Mezinárodní základy cizineckého práva

Kučera, Bohumil, Mezinárodní základy cizineckého práva. Brno: Barvič&Novotný, 1929, 201 s.

Autor se v práci soustředil na otázku osobní, věcné a místní působnosti vůči cizincům a na hledání mezinárodněprávních základů právní úpravy jejich postavení. Odmítl přitom odvozovat postavení cizinců ze základního práva na mezinárodní styk, z práva na rovnost nebo z mezinárodněprávně uznané suverenitu státu. V zaujetí proti přirozenému právu nedocenil, že mezinárodní právo právě z přirozeného práva vyrostlo. Pro teoreticky založeného čtenáře bylo nespornou vadou jeho práce nevyřešení – východiskových – otázek vzájemného poměru mezinárodního a vnitrostátního práva a postavení jednotlivce v mezinárodním právu, tj. zda může být i jeho subjektem.

(VOJÁČEK, Ladislav, Brněnská právnická fakulta v meziválečném období let 1919 – 1939. In: MALÝ, Karel – SOUKUP, Ladislav (eds.), Československé právo a právní věda v meziválečném období a jejich místo ve střední Evropě. Praha: Karolinum, 2010, s. 213 – 214; upraveno autorem.)


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012