvestorEvropská unie

Repozitář judikatury práva informačních a komunikačních technologií

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
ŘešitelJUDr. Matěj Myška, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

RESPECT – Rules, Expectations & Security through Privacy-Enhanced Convenient Technologies

Období řešení1. 3. 2012 – 31. 5. 2015
Řešiteldoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorEvropská unie

Riešenie sporov dotknutých korupciou v medzinárodnej obchodnej arbitráži

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
ŘešitelMgr. Michaela Garajová
InvestorMasarykova univerzita

Rodinné skupinové konference v českém prostředí

Období řešení1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
Řešiteldoc. PhDr. Martina Urbanová, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Role celního práva a celní správy ve světle globalizace

Období řešení1. 1. 2012 – 31. 12. 2012
ŘešitelJUDr. Dana Šramková, Ph. D., MBA
InvestorMasarykova univerzita

Role práva v podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů

Období řešení1. 1. 2011 – 31. 12. 2011
ŘešitelJUDr. Helena Doležalová, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Role veřejného zájmu v mezinárodní obchodní a investiční arbitráži

Období řešení1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
ŘešitelMgr. Zdeněk Nový, Ph. D., LL. M.
InvestorGrantová agentura ČR

Rozhodca a tribunál v medzinárodnej arbitráži

Období řešení1. 1. 2012 – 31. 12. 2012
ŘešitelMgr. Ivan Cisár, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Rozhodčí řízení ve vnitrostátní a mezinárodní obchodní praxi - simulované jednání

Období řešení1. 1. 2010 – 31. 12. 2010
Řešitelprof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
InvestorMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Rozhodné právo v prostředí kyberprostoru

Období řešení17. 2. 2011 – 31. 12. 2011
ŘešitelJUDr. Tereza Kyselovská, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Rozhodovací činnost zahraničních soudů ve věcech nároků z nekalé soutěže

Období řešení1. 1. 2010 – 31. 12. 2010
Řešitelprof. JUDr. Petr Hajn, DrSc.
InvestorMasarykova univerzita

Rozhodovací činnost zahraničních soudů ve věcech nároků z nekalé soutěže IV

Období řešení1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
Řešiteldoc. JUDr. Josef Kotásek, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Rozhodovací činnost zahraničních soudů ve věcech nároků z nekalé soutěže 2

Období řešení17. 2. 2011 – 31. 12. 2011
Řešitelprof. JUDr. Petr Hajn, DrSc.
InvestorMasarykova univerzita

Rozhodovací činnost zahraničních soudů ve věcech nároků z nekalé soutěže 3

Období řešení1. 1. 2012 – 31. 12. 2012
Řešiteldoc. JUDr. Josef Kotásek, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Rozhodovací procesy na úrovni vysoké školy - teorie a praxe

Období řešení1. 1. 2011 – 31. 12. 2011
ŘešitelJUDr. Veronika Smutná, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Rozpory vztahu práva ochrany hospodářské soutěže a práva duševního vlastnictví a jejich praktické dopady a východiska

Období řešení1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
ŘešitelJUDr. Tomáš Kubeša, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Rozšíření a inovace vysokoškolského vzdělávání v odvětví práva a technologií

Období řešení1. 6. 2009 – 31. 12. 2011
Řešiteldoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Rozvoj vědecko-výzkumných kompetencí doktorských studentů

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
Řešitelprof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
InvestorMasarykova univerzita

Rožmberská kniha jako pramen zemského práva v Čechách (historicko-právní analýza)

Období řešení1. 10. 2008 – 30. 6. 2009
ŘešitelMgr. et Mgr. Naďa Fiedlerová, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Rules, Expectations & Security through Privacy-Enhanced Convenient Technologies - RESPECT

Období řešení1. 10. 2013 – 28. 2. 2015
Řešiteldoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Římské trestní právo

Období řešení1. 1. 2010 – 31. 12. 2010
ŘešitelJUDr. Miroslav Frýdek, Ph. D. et Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Sankční systém trestního práva - bilance a perspektivy

Období řešení1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
Řešitelprof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
InvestorMasarykova univerzita

