Soudní řízení ve věcech manželských podle česko-slovenského civilního práva procesního

GERLICH, Karel, Soudní řízení ve věcech manželských podle česko-slovenského civilního práva procesního. Praha – Brno: Orbis, 1939, XI + 122 s.

Autor v práci opět aplikoval své dřívější obecné představy o povaze civilního soudního řízení jako o jedné z forem právního řízení. Poukázal na hlavní rozdíly mezi úpravou řízení v manželských věcech v českých zemích na jedné straně a na Slovensku a Podkarpatské Rusi na straně druhé (v českých zemích mělo zčásti povahu sporného a zčásti nesporného řízení, zatímco na Slovensku a Podkarpatské Rusi v zásadě jen řízení sporného, rozdílný byl i rozsah působnosti zvláštního manželského řízení). Především však podával výklad o předpisech platných na celém území státu a o chystané sjednocující úpravě obsažené v osnově civilního soudního řádu. Ta však už v době vydání jeho díla v důsledku politických změn ztratila na významu.

(VOJÁČEK, Ladislav, Brněnská právnická fakulta v meziválečném období let 1919 – 1939. In: MALÝ, Karel – SOUKUP, Ladislav (eds.), Československé právo a právní věda v meziválečném období a jejich místo ve střední Evropě. Praha: Karolinum, 2010, s. 180; upraveno autorem.)


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012