Katedra právní teorie

Katedra právní teorie se zabývá především tématy, která se dotýkají problematiky: procesu globalizace, evropeizace a pluralizace práva; zákazu diskriminace a ochrany práv menšin; domácího násilí a jeho filosoficko-právní analýze; právního a sociálního státu v kontextu postmoderny; konceptu právní a sociální rovnosti; tradice a perspektivy brněnské normativní právní školy, mechanismu působení práva ve společnosti; proměn systému práva; aplikace práva; otázek právní hermeneutiky, metodologie a teorie právní interpretace; současné kritické právní teorie; hnutí Právo a literatura a problematiky práva jako nástroje sociální kontroly.


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2012