Scalable Measures for Automated Recognition Technologies - SMART

Období řešení1. 6. 2011 – 31. 5. 2014
Řešiteldoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Science Academy - kritický způsob myšlení a praktické aplikace

Období řešení1. 1. 2014 – 30. 6. 2015
ŘešitelMgr. Ing. Jiří Jaroš
InvestorMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Setkání právních romanistů České a Slovenské republiky

Období řešení17. 2. 2011 – 31. 12. 2011
Řešiteldoc. JUDr. Pavel Salák, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

SMART - Scalable Measures for Automated Recognition Technologies

Období řešení1. 6. 2011 – 31. 5. 2014
Řešiteldoc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D.
InvestorEvropská unie

Sociologické aspekty veřejné správy

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
Řešiteldoc. PhDr. Martina Urbanová, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Současná vývojová fáze právní úpravy vnějších obchodních vztahů EU

Období řešení1. 1. 2004 – 31. 12. 2005
Řešitelprof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
InvestorGrantová agentura ČR

Součinnost třetích osob při dokazování v civilním soudním řízení

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Řešiteldoc. JUDr. Petr Lavický, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Soudní a jiné prostředky kontroly voleb v ČR

Období řešení1. 1. 1998 – 31. 1. 1999
Řešitelprof. JUDr. Jan Filip, CSc.
InvestorGrantová agentura ČR

Soudní ochrana dotčené veřejnosti v teorii a v praxi

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
ŘešitelJUDr. Vojtěch Vomáčka, Ph. D., LL. M.
InvestorMasarykova univerzita

Soukromoprávní vymáhání škody v soutěžních věcech – sci-fi, nebo blízká budoucnost?

Období řešení1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
ŘešitelJUDr. Tomáš Kubeša, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Soutěžní politika a fúze v ČR a v evropském kontextu

Období řešení1. 1. 2003 – 31. 12. 2005
Řešitelprof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
InvestorGrantová agentura ČR

Soutěžní právo v digitálním věku

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
ŘešitelMgr. Bc. Jan Kupčík
InvestorMasarykova univerzita

Soutěž o nejlepší řešení případové studie (Práva na označování podnikatelů a jejich produktů v ČR)

Období řešení1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
Řešitelprof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.
InvestorMasarykova univerzita

Specifika zacházení s dětmi do 15 let, které se dopustily činu jinak trestného

Období řešení1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
Řešitelprof. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Správa spotřebních daní a cel

Období řešení1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
ŘešitelMgr. Lubomír Kučera
InvestorMasarykova univerzita

Správní právo I

Období řešení1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
ŘešitelJUDr. Veronika Smutná, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Správní procesy v právu životního prostředí

Období řešení1. 1. 2010 – 31. 12. 2010
Řešiteldoc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.
InvestorMasarykova univerzita

Správní trestání na úseku životního prostředí

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
ŘešitelMgr. Barbora Mitášová
InvestorMasarykova univerzita

Správní vyhoštění s důrazem na správní uvážení a neurčité právní pojmy

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
ŘešitelJUDr. Radislav Bražina, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Srozumitelnost práva

Období řešení1. 1. 2012 – 31. 12. 2012
ŘešitelJUDr. Bc. Terezie Smejkalová, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Stabilizace ve finančním a daňovém právu

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
Řešiteldoc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Stavební zákon a ochrana životního prostředí

Období řešení1. 1. 2011 – 31. 12. 2011
Řešiteldoc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.
InvestorMasarykova univerzita

Stimulace VaV výkonu Právnické fakulty v rámci IRP 2014

Období řešení1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
Řešitelprof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
InvestorMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Studentská vědecká odborná činnost

Období řešení1. 1. 2012 – 31. 12. 2012
Řešiteldoc. JUDr. David Sehnálek, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Studentský časopis Octopus

Období řešení1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
ŘešitelMgr. Jan Duda
InvestorMasarykova univerzita

Svoboda pohybu jednotlivce a mezinárodněprávní závazky států

Období řešení1. 1. 1998 – 31. 1. 1998
Řešitelprof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc.
InvestorMinisterstvo zahraničních věcí ČR

