Právní jevy v čase. (Právně-teoretická studie)

KREJČÍ, Jaroslav, Právní jevy v čase. (Právně-teoretická studie). Praha: Moderní stát, 1937, 300 s.

Autor se v práci nezabýval jen vznikem, změnou a zánikem „právních jevů“, které vnímal šíře než normativní teorie právní normy (naopak samotnou právní normu pojal jen jako obecný výraz toho, co má být). Věnoval se i vztahu mezinárodního a vnitrostátního práva, jednotnosti právního řádu a zajímavě pojednal o problému recepce. Při řešení posledního problému trval – na rozdíl od Františka Weyra – na nutnosti považovat recipované normy za kontinuitní, tedy nikoliv za normy nové.

(VOJÁČEK, Ladislav, Brněnská právnická fakulta v meziválečném období let 1919 – 1939. In: MALÝ, Karel – SOUKUP, Ladislav (eds.), Československé právo a právní věda v meziválečném období a jejich místo ve střední Evropě. Praha: Karolinum, 2010, s. 197; upraveno autorem.)


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012