Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva

V současnosti a v nejbližším výhledu je vědeckovýzkumná pozornost a činnost katedry práva životního prostředí a pozemkového práva zaměřena na téma: odpovědnosti v právu životního prostředí; řešení střetů zájmů v území; kontroly, dozoru a inspekce jako nástroje ochrany životního prostředí. Volba těchto témat umožňuje uplatnění se všech členů katedry i jejich dvojjediného zaměření na problematiku, kterou katedra zabezpečuje i ve své pedagogické oblasti, tj. jak na problematiku práva životního prostředí, tak práva pozemkového.


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012