Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Katedra dějin státu a práva

doc. JUDr. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M.

 • Dědické právo ve Třetí říši (vyžaduje znalost němčiny)
 • Nacisté a právní ochrana zvířat (vyžaduje znalost němčiny)
 • Nucené nasazení a jeho odškodnění po roce 1989
 • Příprava československé Ústavy v letech 1945-1948
 • Retribuce - analýza konkrétního retribučního procesu
 • Soudci z lidu (1948-1989)
 • Spor o delegaci zákonodárné moci v 1. ČSR (zmocňovací zákonodárství)
 • Státní soud - analýza konkrétního procesu
 • Urážka prezidenta republiky v 1. ČSR (analýza konkrétních případů)
 • Volné téma z právních dějin 20. století

doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D.

 • Dovětek a jeho pozice v právu
 • Tzv. Kubátovy zákony
 • Vojenská závěť v 18. a 19. stol. (vyžaduje znalost němčiny)
 • Volné téma z právních dějin
 • Volné téma z právních dějin
 • Volné téma z římského práva
 • Volné téma z římského práva
 • Závěť na palubě lodi - historický vývoj institutu

prof. JUDr. Ladislav Vojáček, Ph.D.

 • Povaha a řešení poslaneckých interpelací ve 20. letech minulého století (s kvantitativní analýzou)
 • Povaha a řešení poslaneckých interpelací ve 30. letech minulého století (s kvantitativní analýzou)
 • Silniční okresy na Moravě (se sondou do jejich činnosti a organizace v místě bydliště)
 • Školské okresy na Moravě (se sondou do jejich činnosti a organizace v místě bydliště)
 • Volné téma z právních dějin

JUDr. Mgr. Ondřej Horák, Ph.D.

 • Průběh meziválečné pozemkové reformy na vybraném příkladu (obec, velkostatek)
 • Příslušenství v daňovém právu z historicko-komparativní perspektivy
 • Vybraný institut dědického práva z historicko-komparativní perspektivy
 • Volné téma z právních dějin

PhDr. Mgr. Jakub Razim, Ph.D. et Ph.D.

 • Crimen laese maiestatis v zrcadle právních kodifikací
 • Deliktní právo u Všehrda
 • Rodinné právo u Všehrda
 • Smluvní právo u Všehrda
 • Správa a soudnictví u Všehrda
 • Věcná práva u Všehrda

JUDr. Mgr. Radek Černoch, Ph.D.

 • Náboženské aspekty v římském právu dědickém
 • Fideikomis v římském právu
 • Kompozice Digest Institut odkazu za první republiky
 • Koncepce dědického práva v OZ 1950
 • Volné téma z oblasti římského nebo dědického práva

Mgr. Lucie Mrázková

 • Úprava držby mezi OZ 1950 a OZ 2012

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.