Katedra dějin státu a práva

Členové katedry dějin státu a práva se zaměřují ve své činnosti především na problematiku: římského práva a na něj navázanou problematiku dědického práva a vlivu římského práva na právní vývoj ve středověku a novověku; vojenské správy; novějších i starších českých a československých právních dějin v celé jejich šíři; vývoje soukromého práva; soudního řízení; kritické edice středověkých právních pramenů; německých právních dějin; období Protektorátu Čechy a Morava; vývoje rodinného práva na našem území a na problematiku vývoje prvorepublikové právní vědy.


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012