Systémová soudržnost norem finančního (a daňového) práva

Období řešení1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
Řešiteldoc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Ten Years of the Visegrad Group Member States in the European Union

Období řešení1. 9. 2014 – 31. 12. 2014
Řešiteldoc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph. D.
InvestorMezinárodní visegrádský fond (IVF)

Teoretické a praktické problémy přeshraničního vymáhání soukromoprávních nároků z nekalosoutěžního jednání a neoprávněných zásahů do práv k duševnímu vlastnictví

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
ŘešitelJUDr. Tereza Kyselovská, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Teoreticko-empirická východiska zkoumání právního vědomí v mezinárodním kontextu

Období řešení1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
Řešiteldoc. PhDr. Martina Urbanová, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Teorie - dovednosti - praxe: inovace studia práva

Období řešení1. 1. 2011 – 31. 12. 2013
ŘešitelMgr. Jan Neckář, Ph. D.
InvestorMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Trestní řízení ve věcech mladistvých a ve vybraných státech Evropské unie

Období řešení1. 1. 2011 – 31. 12. 2013
ŘešitelJUDr. Eva Brucknerová, Ph. D.
InvestorGrantová agentura ČR

Udržitelná spotřeba jako nástroj k zachování biologické rozmanitosti a přežití lidstva

Období řešení1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
ŘešitelJUDr. Jana Dudová, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Umělá inteligence jako technologická výzva autorskému právu

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
ŘešitelJUDr. Matěj Myška, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Umělá inteligence jako technologická výzva autorskému právu II

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
ŘešitelJUDr. Matěj Myška, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Universal, regional, national - ways of the development of private international law in 21th century

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
Řešitelprof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
InvestorMasarykova univerzita

Úpadkové trestné činy jako výsledek rizika v jednání dlužníka a věřitelů, dokazování. Přípustné riziko jako okolnost vylučující protiprávnost se zaměřením zejména na úpadkové trestné činy.

Období řešení1. 1. 2011 – 31. 12. 2011
Řešiteldoc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.
InvestorMasarykova univerzita

„UPLATŇOVÁNÍ ZÁSADY PŘEDBĚŽNÉ OPATRNOSTI A OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK"

Období řešení1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
ŘešitelJUDr. Jana Dudová, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Určování výše náhrady nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení

Období řešení1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
ŘešitelMgr. Bc. Ondřej Pavelek, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Ústavněprávní souvislosti vstupu ER do EU

Období řešení1. 1. 1998 – 31. 1. 1999
Řešitelprof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
InvestorMinisterstvo zahraničních věcí ČR

Ústavní soudnictví zemí V4

Období řešení1. 1. 2012 – 31. 12. 2012
ŘešitelIng. Mgr. Jaroslav Benák, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Vedení studentského týmu v soutěži typu moot court jako metoda výuky a její rozvoj

Období řešení1. 3. 2014 – 31. 12. 2014
ŘešitelJUDr. Klára Drličková, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Věková hranice trestní odpovědnosti a kriminalita mládeže

Období řešení1. 1. 2010 – 31. 12. 2010
Řešiteldoc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.
InvestorMasarykova univerzita

Verbatim divadlo pro právníky

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
ŘešitelJUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Veřejné finance a fiskální právo

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
ŘešitelJUDr. Ivana Pařízková, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Veřejné finance – ekonomické souvislosti

Období řešení1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
ŘešitelJUDr. Ivana Pařízková, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Veřejný zájem v památkové péči

Období řešení1. 1. 2012 – 31. 12. 2012
ŘešitelJUDr. Jana Jurníková, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Visegrad scholars: Principles of Good Governance

Období řešení1. 5. 2009 – 30. 6. 2009
Řešiteldoc. JUDr. Jiří Valdhans, Ph. D.
InvestorMezinárodní visegrádský fond (IVF)

Vizualization of Law

Období řešení1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
ŘešitelJUDr. Pavel Loutocký, Ph. D., BA (Hons)
InvestorMasarykova univerzita

Vlastní daňové příjmy obcí

Období řešení1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
Řešiteldoc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph. D.
InvestorGrantová agentura ČR

Vliv a zájmy v korporaci

Období řešení1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
ŘešitelIng. Mgr. Radek Ruban, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Vliv a zájmy v korporaci II

