Reforma finanční správy

VYBRAL, Vladimír, Reforma finanční správy. Praha: Orbis, 1936, 320 s.

Autor nejdříve popsal výchozí stav finanční správy, který považoval za krizový (celá úvodní kapitola nese název Krize finanční správy), a pojmenoval příčiny této krize. Viděl je zejména v přehnané snaze o úspornost, která měla za následek nedostatečné počty úředního personálu, umocněné ještě nárůstem úřední agendy. V dalším připomenul možné cesty nápravy, jak je již před válkou sumarizoval profesor Josef Redlich ve zprávě pro vídeňskou komisi pro reformu finanční správy, a pak nastínil kostru vlastního návrhu reformy. V hledání vad se soustředil především na ryze odborné otázky a cestu k jejich odstranění, tedy svou reformu, rozvrhl do tří etap v celkové délce jednoho desetiletí. Jednotlivým etapám (personální, legislativní a reorganizační) se podrobně věnoval v následujících kapitolách, přičemž nejrozsáhleji charakterizoval střední fázi reformy, spočívající v přijetí nových finančních zákonů. Když velmi rámcově shrneme podrobné, i když ne vždy zcela vyvážené autorovy rozbory, měla reforma směřovat k decentralizaci finanční správy.

(VOJÁČEK, Ladislav, Brněnská právnická fakulta v meziválečném období let 1919 – 1939. In: MALÝ, Karel – SOUKUP, Ladislav (eds.), Československé právo a právní věda v meziválečném období a jejich místo ve střední Evropě. Praha: Karolinum, 2010, s. 208; upraveno autorem.)


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012