Nemožnost plnění a právní norma

KUBEŠ, Vladimír, Nemožnost plnění a právní norma. Praha – Brno, 1938, 270 s.

Autor podle vlastních slov v práci z pozice brněnské právní školy analyzoval „snad nejexponovanější právně filosofickou a občansko-právní problematiku vůbec“(KUBEŠ, V.: … a chtěl bych to všechno znovu. Brno: MU, 1994, s. 45). Podobně jako ve své habilitaci se v ní dotýkal mezí platnosti smluv a konstatoval, že „v literatuře i judikatuře jest neuvěřitelný zmatek“. Kořeny institutu nemožnosti plnění nacházel v římském právu s tím, že jej zevšeobecnilo a zracionalizovalo přirozenoprávní myšlení. Tradičně vycházel z pečlivého shromáždění, utřídění a rozboru příslušné literatury a judikatury a teoretické problémy spojené s nemožností plnění řešil se skutečnou invencí a velmi důkladně.

(VOJÁČEK, Ladislav, Brněnská právnická fakulta v meziválečném období let 1919 – 1939. In: MALÝ, Karel – SOUKUP, Ladislav (eds.), Československé právo a právní věda v meziválečném období a jejich místo ve střední Evropě. Praha: Karolinum, 2010, s. 174; upraveno autorem.)


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012