Základní problémy mezinárodního soudního procesu

KUČERA, Bohumil, Základní problémy mezinárodního soudního procesu. Praha – Brno: Orbis, 1938, 335 s.

Studie ústí do závěru, že mezinárodní soudní proces organicky vyrůstal z římskoprávní tradice a pod vlivem anglosaské soudní praxe do něj pronikly principy, ovládající moderní civilní proces. Za vyvrcholení vývoje mezinárodního soudního procesu autor považoval vytvoření Stálého mezinárodního soudního dvora, v němž viděl významnou složkou meziválečného mezinárodního společenství.

(VOJÁČEK, Ladislav, Brněnská právnická fakulta v meziválečném období let 1919 – 1939. In: MALÝ, Karel – SOUKUP, Ladislav (eds.), Československé právo a právní věda v meziválečném období a jejich místo ve střední Evropě. Praha: Karolinum, 2010, s. 214; upraveno autorem.)


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012