Velká teleologie. Konstrukce hospodářské noetiky.

LOEVENSTEIN, Jan, Velká teleologie. Konstrukce hospodářské noetiky. Praha: nákladem Fr. Řivnáče, 1933, 352 s.

Loevensteinovo nejobsáhlejší dílo Velká teleologie vzniklo za vydatné pomoci profesorových žáků dr. Th. Uhdeho a dr. M. Hejduška, kteří pořádali Loevensteinovu literární pozůstalost. V rozpracované práci chtěl Loevenstein v ucelené podobě prezentovat své noetické představy. Protože zůstala nedokončena, museli její pořadatelé rekonstruovat jednotlivé části z dříve vydaných studií, konkrétně z textů vydaných v letech 1929 a 1930 v Englišově poctě a ve Vědecké ročence Právnické fakulty a v také v posmrtně vydaném německém textu Grundprobleme der volkswirtschaftlichen Noetik.

(VOJÁČEK, Ladislav, Brněnská právnická fakulta v meziválečném období let 1919 – 1939. In: MALÝ, Karel – SOUKUP, Ladislav (eds.), Československé právo a právní věda v meziválečném období a jejich místo ve střední Evropě. Praha: Karolinum, 2010, s. 206; upraveno autorem.)


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012