Vlastnictví a vlastnické právo. Kritický pokus.

SEDLÁČEK, Jaromír, Vlastnictví a vlastnické právo. Kritický pokus. Brno: Barvič & Novotný, 1919, 58 s.

Jaromír Sedláček se v práci Vlastnictví a vlastnické právo z roku 1919, otevírající dlouhou řadu svazků úspěšné Sbírky spisů právnických a národohospodářských, pokusil aplikovat na svou soukromoprávní disciplínu normativní teorii, co se mu ještě ne vždy dařilo. Jak to bylo u brněnských autorů hlásících se k jednotlivým modalitám novokantovské školy zvykem, uvedl svou poměrně stručnou práci výkladem o noetických předpokladech právní vědy a o pojetí právní normy. Pak z pozice normativní teorie kriticky hodnotil pojetí vlastnictví a vlastnického práva, jak je podali přední čeští a rakouští civilisté, mimo jiné Antonín Randa, Josef Unger, Emanuel Tilsch, Jan Krčmář nebo Emil Svoboda, a nakonec podal výklad ustanovení občanského zákoníku věnovaných ochraně vlastnictví „dle svého přesvědčení a názoru světového“.

(VOJÁČEK, Ladislav, Brněnská právnická fakulta v meziválečném období let 1919 – 1939. In: MALÝ, Karel – SOUKUP, Ladislav (eds.), Československé právo a právní věda v meziválečném období a jejich místo ve střední Evropě. Praha: Karolinum, 2010, s. 170 – 171; upraveno autorem.)


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012