Celkové výsledky Česko-slovenské studentské vědecké soutěže 2017

SEKCE A. TEORIE PRÁVA, ÚSTAVNÍ PRÁVO, LIDSKÁ PRÁVA

 1. Steuer Max, M.A (UK Bratislava): Pluralita ako podmienka legitimity: Komparatívna analýza výberu sudcov ústavných súdov s dôrazom na Slovenskú republiku
 2. Hodinová Andrea (ZČU Plzeň): Nezávislost a nestrannost soudců
 3. Horák Filip (UK Praha): Problematika uchopení lidské důstojnosti v ústavním právu

SEKCE C. EVROPSKÉ PRÁVO, MEZINÁRODNÍ PRÁVO VEŘEJNÉ

Dělené 1. a 2. místo pro 2 práce:

 1. Boková Terezie (MU Brno): Dohoda o uprchlících mezi EU a Tureckem
 1. Procházková Ivana (UP Olomouc): Regulation 55 of the ICC: A False Friend of Justice?
 1. Vrba Vojtěch (ZČU Plzeň): Společná havárie na Baltu

SEKCE D. a F. SOUKROMÉ PRÁVO A CIVILNÍ PROCES, MEZINÁRODNÍ PRÁVO SOUKROMÉ

 1. Zabloudilová Kateřina (MU Brno): Interpretace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží
 2. Kovaříček Kamil (MU Brno): Příplatek mimo základní kapitál a možnosti jeho vrácení vč. případu změn v osobách společníků

Dělené třetí místo pro 2 práce:

 1. Jeřábková Jana (MU Brno): Loajalita v obchodních korporacích se zaměřením na akciové společnosti
 1. Slezáková Alžběta (UK Praha): Převrácení důkazního břemene v medicínskoprávních sporech

SEKCE E. AUTORSKÉ PRÁVO, PRACOVNÍ PRÁVO, RODINNÉ PRÁVO

 1. Tkadlec Matěj (UK Praha): Sdílená ekonomika: výzva pro právní úpravu závislé práce?
 2. Grodl Lukáš (MU Brno): Známkoprávní ochrana hashtagů na sociálních sítích
 3. Hálek Jakub (UK Praha): Vybrané autorskoprávní aspekty Let's Play videí

SEKCE G. TRESTNÍ PRÁVO

 1. Šimánová Hana (UK Praha): Princip ne bis in idem ve světle aktuální judikatury
 2. Jokeľ Patrik, (UK Bratislava): Posudzovanie minimálneho množstva drog
 3. Jílek Jindřich - Kadlec Tomáš (MU Brno): Specifika trestního řízení vedeného proti právnické osobě

SEKCE H. SPRÁVNÍ PRÁVO, FINANČNÍ PRÁVO, NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČÍ, PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 1. Grygar Tomáš (UPOL Olomouc): Přestupková amnestie v novém zákoně o odpovědnosti za přestupky
 2. Švolík Oliver (MU Brno): Právní úprava automatizovaného individuálního rozhodování v obecném nařízení o ochraně osobních údajů
 3. Komárek Matěj (UK Praha): Výhody a nevýhody elektronické evidence tržeb

SEKCE J. SOUTĚŽNÍ PRÁCE PŘIHLÁŠENÉ STUDENTY DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

 1. Povolná Michaela, Mgr. - Široká Lucie, JUDr. (UK Praha): Střet zájmů matky a plodu z pohledu práva (maternal-fetal conflict)
 2. Červínek Zdeněk, Mgr. (UPOL Olomouc): Proportionality or Rationality? Assessing Reasonableness in Socio-Economic Rights Cases. A Study of Constitutional Review Standards of Czech Constitutional Court

Dělené třetí místo pro 2 práce:

 1. Blažek Lukáš, Mgr. - Němečková Daniela, JUDr. (UK Praha): Analýza revize retribuce 1948 s využitím statistických metod
 1. Chadimová Michala Mgr. (UPOL Olomouc): Successor superior responsibility and causality requirement for superior responsibility with recent development in Bemba case
 

RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012