Mezinárodní právo soukromé

ZIMMERMANN, Michail A., Mezinárodní právo soukromé. Brno: Čs. a. s. Právník, 1933, XII + 445 s.

Autor se ve výkladech o mezinárodním právu soukromém pokusil překonat kontrapozici státně-pozitivní a internacionalistické koncepce pomocí principů hierarchické podřízenosti norem a vzájemného zapadání celku a jeho částí do něj. Na základě těchto principů se podle něj normy mezinárodního práva a kolizní („hraniční“) normy realizují ve dvojitém spojení: ve formálním smyslu je předpokladem kolizních norem uznání cizího právního řádu a právního poměru s ním a v obsahovém smyslu respektování územního a personálního panství cizího právního řádu.

(VOJÁČEK, Ladislav, Brněnská právnická fakulta v meziválečném období let 1919 – 1939. In: MALÝ, Karel – SOUKUP, Ladislav (eds.), Československé právo a právní věda v meziválečném období a jejich místo ve střední Evropě. Praha: Karolinum, 2010, s. 212 – 213; upraveno autorem.)


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012