Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Katedra obchodního práva

Prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.

 • „Pro a proti“ myšlence punitive damages; teoretický pohled a možnosti uplatnění v českém právu
 • Digitalizace a tzv. chytré smlouvy v obchodním právu

JUDr. Ing. Radek Ruban, Ph.D.

 • Limity zákonného ručení v právu obchodních korporací
 • Kde začíná a kde končí povinnost korporátní loajality?

JUDr. Eva Večerková, Ph.D.

 • Tzv. předregistrace obchodní firmy a její ochrana
 • Volné téma (nekalá soutěž dle vlastního pojetí)

doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.

 • Sexistická reklama a možnosti její regulace v českém právu
 • Předsmluvní jednání a jeho význam pro interpretaci smlouvy

doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.

 • Dopad zvýšení rozsahu díla na cenu díla pohledem teorie, judikatury a smluvní praxe
 • Právní následky porušení smluvního zákazu postoupení pohledávky

doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

 • Klamavé obchodní praktiky při prodeji ojetých automobilů
 • Klamání spotřebitele tzv. značkami kvality
 • Vábivá reklama jako vždy zakázaná klamavá obchodní praktika.

Mgr. Martin Floreš

 • Smlouva o výkonu funkce v platném právu a v návrhu novely ZOK
 • Může statutární orgán v zájmu korporace porušit právo? Efektivní porušení práva a péče řádného hospodáře
 • Volné téma z korporátního či závazkového práva

Mgr. Zdeněk Houdek

 • Volné téma (2x)

Prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.

 • Skryté problémy české právní úpravy firmy

Mgr. Zuzana Dvořáková

 • Námitkové postavení dlužníka z blankosměnky
 • Dobrá víra v zákoně směnečném a šekovém

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.