Období řešení1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
ŘešitelIng. Mgr. Radek Ruban, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Vliv práva Evropské unie na českou regulaci nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik

Období řešení1. 1. 2014 – 31. 12. 2016
Řešiteldoc. JUDr. David Sehnálek, Ph. D.
InvestorGrantová agentura ČR

Vliv rekodifikace občanského práva na pracovní právo

Období řešení1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
Řešitelprof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.
InvestorMasarykova univerzita

Vliv unijního práva na úpravu opravných prostředků v cizineckém právu

Období řešení1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
ŘešitelMgr. Bc. Alžbeta Králová, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Vnější systémové vazby regulace obchodních korporací

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
Řešiteldoc. JUDr. Josef Kotásek, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Vnější systémové vazby regulace obchodních korporací II

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
ŘešitelIng. Mgr. Radek Ruban, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Vnější systémové vazby regulace obchodních korporací III

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
ŘešitelIng. Mgr. Radek Ruban, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Vnitřní vývoj mezinárodního práva soukromého ve světle měnících se vnějších podmínek

Období řešení1. 1. 2012 – 31. 12. 2012
Řešitelprof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
InvestorMasarykova univerzita

Vnitřní vývoj mezinárodního práva soukromého ve světle měnících se vnějších podmínek II

Období řešení1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
Řešitelprof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
InvestorMasarykova univerzita

Vojenský testament ve světle justiniánské kodifikace

Období řešení1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
Řešiteldoc. JUDr. Pavel Salák, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Vybrané aspekty normativních správních aktů

Období řešení1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
ŘešitelJUDr. Veronika Smutná, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Vybrané aspekty přímých daní a jejich interpretace a aplikace v judikatuře

Období řešení1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
Řešiteldoc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Vybrané aspekty přímých daní a jejich interpretace a aplikace v judikatuře II

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Řešiteldoc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Vybrané aspekty trestního práva hmotného a procesního v komparativním pohledu

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
ŘešitelMgr. Adam Coufal
InvestorMasarykova univerzita

Vytvoření a realizace předmětu „Základy rakouského soukromého práva“

Období řešení1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
ŘešitelJUDr. Eva Dobrovolná, Ph. D., LL. M.
InvestorMasarykova univerzita

Vytvoření bibliografie právnických časopiseckých článků a sborníkových příspěvků 1918 – 1989

Období řešení1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
Řešiteldoc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph. D., LL. M. Eur. Int.
InvestorMasarykova univerzita

Vytvoření elektronického studijního materiálu pro předmět International Commercial Arbitration a posílení praktické výuky tohoto předmětu

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
ŘešitelJUDr. Klára Drličková, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Vytvoření nového předmětu Právo mezinárodních smluv

Období řešení1. 1. 2012 – 31. 12. 2012
Řešitelprof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
InvestorMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Vytvoření předmětu International Commercial Arbitration

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
ŘešitelJUDr. Klára Drličková, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Vytvoření virtuální knihovny Říšské sbírky zákonů 1849-1918

Období řešení1. 1. 2009 – 31. 12. 2009
Řešiteldoc. JUDr. Pavel Salák, Ph. D.
InvestorGrantová agentura ČR

Vývoj českého a moravského zemského procesního práva ve světle právních úprav (kodifikací) první poloviny 17.století

Období řešení1. 1. 2002 – 31. 12. 2003
ŘešitelJUDr. Marta Kadlecová, CSc.
InvestorGrantová agentura ČR

Vývoj mezinárodních právních mechanismů ochrany lidských práv a možnost vzniku Světového soudu pro lidská práva

Období řešení1. 1. 2012 – 31. 12. 2012
ŘešitelJUDr. Ing. Jan Lhotský, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Vývojové tendence sankční politiky

Období řešení1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
Řešitelprof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
InvestorMasarykova univerzita

Vývojové tendence trestní politiky

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
ŘešitelMgr. Katarína Kandová, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Vývojové tendence trestní politiky II

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
ŘešitelMgr. Katarína Kandová, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Vývoj soukromého práva na území České republiky

