Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot

Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (Vis moot court) je pravidelný mezinárodní moot court zaměřený na právo mezinárodního obchodu, jehož finále se každý rok koná ve Vídni. Jeho cílem je rozvoj v oblasti mezinárodního obchodu a rozhodčího řízení a posílení míry řešení sporů za pomoci mezinárodní obchodní arbitráže. Dalším cílem soutěže je potom zprostředkovat studentům možnost, aby si vyzkoušeli v praxi tento způsob řešení sporů. Studenti dostanou zadaný fiktivní případ, který je rozdělen na dva argumentační okruhy - hmotný a procesní. Hmotná část je vždy založena na mezinárodní kupní smlouvě, která je regulována Vídeňskou úmluvou o mezinárodní koupi zboží z roku 1980 (CISG). Procesní část je zaměřena na mezinárodní arbitráž, její zvláštnosti (zejména pravomoc rozhodčího soudu) a otázky související. Soutěž se skládá z příprav písemných memorand za obě strany sporu. Jejich ústní obhajoba probíhá následně ve finále celé soutěže konaném ve Vídni prostřednictvím jednání, která jsou vedena před rozhodčími panely sestavenými z odborníků na řešenou problematiku.

Vis moot court je organizován Ericem E. Bergstenem, emeritním profesorem Pace University School of Law a dřívějším tajemníkem Komise pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL). Přestože Pace University School of Law sídlí v USA, ústní část soutěže se pravidelně koná ve Vídni. Vídeň byla pro pořádání Vis moot courtu vybrána z několika důvodů - moot court je primárně americký koncept, který nebyl v době vzniku této soutěže v Evropě příliš známý. Profesor Bergsten ale chtěl, aby se soutěže účastnily i evropské týmy, a proto se kvůli lepší dostupnosti měl Vis moot court konat v Evropě. Vídeň pak byla vybrána kvůli tomu, že je sídlem UNCITRAL a také proto, že profesor Bergsten měl velmi dobré vztahy s Vídeňskou univerzitou, která souhlasila s pořádáním soutěže.

Profesor Willem Cornelis Vis, po kterém je tato soutěž pojmenována, byl významným expertem na rozhodčí řízení a také tajemníkem UNCITRALu. Významně se podílel na podobě CISG a také na vytvoření Pravidel UNCITRALu pro rozhodčí řízení. Stejně jako profesor Bergsten učil na Pace University School of Law a společně s ním spolupracoval na organizaci tohoto moot courtu. Bohužel zemřel ještě před konáním prvního ročníku, a tak byla tato soutěž na jeho počest pojmenována po něm.

Soutěž je sponzorována řadou organizací jako např. Pace Law School, International, Centre for Dispute Resolution (ICDR) / American Arbitration Association (AAA), International Arbitral Centre of the Austrian Federal Economic Chamber, Australian Centre for International Commercial Arbitration (ACICA), Chartered Institute of Arbitrators, Chicago International Dispute Resolution Association (CIDRA), Court of International Commercial Arbitration - Romania, German Institution of Arbitration (DIS), International Chamber of Commerce, JAMS, the London Court of International Arbitration, the Moot Alumni Association (MAA), Singapore International Arbitration Centre, Swiss Arbitration Association (ASA), Swiss Chambers' Arbitration, United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) a University of Vienna Faculty of Law.


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012