O ústrojí a příslušnosti soudů s dodatky o jazykovém právu a o nápravě výroků úřadů správních o nárocích soukromoprávních pořadem práva

VÁŽNÝ, František st., O ústrojí a příslušnosti soudů s dodatky o jazykovém právu a o nápravě výroků úřadů správních o nárocích soukromoprávních pořadem práva. 2. doplněné vydání. Brno: Čs. a. s. Právník, 1926, 301 s.

V práci O ústrojí a příslušnosti soudů autor pro studenty i praxi soustavně vyložil své pojetí občanského soudního procesu. Vycházel z „tradičního“ učení. Výslovně se v ní hlásil k tomu, že šel „po stopách svého nezapomenutelného učitele, tvůrce české procesuální vědy, zesnulého profesora dra. Emila Otta“ (nečíslovaná s. 3). Pro F. Vážného st. proto právo bylo zákonem uznanou volností vůle jednotlivce. Úkol státu spočíval ve vytváření odpovídajícího právního prostředí, a to tvorbou právních pravidel (zákonodárstvím) a upravováním poměrů reálného života podle těchto pravidel (soudnictvím). Jeho koncepce občanského práva procesního se opírala o nárok na právní ochranu, který přísluší žalobci proti státu. Smyslem civilního procesního práva je proto předepsat meze pravomoci orgánů podílejících se na soudnictví a upravit způsob projednávání a rozhodování soukromoprávních rozepří.

(VOJÁČEK, Ladislav, Brněnská právnická fakulta v meziválečném období let 1919 – 1939. In: MALÝ, Karel – SOUKUP, Ladislav (eds.), Československé právo a právní věda v meziválečném období a jejich místo ve střední Evropě. Praha: Karolinum, 2010, s. 175; upraveno autorem.)


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012