Vědecká ročenka Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Vědecká ročenka Právnické fakulty Masarykovy univerzity začala vycházet v roce 1922 ve Sbírce spisů právnických a národohospodářských. Popud k jejímu vydávání dal Karel Engliš, který se zasloužil také o to, že se na jejím vydávání zvláštním finančním příspěvkem významně podílelo ministerstvo školství a národní osvěty (MŠANO). Profesorský sbor pověřil její redakcí tříčlennou komisi tvořenou profesory Bohumilem Baxou, Jaroslavem Kallabem a Františkem Weyrem. Zpočátku vznikalo zcela pravidelně každý rok jedno číslo, až v roce 1934 se pravidelná frekvence narušila, protože fakulta nedostala potřebnou dotaci. Následující ročenka (XIII) proto měla vročení 1934 – 1935. Také poslední předválečné číslo vyšlo z finančních důvodů pro dva roky (XIV/1936 – 1937). Po válce ještě spatřilo světlo světa jedno číslo (XV/1947). Ročenka byla především vědecká a výlučně fakultní. Výsledky své vědecké práce v ní publikovali prakticky pouze a jen profesoři a docenti brněnské fakulty. V prvním čísle sice redakce proklamovala úmysl publikovat i nejlepší práce posluchačů, takový článek se však objevil jen jedenkrát. Poslední tři čísla (XIII až XV) vyšla jako monotematická. Ročník XIII/1934 – 1935 pořadatelé věnovali připravované reformě právnického studia a vedle stanovisek jednotlivých učitelů obsahoval i osnovu příslušného zákona s důvodovou zprávou, připravenou MŠANO. Monotematické číslo mělo úspěch, proto i stati následujícího čísla spojovalo jedno téma – reforma občanského zákoníku. Poválečné monotematické číslo se vázalo k přípravě nové ústavy.

(VOJÁČEK, Ladislav, Brněnská právnická fakulta v meziválečném období let 1919 – 1939. In: MALÝ, Karel – SOUKUP, Ladislav (eds.), Československé právo a právní věda v meziválečném období a jejich místo ve střední Evropě. Praha: Karolinum, 2010, s. 138 – 139; upraveno autorem.)


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012