Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Katedra finančního práva a národního hospodářství

doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.

  • Digitalizace v daňovém právu.

Dr. Mgr. Damian Czudek, Ph.D.

  • Elektronizace správy daní/veřejné správy, téma dle dohody na základě návrhu studenta

JUDr. Michal Janovec, Ph.D.

  • Daňové povinnosti insolvenčního správce v souvislosti s přechodem dispozičního oprávnění k majetkové podstatě (téma je rezervováno)

    Student/ka se v této práci bude zabývat problematikou přechodu dispozičního oprávnění k majetkové podstatě dlužníka v rámci insolvenčního řízení s ohledem na dopad na související daňové povinnosti. Zaměří se zejména na možné problémy a vliv institutu dispozičního oprávnění na efektivitu správy daní, především se bude zabývat změnou osob s dispozičním oprávněním a jejím dopadem na správu daní a daňových povinností, jež se vážou na majetek dlužníka. Student/ka své zkoumání případně doplní o relevantní kapitoly týkající se daňových povinností insolvenčního správce v jednotlivých fázích insolvenčního řízení. V této práci metodou analýzy zhodnotí student/ka současný právní stav a pokusí se polemizovat nad úpravou de lege ferenda

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.