Fakultní SVOČ 2019/2020

Samostatná studentská vědecká a odborná činnost je významnou součástí univerzitního studia i přípravy na praxi. Její význam spočívá především v přípravě studentů na prezentování výsledků své práce a jejich veřejné obhajoby. Každoročně je proto děkanem fakulty vyhlašována soutěž Studentská vědecká a odborná činnost (SVOČ). Cílem soutěže je odhalit skrytý potenciál studentů v oblasti vědy a výzkumu a podpořit tak talentované jedince tím, že jim budou vytvořeny optimální předpoklady pro rozvíjení jejich dovedností vědecky pracovat, tvořivě využívat nové poznatky v jejich oboru a posilovat jejich schopnosti řešit teoretické i praktické problémy, spojené především s vědecko-výzkumným zaměřením fakulty. Pro studenty představuje možnost profesionální prezentace výsledků své práce před odbornou komisí dobrou přípravu k obhajobě diplomové práce či k doktorskému studiu, nebo čistě šanci pro vlastní seberealizaci a srovnání svých sil s kolegy, které je odměněno speciálním stipendiem.

Studenti soutěží s původními odbornými pracemi v oboru právo. Soutěž tradičně podporují vypsáním témat i zvláštních cen významné instituce, a to Nejvyšší soud, Ústavní soud, Nejvyšší správní soud, Nejvyšší státní zastupitelství, Kancelář veřejného ochránce práv a zástupci advokátní praxe, kteří také často mezi úspěšnými studenty odhalí své potenciální budoucí zaměstnance.

Podrobné informace k soutěži obsahuje níže uvedený odkaz Vyhlášení soutěže. Student účastnící se soutěže si zaregistruje předmět Studentská vědecká a odborná činnost (MVV42K pro magisterský, BVV10K pro bakalářský nebo DSVOCK pro doktorský stupeň studia).

V případě dotazů kontaktujte prosím koordinátorku SVOČ dr. Evu Dobrovolnou.

Archiv


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012