Vyhledávání na této stránce není aktivní.

ATLAS consulting spol. s r.o.

 1. Vztah mezi pojmy nevpuštění cizinců na území a kolektivní vyhoštění v judikatorní praxi ESLP
 2. Problematické aspekty kázeňského trestání vězněných osob
 3. Chemické omezovací prostředky ve zdravotních a sociálních službách
 4. Analýza ukládání sankcí inspekcí kvality sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí
 5. Trestní odpovědnost právnických osob za ponižující zacházení při poskytování sociálních a zdravotních služeb
 6. Nová podoba agentury FRONTEX – uniformovaný sbor. Jurisdikční problém?
 7. Ukládání zabezpečovací detence s důrazem na změnu ochranného léčení na zabezpečovací detenci
 8. Využívání institutu osobní asistence jako nástroje k obcházení zákonného požadavku registrace pobytové sociální služby
 9. Účast ekologických spolků v řízeních vedených stavebními úřady – přínos či komplikace?
 10. Welfare zvířat
 11. Zahraniční studenti a místní poplatek za provoz systému odstraňování komunálního odpadu – kdo musí platit?
 12. Život lidí s postižením v sociálních službách ústavního typu jako porušení práva na nezávislý způsob života dle čl. 19 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením
 13. Vymahatelnost práva na dostupné sociální služby komunitního typu dle čl. 19 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením v České republice
 14. Příspěvek na péči jako (ne)efektivní nástroj financování sociálních služeb
 15. Právní rámec využití alternativních a augmentativních komunikačních systémů
 16. Realizace práva lidí s postižením podílet se na politickém a veřejném životě při tvorbě státních politik
 17. Přístupnost neformálního vzdělávání v České republice v kontextu čl. 24 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením
 18. Prenatální diagnostika zdravotního postižení v kontextu práva na život
 19. Svědčí statistiky vzdělávání dětí se zdravotním postižením v ČR o genderové diskriminace nebo je vysvětlení jinde? Jak si ČR stojí v rámci regionu?
 20. Zastoupení členem domácnosti a jeho využitelnosti jako alternativy k omezení svéprávnosti
 21. Odpovědnost opatrovníka při rozhodování o zdravotních službách poskytovaných opatrovanci
 22. Právo lidí s postižením na sexuální život jako lidské právo
 23. Zneužití práva na informace
 24. Zpracování genetických a biometrických údajů
 25. Podmínky provozování letišť – řešení konfliktů mezi majoritními a minoritními vlastníky – stav de lege lata a de lege ferenda
 26. Odvozená diskriminace (discrimination by association) v zahraniční judikaturní praxi
 27. Strategická litigace v diskriminačních sporech – poučení a výzvy do budoucna
 28. Přehlíží české právo intersexuální osoby?
 29. Násilí na ženách jako forma diskriminace
 30. Sexuální obtěžování a jeho dokazování před českými a zahraničními soudy
 31. Měl by se antidiskriminační zákon po deseti letech novelizovat?
 32. Výhody a nevýhody veřejné žaloby v diskriminačních věcech

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.