Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení

Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení se zaměřuje mimo jiné na zkoumání liberalizace v kolektivním pracovním právu, a to především na možnosti rozšíření působnosti kolektivní smlouvy a její normativní části. V tomto segmentu se především jedná o prosazení větší liberalizace a omezení striktní státní regulace tam, kde to není nezbytně nutné.

 • doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.

 • JUDr. Jan Horecký, Ph.D.

 • JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D.

 • Mgr. Vojtěch Kadlubiec, Ph.D.

 • JUDr. Jana Komendová, Ph.D.

  Aktualní pozice a projekty
  odborný asistent katedry pracovního práva. Projekty 2013: spoluřešitel projektu specifického výzkumu Vliv rekodifikace občanského práva na pracovní právo, MUNI/A/0865/2012, 2013: spoluřešitel mezinárodního projektu Empower - Cooperation for Employees with Changed Working Abilities”.11240060, 2012: spoluřešitel projektu specifického výzkumu Možnosti liberalizace kolektivního pracovního práva v současném období,MUNI/A/0925/2011, 2011: spoluřešitel projektu specifického výzkumu Liberalizace individuálního a kolektivního pracovního práva a její nástroje v současném období, MUNI/A/1006/2010
  Profesní zkušenosti
  vedení a seminářů z pracovního práva a práva sociálního zabezpečení na PrF. MU, vedení přednášek a seminářů v oblasti základů pracovního práva a sociálního zabezpečení v EU v rámci mezifakultního studia ESF, PrF, výuka v českého pracovního práva a evropského pracovního práva v rámci multidisciplinárního studia pro zahraniční studenty, školitel v doktorském studiu na PrF MU
 • JUDr. Ing. Petr Machálek, Ph.D.

 • Mgr. Michal Smejkal, Ph.D.

 • Mgr. Nelly Springinsfeldová, Ph.D.


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012