Universalismus jako metoda hospodářské vědy (Kritický rozbor Spannovy hospodářské teorie)

CHYTIL, Václav, Universalismus jako metoda hospodářské vědy (Kritický rozbor Spannovy hospodářské teorie). Praha – Brno: Orbis, 1938, 407 s.

Jak uvádí podtitul, práce je kritikou národohospodářské teorie Othmara Spanna. O. Spann původně vyšel z podobných základů jako brněnští národohospodářští teoretici, pak však vypracoval novou metodu hospodářské vědy, která výrazně ovlivnila zejména německou národohospodářskou literaturu. Za ústřední pojem společenských („nepřírodních“) věd označoval „smysl“ a celou nauku orientoval silně sociologicky. Jím vypracovaná universalistická (skladebná) metoda měla být jedinou správnou metodou společenských (v jeho pozdějších pracích dokonce všech) věd. Její jádro spočívalo v přesvědčení, že při výkladu jednotlivostí je třeba důsledně vycházet z celku, který tvoří, a proto je třeba především poznat strukturu tohoto celku. Chytilova kritika se opírala o Englišovu teleologickou hospodářskou teorii. Obsáhla Spannovo pojetí obecné metodologie, metodu hospodářské vědy i vlastní hospodářskou teorii. Spannovy konstrukce viděl jako scestné především v tom, že v konečném důsledku absolutizovaly solidaristický princip a orientovaly se na boj proti individualismu.

(VOJÁČEK, Ladislav, Brněnská právnická fakulta v meziválečném období let 1919 – 1939. In: MALÝ, Karel – SOUKUP, Ladislav (eds.), Československé právo a právní věda v meziválečném období a jejich místo ve střední Evropě. Praha: Karolinum, 2010, s. 209; upraveno autorem.)


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012