Pojem státního území. Studie státovědecká.

NEUBAUER, Zdeněk, Pojem státního území. Studie státovědecká. Praha – Brno: Orbis, 1933, 104 s.

V této státovědecké práci se autor pokusil vyložit ryze formální pojem státního území, oproštěný od vazby k některému konkrétnímu teritoriu. Sám o tom napsal, že se soustředil „výhradně na hledání pojmu státního území, nechtěje řešiti řadu problémů práva vnitrostátního“. Kriticky proto rozebral jednotlivé teorie státního území, vymezil základní pojmy a zabýval se pojmem státního území z pohledu vnitrostátního a mezinárodního práva. Jeho ideově spříznění kolegové na práci oceňovali především důkladné řešení otázky prostorové působnosti („prostorového určení“) v normách. Ti jinak orientovaní vedle nesporné vědecké erudice zase poukazovali na snahu smířit normativní pohled na stát s filozofickým pozitivismem. Viděli ji v jeho pochopení pro možnost nejen normativního, ale i sociologického vnímání státu.

(VOJÁČEK, Ladislav, Brněnská právnická fakulta v meziválečném období let 1919 – 1939. In: MALÝ, Karel – SOUKUP, Ladislav (eds.), Československé právo a právní věda v meziválečném období a jejich místo ve střední Evropě. Praha: Karolinum, 2010, s. 193; upraveno autorem.)


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012