Právní filosofie XX. století (Kantismus, hegelianismus, fenomenologie a theorie myšlenkového řádu)

KUBEŠ, Vladimír, Právní filosofie XX. století (Kantismus, hegelianismus, fenomenologie a theorie myšlenkového řádu). Brno: Čs. a. s. Právník, 1947, 149 s. (Brno: MU, 1992, 138 s. ISBN 80-2100-491-6).

V přehledu právní filozofie dvacátého století autor podal přehled myšlenkových proudů, které v první polovině 20. století ovlivňovaly právní myšlení. Jednu kapitolu první části věnoval normativní teorii a celou čtvrtou část Englišovu učení. Zmínil se i o Kallabově, Sedláčkově, Neubauerově a své koncepci.

(VOJÁČEK, Ladislav, Brněnská právnická fakulta v meziválečném období let 1919 – 1939. In: MALÝ, Karel – SOUKUP, Ladislav (eds.), Československé právo a právní věda v meziválečném období a jejich místo ve střední Evropě. Praha: Karolinum, 2010, s. 146; upraveno autorem.)


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012