Problémy nové československé ústavy

Problémy nové československé ústavy. Vědecká ročenka Právnické fakulty MU, roč. XV/1947. Brno: PF MU s podporou MŠaO, 1947, 220 s.

Monotematické číslo fakultní ročenky uvedl krátkým úvodem František Weyr a přispěli do něj všichni ostatní tehdejší brněnští profesoři a čtyři soukromí docenti. Jednotliví učitelé pochopitelně dodali rozmanitě pojaté stati. Například František Čáda se z historického pohledu věnoval pojmům ústavní listina a ústava, Vladimír Kubeš zdůrazňoval potřebu jednotného filosofického základu nové ústavy, Zdeněk Neubauer se zaměřil na vztah státu a politických stran, internacionalista docent Josef Budník zkoumal poměr československého a mezinárodního práva a národohospodář docent Kazimír Čakrt se dotkl komplikovaně se vyvíjejícího česko-slovenského poměru, když pojednal o postavení Slovenska ve státním hospodářství.


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012