O nejdůležitějších listinách užívaných při nákladní smlouvě dle obchodního zákona, též se zřetelem k železniční a poštovní smlouvě nákladní

VÁŽNÝ, František ml., O nejdůležitějších listinách užívaných při nákladní smlouvě dle obchodního zákona, též se zřetelem k železniční a poštovní smlouvě nákladní. Brno: Barvič & Novotný, 1925, VI + 97 s.

Autor v práci vzhledem k jejímu celkovému rozsahu poměrně obšírně pojednal o uvedených typech smluv a pak se teprve věnoval listinám, které se ve spojení s nimi užívaly. Kromě domácí literatury při tom hojně čerpal z prací německých autorů.

(VOJÁČEK, Ladislav, Brněnská právnická fakulta v meziválečném období let 1919 – 1939. In: MALÝ, Karel – SOUKUP, Ladislav (eds.), Československé právo a právní věda v meziválečném období a jejich místo ve střední Evropě. Praha: Karolinum, 2010, s. 182 – 183; upraveno autorem.)


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012