Období řešení1. 1. 2010 – 31. 12. 2012
Řešitelprof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.
InvestorGrantová agentura ČR

Výzkum chorob kardiovaskulárního systému

Období řešení1. 1. 2009 – 31. 12. 2009
ŘešitelMgr. Věra Redrupová, B. A.
InvestorMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Výzkum chorob kardiovaskulárního systému

Období řešení1. 1. 2009 – 31. 12. 2012
ŘešitelIng. Mgr. Bc. Jana Mikušová, Ph. D.
InvestorMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Vzájemný dialog vnitrostátních a unijních soudců: předběžné otázky vrcholných soudů v ČR, Polsku a na Slovensku a jejich implementace národní judikaturou

Období řešení1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
ŘešitelMgr. et Mgr. Helena Bončková, LL. M.
InvestorMasarykova univerzita

Weyrovy dny právní teorie 2016

Období řešení1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
ŘešitelJUDr. Martin Hapla, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Weyrovy dny právní teorie 2017

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
ŘešitelJUDr. Martin Hapla, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Weyrovy dny právní teorie 2018

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
ŘešitelJUDr. Martin Hapla, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Weyrovy dny právní teorie 2019

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
ŘešitelJUDr. Martin Hapla, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Weyr's Day of Legal Theory

Období řešení1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
ŘešitelJUDr. Martin Hapla, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

WORKSHOPY COFOLA 2011

Období řešení31. 1. 2011 – 31. 12. 2011
ŘešitelJUDr. Eva Brucknerová, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Workshopy pro akademickou průpravu účastníků SVOČ

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
ŘešitelJUDr. Eva Dobrovolná, Ph. D., LL. M.
InvestorMasarykova univerzita

Základy insolvenčního práva

Období řešení1. 1. 2012 – 31. 12. 2012
ŘešitelJUDr. Ing. Kristýna Fronc Chalupecká, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Zákon na ochranu republiky a aplikační proměny jeho vybraných ustanovení

Období řešení1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
ŘešitelJUDr. Jan Kazda, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Zásada zákonnosti v trestním řízení a její projev v rozhodovací činnosti soudů České a Slovenské republiky

Období řešení1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
ŘešitelMgr. Ing. Vladimír Gajdičiar
InvestorMasarykova univerzita

Zavedení nového předmětu EVROPSKÁ JUSTICE

Období řešení1. 1. 2005 – 31. 12. 2005
Řešitelprof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
InvestorMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Zdraví a práce

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
ŘešitelJUDr. Jan Horecký, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Zdroje pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity 2019

Období řešení1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
ŘešitelJUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Zneužívající klauzule ve smlouvách o spotřebitelském úvěru

Období řešení1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
ŘešitelJUDr. Iva Šťavíková Řezníčková, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Životní prostředí v procesech územního plánování - analýza judikatury I

Období řešení1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
ŘešitelJUDr. Dominik Židek, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

Životní prostředí v procesech územního rozhodování a stavebního řádu - analýza judikatury II

Období řešení1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
ŘešitelJUDr. Dominik Židek, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

2. Mezinárodní letní škola zdravotnického práva - asistovaná reprodukce, mediace a komplementární metody

Období řešení1. 1. 2011 – 31. 12. 2011
ŘešitelJUDr. Ivana Pařízková, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

2nd Annual European and Comparative Law PhD Workshop

Období řešení1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
Řešiteldoc. JUDr. David Kosař, Ph. D., LL. M., J. S. D.
InvestorMasarykova univerzita

2017 Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci

Období řešení1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
ŘešitelMgr. Kamila Abbasi
InvestorMasarykova univerzita

25 let po transformaci: Právo a právní kultura ve střední a východní Evropě mezi kontinuitou a diskontinuitou

Období řešení1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
Řešiteldoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

3. Mezinárodní letní škola zdravotnického práva - financování komplementární a alternativní metody léčby v rámci vveřejného zdravotního pojištění

Období řešení1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
ŘešitelJUDr. Ivana Pařízková, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

6th Annual European and Comparative Law PhD Workshop

Období řešení1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Řešiteldoc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph. D.
InvestorMasarykova univerzita

RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012