Osudová otázka dnešních dnů (Příspěvek k ideologii bloků)

NEUBAUER, Zdeněk, Osudová otázka dnešních dnů (Příspěvek k ideologii bloků). In: Moderní stát, roč. X/1937, s. 6 – 10.

V této studii se autor zamýšlel nad příčinou odklonu národů střední, jižní a východní Evropy od demokracie západní typu a nad možnostmi dalšího vývoje. Konstatoval, že podobně jako před první světovou válkou vznikly dva mocenské bloky, jeden demokratický a druhý autoritářský. Kladl si při tom otázku, zda za politickými změnami z posledních let stála nevyspělostí národů nebo zda se v chaotické době, jakou se mu jevila třicátá léta minulého století, demokracie již nevyčerpala, takže nedokázala svými parlamentními a liberálními metodami řešit nové problémy a úkoly, které se před ni stavěly. Další vývoj podle něj byly schopné předvídat jen osoby s věšteckým nadáním, sám ovšem poznal, že vzniklé bloky vedle sebe nemohou dlouhodobě koexistovat, že buď převládne ideologie jednoho z nich (optimisticky doufal, že se to může obejít i bez války), nebo se vzájemně přizpůsobí a střetnou někde na půli cesty.

(VOJÁČEK, Ladislav, Brněnská právnická fakulta v meziválečném období let 1919 – 1939. In: MALÝ, Karel – SOUKUP, Ladislav (eds.), Československé právo a právní věda v meziválečném období a jejich místo ve střední Evropě. Praha: Karolinum, 2010, s. 194; upraveno autorem.)


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012