Fakultní SVOČ 2017/2018

Samostatná studentská vědecká a odborná činnost je významnou součástí univerzitního studia i přípravy na praxi. Její význam spočívá především v přípravě studentů na prezentování výsledků své práce a jejich veřejné obhajoby. Každoročně je proto děkankou fakulty vyhlašována soutěž Studentská vědecká a odborná činnost (SVOČ). Cílem soutěže je odhalit skrytý potenciál studentů v oblasti vědy a výzkumu a podpořit tak talentované jedince tím, že jim budou vytvořeny optimální předpoklady pro rozvíjení jejich dovedností vědecky pracovat, tvořivě využívat nové poznatky v jejich oboru a posilovat jejich schopnosti řešit teoretické i praktické problémy, spojené především s vědecko-výzkumným zaměřením fakulty. Pro studenty představuje možnost profesionální prezentace výsledků své práce před odbornou komisí dobrou přípravu k obhajobě diplomové práce či k doktorskému studiu, nebo čistě šanci pro vlastní seberealizaci a srovnání svých sil se spolužáky, které je odměněno speciálním stipendiem.

Studenti soutěží s původními odbornými pracemi v oboru právo. Soutěž tradičně podporují vypsáním témat i zvláštních cen nejvyšší soudní instance, Nejvyšší soud, Ústavní soud, Nejvyšší správní soud, Nejvyšší státní zastupitelství, Kancelář veřejného ochránce práv a zástupci advokátní praxe, kteří také často mezi úspěšnými studenty odhalí své potenciální budoucí zaměstnance.

V případě dotazů kontaktujte prosím koordinátorku SVOČ.

  • Koordinátorka SVOČ
    JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.
    Telefon: 549 49 3498
    Místnost: 262
    Eva.Dobrovolna (zavináč) law.muni.cz

Archiv


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012