Všehrd

První číslo (z části) studentského odborného časopisu Všehrd vyšlo v roce 1919. Do jeho vydávání se prostřednictvím Československého akademického spolku „Právník“ aktivně zapojili také studenti brněnské právnické fakulty. S podporou ministerstva školství a národní osvěty jej zpočátku vydávali společně s pražským Spolkem českých (později československých) studentů „Všehrd“ a od V. ročníku (1923/1924) i s bratislavským Spolkom poslucháčov práv „Právník“. Redaktorem časopisu se stal (a po celou meziválečnou dobu i později zůstal) budoucí brněnský profesor František Čáda, který do něj zároveň pravidelně přispíval odbornými články, recenzemi a anotacemi, krátkými glosami a informacemi z právnického života i z redakčního dění. S ním zpočátku velmi úzce spolupracoval další právní historik a budoucí bratislavský a kratičce i brněnský profesor Rudolf Rauscher. Kolem redaktora se vytvořil redakční kruh a brzy vznikla i funkce místních redaktorů a pomocných redakčních rad v Praze, Brně a Bratislavě. Jako brněnský místní redaktor začal od šestého ročníku (1924 – 1925) působit Zdeněk Neubauer a ve své funkci setrval i po jmenování profesorem. Patřil také k nejaktivnějším brněnským přispívatelům. V regionálních redakčních radách se scházeli další aktivní studenti a absolventi. Z pozdějších brněnských učitelů to byli Hynek Bulín, Kazimír Čakrt, Karel Gerlich, Vladimír Kubeš, Jaroslav Pošvář, Vladimír Vybral a Rudolf Wierer. Do časopisu pravidelně přispívali také Adolf Procházka, Karel Kizlink nebo Bohumil Kučera a později Josef Kepert a Erich Olšar. Vedle „začátečnických“ se v časopise objevovaly i profesorské články. Nadšení nad prvními ročníky časopisu Všehrd vyjádřil jinak přísný kritik profesor F. Weyr, který velmi oceňoval organizátory celého podniku i odbornou úroveň jednotlivých příspěvků.

(VOJÁČEK, Ladislav, Brněnská právnická fakulta v meziválečném období let 1919 – 1939. In: MALÝ, Karel – SOUKUP, Ladislav (eds.), Československé právo a právní věda v meziválečném období a jejich místo ve střední Evropě. Praha: Karolinum, 2010, s. 140 – 141; upraveno autorem.)


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012