Akciová společnost

POŠVÁŘ, Jaroslav, Akciová společnost. Praha: Právnické knihkupectví a nakladatelství, 1933, 468 s.

Autor zpracoval komentář do podoby vzorových stanov, v nichž je u každého ustanovení výklad o jednotlivých pojmech, seznam příslušných právních předpisů a judikatury Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu. Druhá část pak obsahuje texty právních předpisů a třetí vzory žádostí a příloh. Při koncipování této práce vycházel z přesvědčení, že stanovy akciové společnosti jsou z hlediska správy druhotnou právní normou (zatímco z hlediska civilního práva jde o smlouvu).

(VOJÁČEK, Ladislav, Brněnská právnická fakulta v meziválečném období let 1919 – 1939. In: MALÝ, Karel – SOUKUP, Ladislav (eds.), Československé právo a právní věda v meziválečném období a jejich místo ve střední Evropě. Praha: Karolinum, 2010, s. 199; upraveno autorem.)


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012