Vodní koncese

HRDINA, Josef, Vodní koncese. Brno: Barvič & Novotný, 1921, 111 s.

Autor se v práci věnoval vodnímu právu, tvořenému konglomerátem rozmanitých norem civilního, veřejného a procesního práva a zformuloval i své představy de lege ferenda, v nichž doporučoval využít osnov návrhů na reformu této oblasti práva, které vznikly v letech 1911 a 1918.

(VOJÁČEK, Ladislav, Brněnská právnická fakulta v meziválečném období let 1919 – 1939. In: MALÝ, Karel – SOUKUP, Ladislav (eds.), Československé právo a právní věda v meziválečném období a jejich místo ve střední Evropě. Praha: Karolinum, 2010, s. 200; upraveno autorem.)


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012