Mezinárodní rozsudek

KUČERA, Bohumil, Mezinárodní rozsudek. Praha – Brno: Orbis, 1935, 171 s.

Práce je zúročením autorova působení v Haagu, kde byl přidělen se zvláštním úkolem sledovat činnost Stálého mezinárodního dvora. Při jejím zpracování už vycházel z normativní teorie. Lze o ní říci, že stála na pomezí kritické reprodukce pozitivních norem mezinárodního práva a obecné teorie o normotvorném procesu (v normologickém pojetí).

(VOJÁČEK, Ladislav, Brněnská právnická fakulta v meziválečném období let 1919 – 1939. In: MALÝ, Karel – SOUKUP, Ladislav (eds.), Československé právo a právní věda v meziválečném období a jejich místo ve střední Evropě. Praha: Karolinum, 2010, s. 214; upraveno autorem.)


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012