Celkové výsledky Česko-slovenské studentské vědecké soutěže 2018

Kategorie A: Teorie práva, ústavní právo, lidská práva

 

Pořadí

Jméno

Vysílající instituce

Název práce

1.

Lukáš Blažej

UK

Vliv složení okrskové volební komise na zjištěný výsledek voleb

2.

Oldřich Florian

MU

Je kapitalismus morálně nadřazený socialismu? Spor mezi Cohenem a Brennanem

3.

Andrea Hodinová

ZČU

Péče o dítě po rozvodu v kontextu fundamentálních práv dětí a rodičů

3.

Štěpán Janků

MU

Ústavní soudce v očích Senátu: schvalování jako pouhá formalita, či důsledný filtr?

 

 

Kategorie B + I: Společenské vědy (politologie, sociologie, ekonomie) + Římské právo, právní dějiny

 

Pořadí

Jméno

Vysílající instituce

Název práce

1.

Mgr. Lukáš Kollert

UK

Schmitt a stát na konci Výmarské republiky

2.

Vojtěch Vrba

ZČU

Pirátství v hanzovních recesech aneb několik kapitol ze severské právní historie

3.

Martina Dolečková

UK

Programy Českoslovanské a Československé sociálně demokratické strany dělnické ve srovnání s podobou sociálního zákonodárství 1875 – 1925

 

Kategorie C + G: Evropské právo, mezinárodní právo veřejné + Trestní právo

 

Pořadí

Jméno

Vysílající instituce

Název práce

1.

Ivana Procházková

UP

Between help and invasion: UN as a territory administrator

2.

David Jachnický

MU

Foreign terrorist fighters - vybrané aspekty

3.

Pavla Sedláčková

ZČU

Trestněprávní aspekty využití kriminalistické genetiky

3.

Adam Botek

UK

Kybernetické útoky: ius ad bellum

 

Kategorie D + F: Soukromé právo (občanské hmotné, obchodní) + Civilní proces, mezinárodní právo soukromé

 

Pořadí

Jméno

Vysílající instituce

Název práce

1.

Denisa Kotroušová

ZČU

Asymetrie vztahů v rodinném společenství vzniklém k provozu rodinného závodu

2.

Bc. Dominik Marko

UNIBA

Športovec ako slabšia strana v spore

3.

Dominik Matuška

UK

Postavení a uplatňování pohledávek zajištěného věřitele v insolvenčním řízení

Kategorie E: Autorské právo, pracovní právo, rodinné právo

 

Pořadí

Jméno

Vysílající instituce

Název práce

1.

Jakub Klodwig

MU

Aktuální otázky právní úpravy cookies

2.

Bc. Pavla Poláková

UK

Osoby veřejného zájmu v mediálním prostředí

3.

Lenka Sumbalová

MU

Omezení rozsahu práv autora k programu

 

Kategorie H: Správní právo, finanční právo, právo sociálního zabezpečení, právo životního prostředí

 

Pořadí

Jméno

Vysílající instituce

Název práce

1.

Tereza Mrázková

UK

Zákaz reformationis in peius ve správním právu trestním

2.

Tomáš Grygar

UP

K ústavní (ne)slučitelnosti nepravé retroaktivity v otázce promlčení přestupků v zákoně o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

3.

Kateřina Šlapáková

UK

Posuzování úvěruschopnosti z pohledu nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru

 

Kategorie J: Soutěžní práce přihlášené studenty doktorských studijních programů

 

Pořadí

Jméno

Vysílající instituce

Název práce

1.

Mgr. Lenka Náhlovská

UK

Virtuální měny z pohledu trestního práva

2.

Mgr. Michala Chadimová

UP

Genocide and superior responsibility – special intent for omission?

3.

Mgr. Petr Stejskal

UP

Mezinárodně-právní postavení zahraničních investorů v případě okupace státního území

 

  • SVOČ 2018

  • SVOČ 2018

  • SVOČ 2018

  • SVOČ 2018


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012