Konference ve světě

Aktivity partnerských zahraničních institucí

Faculty of Law, University of Białystok (Polsko)

The Białystok Legal English Centre

Konference "Language and Law - Traditions, Trends and Perspectives" pořádaná 11. - 12. 6. 2015.

Přihlášky do: 24. 3. 2014 , podávání příspěvků do: 27. 2. 2015

Kontakt: blec.uwb@gmail.com

Web: http://www.prawo.uwb.edu.pl/prawo_new/index.php?f=16

 

Přihláška ke stáhnutí : http://www.law.muni.cz/dokumenty/29478

Více informací (PDF) : http://www.law.muni.cz/dokumenty/29477

Nizhny Novgorod Academy of Law (Rusko)

Konference "Topical Issues of Jurisprudence" pořádaná dne 20. listopadu 2014 pro studenty doktorského studia a absolventy s možností publikování příspěvků v časopise „Nizhny Novgorod Law Academy Bulletin”.

Termín přihlašování: do 12. 11. 2014, příspěvky: do 20. 11. 2014

Kontakt: Chernikh Irina Mikhailovna (nich_npa@mail.ru)

Více informací: http://www.nounpa.ru/konferentsii-i-seminary/

Faculty of Law and Administration (University of Rzeszow, PL):

Publikační činnost v odborných periodicích "Ius et Administratio" (http://iusetadministratio.eu/) či "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego - Seria Prawnicza" (http://www.ur.edu.pl/wydzialy/prawa-i-administracji/seria-prawnicza-prawo)
Kontakt: iusred@univ.rzeszow.pl či seriaprawnicza@univ.rzeszow.pl

Konference "Law and Disability" (8. 4. 2014) či "Crisis Management" (6. -7. 5. 2014)
kontakt: wpia-sek@univ.rzeszow.pl

Law Faculty of Omsk State University n.a. F.M. Dostoevsky (Rusko)

Konference a odborné semináře:
  1. Roundtable discussion "State and Law in Transition periods" On the 11th of April
  2. Roundtable discussion "Problems of destination and execution of a punishment and penal sanction" On the 4th of April
  3. Roundtable discussion "The state employment policy in the modern conditions" On the 18th of April
  4. The Scientific Conference "Universities in the systems of the development and integration of Russia", "The problems of the legal education in the universities" October
  5. The Scientific - Practical Conference "The improving of the local governance through the perspective of constitutional economics"October
  6. Roundtable discussion "Business crime" November
  7. The Scientific-practical conference "Crossing to the ethnical, religious and youth extremism” On the 12th of December
  8. Roundtable discussion "The legal liability: The theoretical and industrial dimensions" On the 19th of December

Kontakt: jurfak_omlaw@mail.ru

Faculty of Law and Administration (Silesian University of Katowice, PL)

Konference "Evolution of Private Law" (listopad 2014) pořádaná katedrou obchodního práva s možností publikování příspěvků v předkonferenčním sborníku.

Termín přihlašování (zaslání tématu příspěvku):do 31. 3. 2014, příspěvky:do 15. 5. 2014

Kontakt:piotr.pinior@us.edu.pl

Faculty of Law (University of Latvia, Riga, LV)

Konference "Legal Education and Culture:Past Lessons and Future Challenges“ (10. -12. 11. 2014) s možností publikování příspěvků v recenzovaném sborníku.

Termín přihlašování (zaslání tématu/abstraktu příspěvku):do 10. 4. 2014, příspěvky:do 1. 8. 2014

Více informací:http://www.lawconference.lu.lv

Kontakt:anita.rodina@lu.lv nebo lawconference@lu.lv

Faculty of Law, Canon Law and Administration (The John Paul II Catholic University of Lublin, PL)

Publikační činnost v odborných periodicích, zejména "Review of Comparative Law" (www.kul.pl/review)

Kontakt:review@kul.pl

Center for International Legal Studies (Salzburg, AT)

Publikační činnost v odborném periodiku“Journal of International Institute for Law and Medicine“ (http://www.2ilm.net/publications.htm)

Termín pro odevzdání rukopisů:červenec 2014, vydání:listopad 2014

Kontakt:office@cils.org


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012