Nejvyššího sudího království Českého Ondřeje z Dubé Práva zemská česká

ČÁDA, František, Nejvyššího sudího království Českého Ondřeje z Dubé Práva zemská česká. Historický archiv České akademie č. 48. Praha: Česká akademie věd a umění, 1930, XI + 231 s.

Edice právní knihy Ondřeje z Dubé Práva zemská česká se stala podkladem návrhu na Čádovu řádnou profesuru a v roce 1931 za ni dostal od České akademie věd a umění Hlávkovu cenu první třídy. Navázal jí na starší edice polského historika Andrzeje Kucharského, Františka Palackého a Hermenegilda Jirečka. Vlastní text pramene s poznámkami doplnil více než stostránkovou úvodní studií, vycházející z jeho dříve publikovaných statí, a přílohami (životopisná data Ondřeje z Dubé, seznam rukopisů knihy, rejstříky a d.). V úvodní studii se pokusil identifikovat spornou osobu autora a jak je zřejmé z názvu jeho práce, ztotožnil jej s českým zemským sudím stejného jména. Zabýval se také vznikem Ondřejovy právní knihy, její systematikou a zdroji a vzory, z nichž autor čerpal. Podal tu také stručný obraz českého zemského práva, jak se rýsoval z Ondřejovy právní knihy. Práci s vlastním textem věnoval velkou péči a osvědčil nejen historickou, ale i právnickou erudici.

(VOJÁČEK, Ladislav, Brněnská právnická fakulta v meziválečném období let 1919 – 1939. In: MALÝ, Karel – SOUKUP, Ladislav (eds.), Československé právo a právní věda v meziválečném období a jejich místo ve střední Evropě. Praha: Karolinum, 2010, s. 163; upraveno autorem.)


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012