Katedra finančního práva a národního hospodářství

Katedra finančního práva a národního hospodářství se ve své vědeckovýzkumné činnosti věnuje zkoumání interakce práva a ekonomie, resp. ekonomiky, veřejné finanční činnosti a jejím právním mantinelům. Do sféry zájmu patří mimo jiné monetární politika a měnové právo, veřejné finance a fiskální právo (rozpočtové právo, daňové právo, problematika právní regulace veřejného dluhu ad.), finanční trh a právo finančního trhu. Zvláštní pozornost se upírá též na zvláštnosti e-prostředí v daných segmentech práva.


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012