Ocenění

K odkazu celé meziválečné novokantovské brněnské právní školy a v rámci ní především normativní teorie se po válce vraceli především její brněnští odchovanci a nejaktivnější čeští šiřitelé jejího odkazu Vladimír Kubeš a Ota Weinberger. Nejuceleněji tak učinili v práci Die Brünner rechtstheoretische Schule. Normative Theorie (Wien: Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 1980, 372 s.), kterou s rozšířením o některé další stati a bibliografické přehledy vydalo pod názvem Brněnská škola právní teorie (normativní teorie) nakladatelství Karolinum (Praha: 2003, ISBN 80-2460-480-9). Připomínáme, že Vladimír Kubeš už krátce po válce vydal přehled právní filozofie dvacátého století (Právní filosofie XX. století. Kantismus, hegelianismus, fenomenologie a theorie myšlenkového řádu. Brno: Čs. a. s. Právník, 1947, 149 s.). V období krátkého politického uvolnění na konci šedesátých let minulého století, které sebou přineslo i obnovení brněnské právnické fakulty, se V. Kubeš spolu se svými bývalými kolegy Hynkem Bulínem a Václavem Chytilem podílel na publikaci věnované padesátému výročí založení univerzity v Brně Universitas Brunensis 1919 – 1969 (Ed. O. BORŮVKA et al. Brno: Universitas Purkiniana Brunensis, 1969, 418 s.), oceňující i výsledky práce meziválečných učitelů. V devadesátých letech znovu vyšla Kubešova zmíněná práce o dějinách právní filozofie z roku 1947 (Brno: MU, 1992, 138 s. ISBN 80-2100-491-6) a Masarykova univerzita vydala i jeho dvoudílnou publikaci Dějiny myšlení o státu a právu ve 20. století se zřetelem k Moravě a zvláště Brnu (I. Brno: MU, 1995, 366 s. ISBN 80-210-1143-2 a II. Brno: MU, 1995, 376 s. ISBN 80-210-1144-0).

(VOJÁČEK, Ladislav, Brněnská právnická fakulta v meziválečném období let 1919 – 1939. In: MALÝ, Karel – SOUKUP, Ladislav (eds.), Československé právo a právní věda v meziválečném období a jejich místo ve střední Evropě. Praha: Karolinum, 2010, s. 146 – 147; upraveno autorem.)


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012