Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Internacionalizace
vědy a výzkumu

Právnická fakulta Masarykovy univerzity klade velký důraz na meziregionální i mezinárodní spolupráce v rámci Evropy a přikládá mu velkou důležitost. Proto, již od počátků své existence, usiluje o dobré zahraniční vztahy, které by byly prospěšné pro vědu a výzkum.

Právnická fakulta MU dlouhodobě těží z mezinárodní spolupráce v rozsáhlé partnerské síti, jejímiž součástmi jsou univerzity a další instituce z celého světa. Mezinárodní spolupráce se soustřeďuje například do oblasti výměnných pobytů pedagogických pracovníků. Právnická fakulta je díky tomu schopna každý semestr nabízet studentům širokou škálu kurzů vedených zahraničními lektory.

Domácí akademičtí pracovníci naopak mají příležitost získat zkušenosti s výukou na zahraničních univerzitách a stážemi u dalších partnerů. Příležitost účastnit se zahraničních stáží mají rovněž studenti a neakademičtí zaměstnanci.

Velmi znatelné je zapojení fakulty do programu ERASMUS+, který studentům umožňuje strávit 1 nebo 2 semestry na jimi zvolené evropské univerzitě. Partnerská síť v rámci tohoto programu je přitom velmi rozsáhlá, v současné době čítá okolo osmdesáti univerzit a každým rokem se rozrůstá.

Unikátní a dlouholetou spolupráci realizuje Právnická fakulta Masarykovy univerzity s americkou The John Marshall Law School, Chicago.  Od roku 2003 je fakulta také členem ELFA (European Law Faculties Association), založené v roce 1995. Vedle toho se může pochlubit členstvím v IALS (International Association of Law Schools) a Rotterdam Law Network, která sdružuje 31 právnických fakult z 24 evropských zemí. Akademičtí zaměstnanci Právnické fakulty Masarykovy univerzity zastávají důležité funkce v celé řadě prestižních mezinárodních organizací.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.