Cena IUS et SOCIETAS

Cena „IUS et SOCIETAS“ se uděluje každoročně za esej obsahující nejzajímavější podněty, pohledy a otázky týkající se role práva a justice ve společnosti.

Vyhlašovateli ceny jsou Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity a Vzdělávací nadace Jana Husa. Zapojenými partnery soutěže jsou Ústavní soud, Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, Nejvyšší státní zastupitelství a Veřejná ochránkyně práv, kteří spolu s porotci z vyhlašujících institucí rozhodují o udělení finančních odměn až do souhrnné výše 100 000 Kč autorům soutěžních prací.

Kontakt pro případné dotazy: Oddělení vnějších vztahů a marketingu, Jana.Kledusova@law.muni.cz, tel: 549 49 5489 (Mgr. Kledusová).

Aktuální ročník IUS ET SOCIETAS

Archiv - Vítězné práce


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012