O zastavení práv z vynálezu

DOMINIK, Rudolf, O zastavení práv z vynálezu. Praha: Bursík & Kohout, 1918, 86 s.

Autor v práci pojednal nejdříve o jednotlivých druzích práv k vynálezu a o podmínkách, za nichž bylo možné zastavit jakákoliv práva. V dalších kapitolách už obojí problematiku propojil a postupně psal o zastavení tří možných práv vynálezce: práva z koncepce vynálezu, opovědi vynálezu a samotného patentního práva. Konečně se věnoval také exekuci na patentní právo. Rozsahem zabírají podstatnou část textu první dvě „přípravné“ kapitoly, takže práce je především pojednáním o právech vynálezce popisovaných z pozice normativní teorie, respektive přesněji v duchu Weyrovy teorie správních aktů. Ostatně normativní teorii se v této fázi ještě snažil aplikovat poměrně důsledně.

(VOJÁČEK, Ladislav, Brněnská právnická fakulta v meziválečném období let 1919 – 1939. In: MALÝ, Karel – SOUKUP, Ladislav (eds.), Československé právo a právní věda v meziválečném období a jejich místo ve střední Evropě. Praha: Karolinum, 2010, s. 198; upraveno autorem.)


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012