Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Katedra právní teorie

JUDr. Martin Hapla, Ph.D.

 • Právní a morální aspekty odpovědnosti u autonomních vozidel
 • Volné téma

doc. JUDr. Jaromír Harvánek, Ph.D.

 • Sankce v právu
 • Trest smrti v historické genezi
 • Neprávní normativní systémy a právo
 • Soudcovská tvorba práva
 • K čemu potřebujeme právní teorii?
 • Volné téma

JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D.

 • Právní interpretace jako hermeneutický kruh
 • Princip jednoty a bezrozpornosti právního řádu v rozhodovací praxi soudů

doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.

 • Význam normativní teorie práva pro moderní právní myšlení
 • Dobré mravy a jejich interpretace v české judikatuře
 • Právo a nové biomedicínské technologie
 • Interupce: svobodná volba ženy?
 • Eutanazie jako právní a etický problém
 • Náhradní mateřství: pomoc nebo hrozba?
 • Dítě jako subjekt práv. Právně-filozofická analýza problému
 • Co je a co není rasismus? Právně-filozofická analýza problému na základě české judikatury
 • Proč soudci neumí identifikovat nepřímou diskriminaci?
 • Veřejný ochránce práv a antidiskriminační zákon
 • Jsou diskriminované etnické menšiny v ČR? Analýza problému
 • Jsou diskriminované ženy v ČR? Analýza problému
 • Domácí násilí a jeho řešení v českém právu
 • Práva dětí a česká justice
 • Jak rozbít skleněný strop? Diskriminace žen v zaměstnání a možnosti jejího překonání
 • Ochrana práv LGBT osob v ČR
 • Manželství pro všechny. Jak daleko by mělo sahat zrovnoprávnění gayů, leseb a heterosexuálů?

JUDr. Michal Malaník, Ph.D.

 • Teoretické aspekty soudního rozhodování
 • Právo a hudba
 • Volné téma

JUDr. Bc. Terezie Smejkalová, Ph.D.

 • Legitimita soudnictví
 • Přístup k prosazení práv soudní cestou
 • Přípustnost ozbrojeného útoku na civilní letadlo
 • Volné téma

doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D.

 • Efektivita práva v. spravedlnost
 • Právo v totalitních režimech
 • Je lidská důstojnost subjektivní nebo objektivní kategorie?
 • Volné téma

doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.

 • Volné téma

JUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph.D.

 • Volné téma

doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.

 • Mediace a mediátoři
 • Interkulturní mediace jako prevence protiprávního jednání
 • Kriminalita jako sociální jev
 • Prevence kriminality na území města Brna
 • Demografické problémy a právo, jako nástroj společenských změn
 • Volné téma

prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.

 • Idea spravedlnosti v právu
 • Rovnost jako právní kategorie
 • Důvěra v právo
 • Volné téma

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.